Stenografický zápis 55. schůze, 2. března 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Jitka Chalánková


284. Informace ministra dopravy Dana Ťoka k problematice vysokorychlostních tratí

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec František Laudát
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec František Petrtýl
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Martin Novotný
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Karel Šidlo
Místopředseda PSP Petr Gazdík


25. Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 807/ - druhé čtení

Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Klán
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Jan Farský
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Farský
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Klán


173. Návrh poslanců Heleny Válkové, Jitky Chalánkové, Pavly Golasowské, Miloslavy Rutové, Jany Hnykové, Hany Aulické Jírovcové a Radky Maxové na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s problematikou umisťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do školských zařízení, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, a zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 977/ - prvé čtení

Poslankyně Jitka Chalánková


83. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Jana Chvojky, Pavla Blažka a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 232/ - prvé čtení

Poslanec Jan Farský
Poslanec Petr Kudela


209. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení

Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Klán
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Ivan Adamec
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Adamec
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec František Laudát
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


294. Ústní interpelace

Poslanec Petr Bendl
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Jana Fischerová
Poslankyně Anna Putnová
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Antonín Seďa
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Antonín Seďa
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Jiří Zlatuška
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Jiří Zlatuška
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Jaroslav Holík
Poslankyně Nina Nováková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Nina Nováková
Poslankyně Gabriela Pecková
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Karel Rais
Poslanec Karel Fiedler
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Karel Fiedler
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Antonín Seďa
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Jitka Chalánková
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Jitka Chalánková
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jiří Zlatuška
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Jiří Zlatuška
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Jiří Zlatuška
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Jiří Zlatuška
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 16.38 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP