(Jednání pokračovalo v 11.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, než přistoupíme k programu schůze, chtěl bych vás informovat, že jsem obdržel dopisy poslance Jaroslava Foldyny a také hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové spolu s usnesením zastupitelstva, ve kterých podle § 86 odst. 6 berou zpět jako navrhovatelé tyto návrhy zákonů: jednak návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je to sněmovní tisk 772, prvé čtení, a dále návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je to sněmovní tisk 951, prvé čtení. Škrtněte si prosím tedy body 139 a 215 schváleného programu 57. schůze Poslanecké sněmovny.

Nyní bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 337 a 339, je to informace členky Evropské komise Věry Jourové a opět informace členky Evropské komise Věry Jourové o Bílé knize o budoucnosti Evropské unie. Poté bychom případně projednávali body z bloku smlouvy první a druhé čtení dle schváleného programu schůze. Odpoledne bychom se věnovali bodu 343, což jsou ústní interpelace.

Eviduji jednu omluvenku. Z dnešního jednání od 9 do 13 hodin se z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec Vít Kaňkovský.

Zatím eviduji dvě žádosti na změnu programu. Nejprve požádám paní poslankyni Alenu Nohavovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já mám návrh na změnu programu, a to v tom smyslu, že bychom na pátek 19. 5. 2017 předřadili bod 188, sněmovní tisk 1042, za již pevně zařazené body, to jest po bodu 191, a je to očkování seniorů po 65 letech na meningokoka.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jako další s přihláškou na změnu programu je přihlášena paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych také navrhla změnu programu, a to konkrétně sněmovní tisk 943, bod 208, což je senátní návrh na změnu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, který by přinesl zlepšení financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Požádala bych vás zařadit ho jako čtvrtý bod na zítra, pátek 19. 5. 2017, tedy za pevně zařazené body. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že nejprve budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Nohavové, v tom případě, bude-li ten návrh schválen, tak po jejím návrhu. Rozumím tomu dobře? Ano.

Než dám hlasovat, táži se, zda ještě někdo další si přeje vystoupit v souvislosti se změnou pořadu schůze. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě dám hlasovat.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Aleny Nohavové a to je návrh, aby na pátek 19. 5. 2017 byl zařazen bod 188, sněmovní tisk 1042, po bodu 191.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 68. Přihlášeno je 106 poslankyň a poslanců, pro návrh 83, proti 1. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

A dále je zde návrh druhý a to je, abychom zítra, 19. 5. 2017, zařadili za pevně zařazený bod číslo 208, sněmovní tisk 943, je to návrh Senátu, který se týká sociálně-právní ochrany dětí, po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 69. Přihlášeno je 109 poslankyň a poslanců. Pro návrh 42, proti 28. S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Přečtu další omluvy. Od 14.30 do 18 hodin z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Leoš Heger. Dále dnes od 9 hodin z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Volčík a dále od 9 do 10.30 z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Jana Lorencová.

Než otevřu první bod dnešního jednání, tak vás požádám o chvíli trpělivosti. Počkáme, než se do Poslanecké sněmovny dostaví paní Věra Jourová, členka Evropské komise. (Eurokomisařka paní Věra Jourová přichází do sálu.) Vítám vás u nás v Poslanecké sněmovně.

 

Otevírám první bod dnešního jednání a tím je

337.
Informace členky Evropské komise Věry Jourové

Projednáváním tohoto bodu jsme se zabývali ve čtvrtek 20. října 2016 na 50. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili všeobecnou rozpravu. Než budeme pokračovat ve všeobecné rozpravě, tento bod přerušíme a zahájíme projednávání bodu 339, kterým je Informace členky Evropské komise Věry Jourové o Bílé knize a budoucnosti Evropské komise.

Já tedy otevírám další bod a tím je

339.
Informace členky Evropské komise Věry Jourové
o Bílé knize o budoucnosti Evropské unie

Prosím členku Evropské komise Věru Jourovou, aby se ujala slova, a vás, kolegyně a kolegové, požádám o ztišení, aby bylo dobře rozumět, co bude Věra Jourová přednášet. Prosím, máte slovo.

 

Evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová: Vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi vás nejdříve pozdravit a vyjádřit opětovně svoje potěšení a to, že je mi velkou ctí tady před vámi dnes vystoupit.

Minule jsem tady byla v říjnu. Od té doby uplynula nějaká doba a Evropská komise přišla s takzvanou Bílou knihou, která představuje v zásadě pět variant možného dalšího vývoje. Proč jsme to udělali? Myslím si, že je naprosto potřeba, abychom dnes, kdy všichni vnímáme, že Evropa je do jisté míry na křižovatce, kdy je tady řada vnějších ohrožení, vnitřních pnutí, kdy mnohé státy vyjadřují určitou nespokojenost se současným vývojem v Evropě, tak je potřeba si znova říci, kam má Evropa směřovat. Proto jsme dali pět variant, které jsou základem pro debatu, a byla bych velmi ráda, aby v České republice probíhala s vaší velmi aktivní účastí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP