(12.50 hodin)

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Pane ministře, kolegyně, kolegové, nevím, kdo z vás opravdu si přečetl celou Pařížskou úmluvu a detailní k ní. Ti z vás, kteří ji četli, vědí, že je plná slov jako mitigace, adaptace, globální hodnocení, realizace, ale nic konkrétního, v podobě jaké vlastně adaptace, jaká konkrétní opatření se nás budou týkat, v té úmluvě není. Myslím si, a to jak pro ty z vás, kteří tleskají Pařížské úmluvě, tak kteří jsou případně skeptičtí, by mohla být daleko relevantnější informace, která by měla být doplněna k téhle smlouvě, a to je, jak tedy konkrétně budeme aplikovat Pařížskou úmluvu do české legislativy a do hospodářského prostředí jako celku, protože zcela nepochybně se zavazujeme k jistému omezování v oblasti hospodaření lesů, jistému omezování hospodaření v zemědělství, ale samozřejmě i v českém průmyslu. A myslím si, že bychom měli mít právo vědět, co konkrétního tedy přetaveno do legislativy na nás ministerstvo... (Nepokračuje, poslanci trvale hlučně narušují jeho projev.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já tomu rozumím, pane poslanče, pokusím se vás zjednat klid. Slibuji všem, že ve 13 hodin vyhlásím polední přestávku. Prosím tedy, abyste nechali pana kolegu Petra Bendla v klidu a v důstojném prostředí přednést jeho poznámky k Pařížské dohodě. Jestli chcete diskutovat něco jiného, prosím v předsálí, ať už jde o kolegy z vašeho klubu, nebo z jiných poslaneckých klubů. Děkuji.

Můžete pokračovat.

 

Poslanec Petr Bendl: Myslím si, že máme právo vědět, jaká konkrétní opatření přetavena z Pařížské úmluvy se tedy budou týkat českého legislativního prostředí a jak se budou týkat hospodaření s lesy, co to v praxi bude znamenat pro vlastníky lesů, co to v praxi bude znamenat pro hospodáře v zemědělství. Myslím si, že by bylo velmi nefér, kdyby nic takového už neexistovalo, pokud se Česká republika zaváže, aby takovou úmluvu schválila, abychom už neměli legislativně jasno, co vlastně to bude znamenat. Myslím si, že Ministerstvo životního prostředí i Ministerstvo zemědělství musí mít představu o tom, jakým způsobem začne omezovat hospodaření v těchto oblastech. A bylo by fér, kdybychom měli na stole návrh legislativních opatření, která budou vyvolána Pařížskou dohodou. Protože pokud žádná legislativní opatření nebudou, pak se tady vlastně i o tom celém bavíme zbytečně, protože to je jenom plácnutí do vzduchu a nemá to vlastně žádný význam a žádný dopad. A to, co je fér říci, čím vlastně máme pomáhat a že to nejsou jenom finanční prostředky, ke kterým se Česká republika zavazuje z této dohody, které bude posílat na financování úřadu, který bude hodnotit, kontrolovat, případně navrhovat asi sankce jednotlivým zemím, které případně nebudou splňovat podmínky Pařížské dohody jako celku. A pak samozřejmě jsou tam finanční prostředky, které bychom měli posílat zemím, které nespadají do rozvinutých, ale patří k nejméně rozvinutým zemím na světě.

Nechci vypadat jako člověk, který by nechtěl pomáhat potřebným. Ale daleko více bych preferoval, ať tedy ve státním rozpočtu vznikne nějaký objem peněz, kterým konkrétně budeme pomáhat i do oblastí, o kterých tady mluvil pan poslanec Gabal. Protože nevěřím tomu systému přerozdělování, že Česká republika pošle někam nějaké finanční prostředky a ten někdo další je pošle ještě někomu a ten někdo další je bude instalovat, investovat v méně rozvinutých zemích. Nevěřím na efekt v tomto ohledu a jsem spíše příznivcem toho, aby finančními prostředky, kterými máme pomáhat, ať jimi pomáhá stát, a ne na úkor omezování hospodaření v oblastech, o kterých jsem mluvil, ať už se to týká lesů, nebo oblasti hospodaření zemědělství, ale i samozřejmě významně našich ostatních firem v oblasti strojírenství či jiných druhů průmyslu, neboť na ně toto bude dopadat a oni to budou platit. My jim teď budeme jenom říkat, že je do budoucna budeme omezovat, a já bych si přál, aby Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství mělo tu odvahu a řeklo nám, v čem tedy. Co bude chtít po české ekonomice a po firmách v České republice, aby omezily. Jaká ta adaptační opatření v praxi vlastně budou? A jak se jim budeme bránit? Protože v té úmluvě, pokud ji čtete pozorně, tak se i říká, že je potom potřeba těm, kteří se budou podílet na naplňování té Pařížské dohody, tak pravděpodobně asi vytvoříme nějaké dotační tituly ať už na úrovni Evropy, nebo na úrovni povinně třeba i České republiky, a budeme vytvářet další a další dotační systémy, kterými budeme řešit ztráty, protože o tom se tam také v té dohodě mluví. Ztráty, které způsobuje globální oteplování na hospodaření a podobně.

Tohle mi přijde tak strašně nekonkrétní v tuhle chvíli a spíše zavádějící do pocitu jakési salámové metody. Dneska přijmeme úmluvu, ve které je složité se orientovat, aniž bychom znali konkrétní opatření, které vláda, když tuto úmluvu doporučuje... na stole nemáme. A pak najednou zjistíme, že nám budou předkládána legislativní opatření a argumentováno tím: No vždyť jste to schválili! My jsme se k tomu zavázali v Pařížské úmluvě, takže to schválit musíte, ať se vám to líbí, anebo nelíbí.

A já chci vědět, o čem to tedy je, a chci to vědět dopředu a nechci, aby se budoucí parlament, který bude v nějaké podobě už za pár měsíců tady fungovat, dostal do situace: No, to ti před námi už tu úmluvu schválili a vy jste teď povinni, protože jsme se k ní přece jako Česká republika zavázali, povinni ta legislativní opatření, která vám vláda předkládá, schválit. Jako se nám to často děje v bruselské agendě. Brusel něco odsouhlasí a my tady musíme tu agendu přijmout. Teď nejsme v takové situaci. Máme dost času na to, abychom znali legislativní opatření. A já bych moc prosil pana ministra životního prostředí, projde-li tento návrh v prvním čtení, aby připravil, nebo aspoň zveřejnil, jestli vůbec něco mají, ale protože má platit Pařížská úmluva, anebo máme se k ní přihlásit a má být funkční od roku 2020, tuším, a jsme v jedné čtvrtině roku 2017, pak by bylo asi namístě, abychom takovou představu měli a abychom věděli, čím vlastně bude Česká republika jako celek přispívat na řešení globálního oteplování a omezování plynů. (Trvalý hluk v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP