(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pokud nikdo, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak.

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Usnesení máte obsažené v tisku 988/1, a to že Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé podepsané v Bruselu dne 5. října 2016.

Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci, protože jsem hlučící kolegy a kolegyně odkázal na jednání v předsálí. Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o souhlasu s ratifikací. Gonguji, abych přivolal kolegy, které jsem požádal, aby diskutovali mimo sál. Myslím si, že počet přihlášených už se ustálil.

 

Rozhodneme o souhlasu k ratifikaci v hlasování číslo 173, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 173, z přítomných 100 poslanců pro 99, proti nikdo. Návrh byl schválen. Poslanecká sněmovna ratifikovala Dohodu o partnerství a vztazích mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Novým Zélandem.

 

Pan ministr zahraničí ještě zůstává u stolku zpravodajů. Panu zpravodaji Fichtnerovi děkuji a požádám pana poslance Pavla Holíka, který je zpravodajem pro prvé čtení u dalšího tisku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

 

Dalším bodem, který otevírám, je bod

227.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé
podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016
/sněmovní tisk 1044/ - prvé čtení

Prosím o úvodní slovo ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, teď je to smlouva o spolupráci mezi Evropskou unií a Kubánskou republikou. Je to první čtení této smlouvy. Tato dohoda by měla zase vytvořit určitý rámec a platformu pro užší spolupráci a dialog mezi Kubou a členskými státy Evropské unie. Asi si dovedete představit oblasti, které ta smlouva pokrývá, protože to je analogické jako u těch ostatních smluv. Je to také snaha mít určitou kooperaci na modernizaci kubánského hospodářství, týká se to i obchodní spolupráce, ale zároveň i spolupráce v politické oblasti. Jsou tam standardní ustanovení, která se týkají i hodnotové báze, na které by se dohoda měla realizovat.

Z hlediska formálního se jedná o smíšenou smlouvu, to znamená, že platnost je podmíněna schválením Evropského parlamentu. K podpisu došlo 12. prosince 2016 během zasedání ministrů zahraničí v Bruselu. Řekl jsem, že je to smíšená smlouva. To znamená, že i tady je to tak, že vybrané části, které je schopna realizovat Evropská unie, už vlastně jsou realizovány nyní a ratifikace by potom měla, pokud proběhne, umožnit realizaci i toho zbytku.

Co se týče vztahu mezi Českou republikou a Kubou, myslím si, že tam v současné době převažují pozitiva. Chtěl bych vyzvednout především to, že máme dnes na Kubě velvyslance, což je něco, co dlouho nebylo. Myslím si, že to je rozhodně velice pozitivní krok dopředu. Kromě některých okamžiků, kdy ještě existují určité výměny názorů, si myslím, že celkově došlo ke zvýšení hloubky vztahů mezi Českou republikou a Kubou. Nechci teď komentovat celý poslední vývoj na Kubě. Rozhodně i ze strany Evropské unie je to snaha vytvořit prostor pro to, aby se spolupráce s Kubou prohloubila. Lepší slovo mě nenapadá. To si myslím, že je to, co by ta smlouva měla přinést.

Já bych tuto smlouvu doporučil k vašemu rokování ve výborech a byl bych rád, kdybychom prvé čtení tady mohli odhlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zahraničí a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Holík, který je jistě připraven. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, pan ministr zde přednesl vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016. Doporučuji přikázat tento návrh zahraničnímu výboru k podrobnému projednání, neboť se týká celé šíře oblastí vzájemné spolupráce.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. V tom případě asi nebude zájem o závěrečná slova, pane ministře, pane zpravodaji. Můžeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Počkám, aby se všichni rozmysleli. Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování. Rozhodneme v hlasování číslo 174. Ptám se, kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 174, z přítomných 104 poslanců pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Jiný návrh nepadl. Nepadl ani návrh na zkrácení, protože v rozpravě nikdo nevystupoval. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůta k projednání je 60 dnů. Končím bod číslo 227.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

219.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou
na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé
/sněmovní tisk 1000/ - prvé čtení

U stolku zpravodajů je pan ministr Lubomír Zaorálek. Obdržel jsem dopis od předsedy vlády, resp. podepsaný místopředsedou vlády, že v zastoupení předsedy vlády pověřuje ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka, aby v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v přerušeném prvém čtení odůvodnil tento vládní návrh zákona. Víte, že původně byl předkladatelem ministr průmyslu a obchodu, který je ale na dnešní jednání omluven.

Tímto návrhem jsme se zabývali 23. února letošního roku na 55. schůzi. Jednání bylo přerušeno v obecné rozpravě. Pan ministr je na místě. Podotýkám, že ještě z té minulé schůze jsou zpravodaji pan poslanec Matěj Fichtner, pan poslanec Milan Urban. To jsme odhlasovali. Pan kolega Fichtner je tady a můžeme tedy jako za zahraniční výbor řekl bych vzít za své, aby pan kolega Matěj Fichtner byl dál zpravodajem tohoto tisku. Má někdo návrh, abychom o vrácení zpravodajských povinností pro kolegu Fichtnera hlasovali, nebo to vezmeme na vědomí jako jednání zahraničního výboru, protože byl původně stanoveným zpravodajem? Pan kolega Urban s tím věcně souhlasí, pan kolega Fichtner je připraven a v tom případě tedy bez hlasování dál bude pokračovat ve své zpravodajské činnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP