(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane premiére, zahajuji další jednací den 56. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan předseda Jan Hamáček z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Petr Adam z osobních důvodů, pan poslanec Ivan Adamec bez udání důvodu, pan poslanec Pavel Antonín bez udání důvodu, pan místopředseda Jan Bartošek z pracovních důvodů, paní poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová do 13 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Běhounek z pracovních důvodů, paní poslankyně Martina Berdychová z pracovních důvodů, pan poslanec Zdeněk Bezecný z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Birke z pracovních důvodů, paní poslankyně Vlasta Bohdalová z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec René Číp ze zdravotních důvodů, pan poslanec Petr Fiala z osobních důvodů, paní poslankyně Pavla Golasowská do 11 hodin bez udání důvodu, pan poslanec Miroslav Grebeníček z osobních důvodů, pan poslanec Pavel Havíř do 10.30 bez udání důvodu, paní poslankyně Olga Havlová do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Radim Holeček ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pavel Holík z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec David Kádner z pracovních důvodů, pan poslanec Simeon Karamazov z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Martin Kolovratník do 10.30 bez udání důvodu, pan poslanec Martin Komárek do 11 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Vladimír Koníček z pracovních důvodů, pan poslanec Daniel Korte z pracovních důvodů, pan poslanec Rom Kostřica z pracovních důvodů, pan poslanec Roman Kubíček z pracovních důvodů, paní poslankyně Helena Langšádlová z pracovních důvodů, paní poslankyně Soňa Marková z pracovních důvodů, paní poslankyně Květa Matušovská ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Radka Maxová z pracovních důvodů, paní poslankyně Miroslava Němcová z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Igor Nykl ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Jana Pastuchová od 15 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Gabriela Pecková z pracovních důvodů, paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová z osobních důvodů, pan poslanec Stanislav Pfléger z pracovních důvodů, pan poslanec Ivan Pilný z pracovních důvodů, pan poslanec Lukáš Pleticha z pracovních důvodů, pan poslanec Ivo Pojezný ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Anna Putnová z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Miloslava Rutová z pracovních důvodů, pan poslanec Ivan Rykala z osobních důvodů, pan poslanec Jan Sedláček z pracovních důvodů, pan poslanec Bronislav Schwarz ze zdravotních důvodů, pan poslanec Zbyněk Stanjura z osobních důvodů, paní poslankyně Zuzana Šánová z pracovních důvodů z odpoledního jednání, pan poslanec Karel Šidlo z rodinných důvodů, pan poslanec Lubomír Toufar z osobních důvodů, pan poslanec Karel Tureček bez udání důvodu, paní poslankyně Helena Válková do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Roman Váňa z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Volný ze zdravotních důvodů, pan poslanec Václav Votava z pracovních důvodů, pan poslanec Vlastimil Vozka z pracovních důvodů, pan poslanec Rostislav Vyzula z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Zahradník z osobních důvodů, paní poslankyně Kristýna Zelienková z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Jiří Zemánek z pracovních důvodů a pan poslanec Jiří Zlatuška z důvodu zahraniční cesty.

Dále se omlouvají tito členové vlády: pan premiér Bohuslav Sobotka od 14 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Andrej Babiš z pracovních důvodů, pan ministr Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů, pan ministr Richard Brabec z pracovních důvodů, pan ministr Milan Chovanec z pracovních důvodů, pan ministr Jan Chvojka z pracovních důvodů, pan ministr Marian Jurečka z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Miloslav Ludvík z pracovních důvodů, pan ministr Martin Stropnický se omlouvá z dopoledního jednání z pracovních důvodů, pan ministr Dan Ťok se omlouvá od 17.30 z pracovních důvodů, paní ministryně Kateřina Valachová se omlouvá z pracovních důvodů a pan ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z důvodu zahraniční cesty.

To byly omluvy. Dnešní jednání zahájíme bodem číslo 288, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

 

Přistoupíme tedy k projednání bodu

288.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 56. schůze Poslanecké sněmovny byly předloženy tři odpovědi na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni a z tohoto důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. K projednání nám zbývají ještě dvě.

Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu, který zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Nyní přistoupíme k projednání odpovědí na písemné interpelace. Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpověděl na interpelaci pana poslance Vojtěcha Filipa ve věci financování a činnosti registrovaných nestátních neziskových organizací. Interpelace se předkládá jako tisk 1049. Projednání této interpelace bylo 6. dubna 2017 přerušeno. Do rozpravy byl v okamžiku přerušení přihlášen řádně pan poslanec Vojtěch Filip. Poslanec Stanislav Mackovík, poslankyně Jana Hnyková a poslankyně Jana Pastuchová byli přihlášeni k faktické poznámce.

Já tedy otevírám rozpravu. Jako první se do ní přihlásil pan místopředseda Vojtěch Filip. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, paní a pánové, protože od tohoto bodu už uplynul nějaký čas, dovolím si v rychlosti připomenout jenom to nejzákladnější téma, protože moje otázka zněla, jakým způsobem jsou financované takzvané neziskovky a podle jakého klíče se rozhoduje, kolik a které neziskovky dostanou peníze ze státního rozpočtu, tedy z peněz českých daňových poplatníků. Moje otázka se netýkala dobrovolných hasičů, včelařů, zahrádkářů, kynologů, myslivců, fotbalistů, ani ochotníků, ani členů pěveckých a dalších podobných spolků a sdružení. Pokládám za nutné to explicitně zmínit, protože celá Sněmovna tuto skutečnost snad pochopila bez potíží a nevím, jestli jste to pochopil vy.

Vaše odpověď ukázala, že jste jako předseda vlády pravděpodobně odtržený od reálného života v České republice, protože se mi nechce uvěřit, že byste chtěl Poslanecké sněmovně lhát. Upřímně řečeno, nevím, která z možností by byla v případě premiéra horší. Vaše vystoupení bylo snůškou určitých dat. Já jsem to nazval, že je to odpověď účetního, a nikoliv premiéra.

Uvedl jste například ve své odpovědi, že veškerá lékařská péče v České republice je bezplatná, a já to vnímám tak, že je hrazena pouze ze zdravotního pojištění, a že vztah mezi pacientem a lékařem tedy nemá být finanční. O to se má opravdu postarat zdravotní pojišťovna, která platí poskytovateli péče.

Problém je v tom, že to není pravda. Myslel jsem si, že špatně slyším a že jsem se stal obětí nějakých halucinací. Když jsem si četl stenozáznam a připravoval se na dnešní vystoupení, tak jsem se uklidnil, že halucinacemi opravdu netrpím. Opravdu jste veřejně tvrdil, že veškerá zdravotní péče v České republice je hrazena ze zdravotního pojištění. Můžu vám s klidným svědomím říci, a myslím, že to všichni chápou, že tomu tak možná je pouze u některých vyvolených, možná ve vašem případě, a pro ostatní občany, nepremiéry naší země, je toto tvrzení spíše absurdní.

Uvedl jste, že Česká republika pomáhá a jak jste na to hrdý. Rád bych upozornil na jeden zásadní fakt, že prostředky, které používá Česká republika na humanitární rozvojovou zahraniční pomoc, jsou peníze českých daňových poplatníků a že ta pomoc je spíše z peněz těch, kteří platí daně do rozpočtu České republiky, nikoliv že byste je mohli vlastnit jako vláda, protože jste pouze správci takových prostředků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP