(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 56. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

O omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádaly tyto poslankyně, poslanci a členové vlády: pan poslanec Adámek - zahraniční cesta, pan místopředseda Bartošek - zdravotní důvody, pan poslanec Birke - osobní důvody, pan poslanec Brázdil - zdravotní důvody, pan poslanec Černoch do 15. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Číp - zdravotní důvody, pan poslanec Fiala - rodinné důvody, pan poslanec Grospič - zahraniční cesta, paní poslankyně Hubáčková - zdravotní důvody, pan poslanec Janulík do 13. hodiny bez udání důvodu, pan poslanec Kudela - pracovní důvody, pan poslanec Lobkowicz - zahraniční cesta, pan poslanec Luzar do jedné hodiny - osobní důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, pan poslanec Pavera - osobní důvody, pan poslanec Sedlář - rodinné důvody, pan poslanec Schwarzenberg - pracovní důvody, pan poslanec Snopek - zahraniční cesta, pan poslanec Šarapatka - zahraniční cesta, paní poslankyně Váhalová - zahraniční cesta, paní poslankyně Válková do 10. hodiny - zdravotní důvody, pan poslanec Volný - zdravotní důvody, pan poslanec Zemánek od 14.30 bez udání důvodu.

Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Babiš - pracovní důvody, pan vicepremiér Bělobrádek do 10.30. hodiny z pracovních důvodů, pan ministr Chovanec - pracovní důvody, pan ministr Jurečka - zahraniční cesta, pan ministr Ludvík - pracovní důvody, pan ministr Pelikán do 14.30 - pracovní důvody, paní ministryně Valachová - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek - zahraniční cesta.

Měli bychom pokračovat body z bloku třetích čtení, což jsou ty, u kterých jsou splněny zákonné lhůty, tzn. 231, 232 a 245. Ale nejprve je zde písemně přihlášena paní poslankyně Nohavová. Potom se hlásila paní poslankyně Havlová a potom paní poslankyně Putnová.

Kolegyně a kolegové, prosím o klid, abych mohl zaznamenat návrh, který přednese paní poslankyně Nohavová.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Přeji vám všem krásné ráno.

Chtěla bych předřadit bod 182, sněmovní tisk 1042, a to na 7. 4. na pátek jako první bod po bloku třetích čtení. Jde o očkování seniorů nad 65 let proti pneumokokovým onemocněním, a to v tom smyslu, aby obě vakcíny byly bez doplatku pro tuto věkovou skupinu. Jde o jednoduchou novelu a je na ní shoda napříč politickým spektrem.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní poslankyně. Paní poslankyně Havlová. (V sále je značný ruch.)

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo. Chtěla bych pouze pro stenozáznam, protože včera jste se rozprchli dříve, než jsem mohla -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové - omlouvám se, paní poslankyně - znovu prosím o klid. Prosím, usaďte se do svých lavic.

 

Poslankyně Olga Havlová: - změnit hlasování, tak bych chtěla pro stenozáznam, že jsem včera hlasovala "ano", a na sjetině mám "ne". Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Putnovou.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré ráno. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, na minulé schůzi jsem mluvila o tom, že novela školského zákona, která se zabývala problematikou českých škol bez hranic, je částečně řešena a přijata ve stávajícím platném znění. Myslím, že je třeba udělat ještě procedurální krok, aby bylo možné můj vlastní návrh stáhnout zpět.

Čili dle § 86 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny beru zpět i jménem ostatních navrhovatelů návrh zákona předloženého Sněmovně dne 31. 7. 2014. Jedná se o sněmovní tisk číslo 278, což je novela školského zákona, která řešila problematiku českých škol bez hranic. Mluvila jsem o tom už na předchozí schůzi. Čili jsem přesvědčena, že tímto krokem dávám prostor pro projednání poslaneckých návrhů svých kolegů. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní poslankyně. O tom nemusíme hlasovat, pouze bereme na vědomí a tento tisk bude stažen a příslušný bod vyřazen.

Nyní mám přednostní právo pana předsedy Sklenáka.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Dovolil bych si po konzultaci s ministrem vnitra navrhnout pevné zařazení dvou bodů, které by měly být na programu snad dnes. Je to bod 41 a 42, vládní návrh zákona o elektronické identifikaci, tisk 1069, a s ním související tisk 1070, bod 42, abychom je pevně zařadili na příští týden středu 12. dubna po pevně zařazeném bodu 54. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan poslanec Novotný.

 

Poslanec Josef Novotný: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych požádal o pevné zařazení bodu číslo 155, návrh poslance Josef Novotného a dalších na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky v konkursu, sněmovní tisk 919, na pátek 7. 4. po třetích čteních. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Další přihlášky nemám. V tom případě budeme hlasovat.

 

Nejprve rozhodneme o návrhu paní poslankyně Nohavové, což je pevné zařazení bodu 182, tisk 1042, na pátek 7. 4. jako první bod po bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 52. Přihlášeno 118, pro 37, proti 59. Návrh přijat nebyl.

 

Další hlasovatelný návrh přednesl pan předseda Sklenák, a to body 41 a 42 pevně zařadit na 12. 4. po bodu 54. Můžeme najednou jedním hlasováním? Vidím, nejsou námitky.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 53. Přihlášeno je 123, pro 82, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Novotný si přeje bod 155 zařadit na tento pátek po bloku třetích čtení. Je to tak, pane poslanče? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 54. Přihlášeno je 124, pro 15, proti 51. Tento návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na změny pořadu schůze. Ještě dorazila omluva pana poslance Benešíka, a to na dnešní jednání od 9 do 9.30 z pracovních důvodů.

 

Mám pocit, že nám nic nebrání, abychom otevřeli první bod dnešního dopoledního jednání, je to bod

231.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 927/ - třetí čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP