(17.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Argument je ten, že už to mají někde jinde. To je pravdivý argument. Někde je to i delší. To je taky pravdivý argument. Ale nijak to nepřispívá k tomu cíli, abychom pomohli motivovat zaměstnavatele, aby více dbali na soulad profesního a rodinného života.

Jako obvykle, nijak překvapivě, vláda zapomněla na OSVČ. V zásadě tento nástroj OSVČ nijak nepomáhá, nijak to nezlepšuje situaci OSVČ, naopak těm, kteří mají málo zaměstnanců, tak mohou zkomplikovat fungování firmy. Je velký rozdíl, jestli máte 300 zaměstnanců a jeden čerpá otcovskou dovolenou, nebo máte tři zaměstnance a jeden čerpá otcovskou dovolenou. To je veliký problém. Oblíbená argumentace paní ministryně a kolegů vlevo - oni si málo platí, ať si platí více, pak by mohli čerpat takovou výhodu. To jsou fakt knížecí rady. To jsou skutečně rady k ničemu a nijak to nepomáhá.

Ten návrh není úplně levný. Já jsem to nijak nekontroloval, ale odhad je 750 milionů korun ročně. A víte, jak to je. Když jednou zavedete sociální dávku, tak je politicky skoro nemožné ji zrušit. To si řekněme úplně upřímně. Proto je lepší ji vůbec nezavádět než si říct: příště, až tady bude nějaká jiná vláda, bude šance ji zrušit nebo modifikovat. Je to skoro jako politická pohádka nebo politická fikce. Já sám zažívám, co se děje s našimi návrhy na přechodnou dobu, které jsme přijali. Platí vesele dál. Tu to bylo na rok, už to platí sedm let, tu to bylo na tři roky, už to platí pět let. A taková je politická realita. Kdo říká něco jiného, neříká pravdu. A my v tom odůvodnění té důvodové zprávy, a možná mě doplní paní zpravodajka, říkáme, že zavedením otcovské dovolené se v žádném případě nepodaří řešit krizi tradiční rodiny, která bezesporu existuje. Není to problém pouze České republiky, ale je to problém evropské civilizace jako celku, příklon k individualismu a podobně, neúplné rodiny atd.

Mnohem lépe bychom těch 750 milionů korun využili, kdybychom podporovali tradiční rodiny. Kdybychom podporovali třeba rodiny, kde ty děti mají skutečně nějaký problém, ať už sociální, nebo ekonomický. Ne, my vymyslíme plošnou, novou sociální dávku, která vlastně k ničemu není. Žádnou reálnou pomoc rodinám v tom návrhu předkladatelé a obhajovatelé neuvedli. Možná to dneska zazní v rozpravě. Jsem rád, že máme opakované druhé čtení, a my vám s paní kolegyní dáváme šanci, abychom nezaváděli novou sociální dávku. Abyste to ještě jednou zvážili, abyste řekli: raději těch 750 milionů investujme do rozumné rodinné politiky. To nám přijde efektivnější než zavádění tohohle.

A skutečně, zkuste se podívat na ty argumenty, které v tom dokumentu jsou. Myslete i na ty živnostníky, OSVČ. Těm to skutečně nijak reálně nepomůže. Papírově ano, ale reálně ne. Takže ke všem dalším povinnostem, které jim vlastně celé toto volební období nakládáme, dvakrát jste snížili výdajové limity, plno nových povinností, tak dáváte jakoby možnost, ale reálně nebudou schopni ji čerpat. Takže tady zavádíme nějakou nerovnost v tom, jak se podporují děti podle toho, jak se živí rodiče. A ta nerovnost není správná. Stát by měl podporovat všechny stejně.

Současně říkám, že pokud přijde jiný, lepší návrh, jak ty uvažované peníze, celou miliardu, investovat do rodinné politiky nebo pro rodinnou politiku, tak jej určitě podpoříme a jsme na takovou debatu připraveni. Těšíme se. Jenom bych vás ještě jednou požádal, až budeme hlasovat ve třetím čtení, abyste to ještě jednou zvážili, než to zavedeme. Už se to pak nepovede zrušit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Hnyková. Stále jsme v obecné rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Já bych vaším prostřednictvím chtěla panu předsedovi Stanjurovi vzkázat, že to je přece jenom dávka, kterou my třeba v našem poslaneckém klubu považujeme za velmi přínosnou pro rodiny, kde přijde na svět dítě a ten otec má právo nebo možnost zůstat doma v šestinedělí s tou ženou. Myslím si, že to je dávka, která bude, doufám, účelně využívaná a že to stmelí. Není to jednoduché. Dneska mladé rodiny odcházejí za prací, velmi často jsou rodiče v nedosahu, a tak musí ten otec pomoci. A kdo jste si zažili porod, a já v současné době jsem ho ve své rodině měla také, tak jsem viděla i přesto, že ten porod probíhal v pořádku, že maminka pomoc v těch začátcích potřebovala, a myslím si, že to je opravdu jedna z dávek, která je prorodinná a pro to, aby utužovala vztahy mezi maminkou a tatínkem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Hnykové. To byla její faktická poznámka. Ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Než se zeptám na závěrečná slova, paní ministryně má zájem. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji. Já to vezmu velmi stručně. To se týká těch tatínků, kteří si platí nemocenské pojištění. A ti potom, když chtějí z tohoto svého pojištění, které odvedli, ji mohou zase čerpat. A musím říci, že už dnes se ptají rodiny na úřadech práce, zda už tato dávka je zavedena, protože o ni mají zájem. Ale samozřejmě kdo zájem nemá, tak ji prostě užívat nebude. Nicméně z toho ohlasu asi ten zájem bude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni. Ptám se paní zpravodajky, jestli má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Nepadl žádný návrh, který je po obecné rozpravě na vrácení zákona garančnímu výboru, můžeme tedy zahájit podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první mám přihlášenou poslankyni Janu Pastuchovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych se chtěla přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5543, který je právě upraven tak, aby vlastně tam nebyli jenom dobrovolní hasiči, ale i ostatní složky integrovaného záchranného systému, o čem mluvila paní ministryně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v podrobné rozpravě. Pan Zbyněk Stanjura v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Teď už jenom formálně. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému jako sněmovní dokument číslo 5550. Odůvodnění jsem jednak řekl a jednak je i v písemné podobě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Ptám se, kdo dál v podrobné rozpravě. Dobře. Já měl avízo ještě jednoho vystoupení, ale v pořádku, není tomu tak. V tom případě končím i podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Nepadl žádný návrh, který je po podrobné rozpravě, to znamená ani na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením, ani veto dvou poslaneckých klubů, nic jiného nepadlo. V tom případě mohu ukončit i bod číslo 292. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a budeme pokračovat.

Ještě než otevřu další bod, přednesu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, je to omluva do konce jednacího dne paní poslankyně Kristýny Zelienkové, od 17.30 pana ministra Mariana Jurečky a od 18 hodin pana Vojtěcha Adama ze zdravotních důvodů.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 10. Jde o

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 928/ - druhé čtení

U stolku zpravodajů zaujali svá místa pan ministr vnitra Milan Chovanec a paní poslankyně Věra Kovářová, která je zpravodajkou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který je výborem garančním. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 928/1.

Pan ministr nemá zájem o další úvodní slovo ve druhém čtení, ptám se tedy paní zpravodajky na její informaci o projednání návrhu ve výboru a případně pozměňovací návrhy, které byly ve výboru podány. Paní zpravodajko, očekávám vaši zprávu pro druhé čtení. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP