(9.20 hodin)

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o návrhu A3. Tento návrh omezuje institut ručení za výplatu mzdy pouze pro činnosti týkající se stavebnictví. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano. Stanovisko ministerstva? (Ministerstvo má neutrální stanovisko.)

Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování 326, přihlášeno 130 poslanců, pro 53, proti 39. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Poslední hlasování máme hlasování o návrhu B. Tento návrh upravuje pravomoc úřadu práce kontrolovat, zda uchazeč o zaměstnání není pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Negativní.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 327, do kterého bylo přihlášeno 132 poslanců, pro 9, proti 66. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: V tuto chvíli bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 964, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 328, do kterého bylo přihlášeno 132 poslanců, pro 117, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce i paní ministryni. Ukončuji tento bod.

S přednostním právem se hlásí pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Dobrý den. Já bych si dovolil požádat o přestávku v délce pěti minut. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: V délce pěti minut přestávka poslaneckého klubu ČSSD. Já tomuto návrhu vyhovím. Přerušuji jednání a sejdeme se tady v 9.28 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 9.23 do 9.28 hodin.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 9.28, uplynul čas přestávky na jednání klubu ČSSD a my můžeme pokračovat v dalším jednání. Pan předseda Stanjura ruší svou přihlášku. Já vás poprosím, abyste se usadili na svých místech a zklidnili své hovory. Děkuji.

 

Otevírám další bod, kterým je bod 22, a tím je

221.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 928/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodajka garančního výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, paní poslankyně Věra Kovářová. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 928/2, který byl doručen dne 19. ledna 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 928/3. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP