(16.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Takže tu svou kritiku směřujte ke svému koaličnímu partnerovi, ne k nám. My jsme to chtěli v minulém volebním období, chtěli jsme to v tomto volebním období, a dokonce jsme z toho svého, mnohem lepšího návrhu ustoupili směrem k vám, abychom našli nějakou shodu. A vy jste měli ten luxus, že vám opozice aspoň nabídla nějaký kompromis. Nám tehdejší opozice, tady ta levicová, řekla ne. A nešli jsme tou cestou té šaškárny. A na to jsme hlasy měli, ale to pak je běžný zákon v zásadě bezcenný a není to ta stabilita, po které my voláme.

A já jsem o Bruselu mluvil jenom proto, že to byly první dvě věty, kterými jste začal své vystoupení, pane ministře. První dvě věty v dnešním vystoupení byly, že jsme poslední a že to musíme udělat. To je všechno. Jinak dlouhodobě tvrdíme, a byli jsme mnohem dříve než Brusel, že to máme udělat kvůli České republice, ne kvůli Bruselu, že to je dobře pro nás. Že to chtějí ostatní, fajn, ale je to důležité pro nás. Bohužel, levicová část Poslanecké sněmovny to nechce, já to respektuji, ale viníka, toho, že není ústavní zákon, nehledejte v pravicové opozici, ale hledejte u svého levicového koaličního partnera. To je celé. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem teď poslouchal s velkým zájmem. Koukám, že vám ta koalice docela půjde.

Ale pane ministře, já se chci důsledně ohradit. Důsledně ohradit proti tomu, že návrh zákona je identický s tím, co jsme předkládali my v roce 2012. Prostě parametry rozpočtové odpovědnosti i sankce ukládané za to, když nebudou dodrženy, byly úplně jiné než v tomhle zákoně. Já si to ještě dodneška pamatuji nazpaměť, protože jsem to projednával dva roky a zoufale jsem prosil někoho z tehdejší opozice alespoň o nástin kompromisu. Takže to, co je dnes v tomto zákoně, jsou úplně jiné parametry rozpočtové odpovědnosti než parametry rozpočtové neodpovědnosti, které máte v obsahu běžného zákona vy. To jsem si jist, jsem ochoten se o to vsadit. Ale sázet se s vámi nemá cenu, protože vy prohrané sázky neplatíte, ale jsem ochoten se o to vsadit s kterýmkoli z jiných kolegů poslanců a je to opravdu úplně jiný zákon ve svých parametrech rozpočtové odpovědnosti. Teď si nevzpomínám, jaká byla kritéria pro rozpočtovou odpovědnost obcí, možná že tam opravdu nějaká identita byla, nicméně v okamžiku, kdy bych přitom v legislativním procesu byl upozorněn, tak bych jistě stáhl uši a rád bych to opravil, protože to bylo to poslední, na čem mi záleželo. To, na čem mi opravdu záleželo, byly parametry rozpočtové odpovědnosti vládního hospodaření.

A pak si ještě dovolím otázku, jak je to tedy s tím Bruselem. Ta diskuse začala tak, že vy jste nám tady řekl něco, čemuž absolutně nevěřím, že nám hrozí sankce při neschválení tohoto zákona, což rozpálilo pana kolegu Stanjuru doběla a začal říkat: Co nás má kdo mistrovat za naše hospodaření? Uklidňoval jsem ho, že to není pravda, že to s Bruselem opravdu nemá nic společného a že nám sankce nehrozí, a teď vy vystoupíte v závěrečném slově a říkáte: To nemá s Bruselem nic společného. To děláme kvůli sobě. Já si to myslím taky. Ale proč jste nás tedy na začátku své řeči obelhával, že nám hrozí sankce? No nehrozí! To je pravda. A vy jste nám to tady tvrdil. Ono je to skoro každý den, že nám tvrdíte něco, co není pravda, ale v takovýchto věcech je to skoro zbytečné. Nemusel byste to dělat pořád, pane ministře. Dělejte to opravdu jenom tehdy, když to pokládáte za nezbytné. Vy to máte jako svůj sport.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vaši přihlášku, pane senátore, eviduji, ale ověřoval jsem to i u legislativy s tím, že po závěrečném slově, když je uzavřena rozprava, už dle jednacího řádu nemůžete vystupovat.

Eviduji vaši žádost, pane předsedo, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nemáme tu často takový případ, ale já se s tím výkladem neztotožňuji a chci se tedy zeptat: Vy jste udělil závěrečné slovo panu senátorovi. Je to tak. (Předsedající: Ano.) Takže evidentně má v tomto bodě přednostní právo, protože není ani navrhovatel, ani zpravodaj. Tak buď už jste jednou jednací řád porušil, nebo ho chcete porušit teď. Buďto přednostní právo má, a pak má závěrečné slovo, případně právo se přihlásit, pokud ještě ten bod neskončil, a on neskončil, anebo neměl ani právo na závěrečné slovo. Já nevím co. Já myslím, že má právo vystoupit v obou případech.

Poprosil bych pět minut pauzu, ať to legislativa vyjasní, ať nám poradí, na základě čeho pan senátor dostal slovo. Pokud ten paragraf najdeme, na základě čeho dostal to slovo, tak určitě může vystoupit i teď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Znovu opakuji to, že jsem se ptal, zda může vystoupit s přednostním právem po uzavření rozpravy, bylo mi řečeno, že ne. To znamená, já to ověřím, přeruším na pět minut, upřesním výklad jednacího řádu a poté budeme postupovat dál. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 16.46 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP