Stenografický zápis 57. schůze, 19. května 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Martin Plíšek
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura


256. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 747/ - třetí čtení

Poslanec Václav Snopek


266. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1055/ - třetí čtení

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Kudela


74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1030/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 9.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.14 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Zdeněk Soukup
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Marek Benda
Poslanec Karel Fiedler
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


340. Informace předsedy vlády o opatřeních proti zneužívání zajišťovacích příkazů finanční správou

Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo ve 13.37 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP