(15.40 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Já jenom připomenu, že v 90. letech se hrubý domácí produkt zvýšil ze 600 miliard na 2 biliony korun. Nominální průměrná mzda vzrostla z 3 tisíc na 12 tis. korun. Saldo státního rozpočtu v 90. letech bylo celkem minus 75 miliard korun, což je zhruba každoroční schodek této vlády. A stejně tak délka života se prodloužila o cca tři roky. To jsou ta divoká 90. léta. Já si myslím, že skutečně je možné mít na 90. léta různé názory. Je možné konfrontovat jednotlivé kroky transformace České republiky v těch 90. letech. Nicméně skutečně dávat do jedné věty a do jednoho kontextu nacistickou minulost, komunistickou totalitu, Mnichov a 90. léta je za čárou a není to hodno premiéra České republiky. Proto prosím, aby tento bod byl zařazen na tuto schůzi a pan premiér měl šanci vysvětlit, jak tento tweet myslel, protože se mi nechce věřit, že by i on sám dokázal hrůzy nacistické minulosti s 90. léty srovnávat.

Děkuji pěkně za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, ještě pane poslanče, prosím, jak přesně se ten bod má jmenovat.

 

Poslanec Jan Skopeček: Ten bod se má jmenovat Vysvětlení tweetu premiéra Bohuslava Sobotky ze dne 25. 3. 2017.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: A chcete ho zařadit pouze do pořadu schůze. Nemáte žádné pevné datum... Tak.

Dalším přihlášeným k programu schůze je paní poslankyně Alena Nohavová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já navrhuji předřazení bodu 185, sněmovní tisk 1042, který je navrhován projednat podle § 90, a to na středu 12. dubna po již pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dopoledne ve středu. (Poslankyně Nohavová: Dopoledne, ano.) Děkuji.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Je to jednoduchá novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jde vlastně o očkování seniorů nad 65 let proti pneumokokovým onemocněním. Pro tuto věkovou skupinu jsou dostupné v současné době dvě očkovací látky, z nichž jedna je plně hrazena a druhá je s doplatkem. Novela řeší to, aby obě očkovací látky byly bez doplatku, samozřejmě pro tuto věkovou skupinu. A na novele je shoda napříč politickým spektrem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně. Posledním přihlášeným zatím je pan poslanec Matěj Fichtner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo, pane předsedající. Už jsem začal mít obavy, že se na mě nedostane. Dovolte mi jménem skupiny navrhovatelů podle § 86 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny vzít zpět návrh novely zákona o loteriích, která je evidována jako sněmovní tisk 169, a zároveň tedy navrhnout jeho vyřazení z dalšího programu schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O tom nebudeme hlasovat. V případě, že se na tom shodujete všichni, tak to bereme na vědomí. Tak.

Já přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o návrhu pořadu schůze, o návrzích, tak jak byly navrženy. Nejprve přistoupíme k hlasování o návrhu z grémia.

Grémium navrhuje zařadit do pořadu 56. schůze nové body - vládní návrh na vyslovení předchozího souhlasu s návrhem rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro agenturu EU pro základní práva na období 2018 až 2022, sněmovní tisk 1076, a závěrečnou Zprávu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných uchýlení, která se stala při přípravě a realizaci stavby D47.

Dále grémium navrhuje zařadit na čtvrtek 6. dubna po již pevně zařazených bodech 222, 223 a 224 body 217, sněmovní tisk 988, a 229, sněmovní tisk 1044, původně zařazeny na čtvrtek 13. 4. A jako šestý zařadit bod 221, sněmovní tisk 1000.

Dále na středu 12. dubna od 18. hodin zařadit bod 285, Informace předsedy vlády o vystoupení Velké Británie z EU. Zařazení tohoto bodu bude platné pouze tehdy, bude-li tento den přítomen pan předseda vlády Bohuslav Sobotka. To byly návrhy z grémia, o kterých dám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování o návrzích z grémia. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Je to hlasování číslo 2. Přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 148, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Tak. A teď dále. Pan předseda Mihola navrhuje zařadit bod 28 a bod 73 na 5. 4. ve 14... Tedy bod 28 navrhuje zařadit na 5. 4. ve 14.30. Je to tak? O každém bodu zvlášť, pane předsedo? Ano.

 

Takže bod 28 zařadit 5. 4. na 14.30.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 3. Přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 71, proti 67. Návrh nebyl přijat.

 

Dále pan předseda Mihola navrhuje zařadit bod 73 na 12. 4. po bodu 57. Bod 73 na 12. 4. po bodu 57.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 4. Přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 49, proti 80. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Pan místopředseda Filip navrhuje bod 126, 132 a bod 201 na středu 5. 4. jako první až třetí bod odpoledního jednání ve 14.30.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 5. Přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro 38, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Pan místopředseda Vondráček bere zpět protikuřácký zákon - bod číslo 272.

 

Pan poslanec Fiedler chce bod číslo 188, senátní návrh, novela občanského soudního řádu, zařadit - číslo sněmovního tisku je 499 - ve čtyřech alternativách, o kterých chce hlasovat o každé zvlášť. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP