(16.00 hodin)

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, přeji vám hezké odpoledne. Pan ministr zde není, takže interpelaci načtu.

Vážený pane ministře, v poslední době jsem vyslechla řadu stížností starostů a zastupitelů zejména malých obcí, ale i občanů a pracovníků pošty na současný stav České pošty. Obsah jejich stížností byl velmi rozmanitý a dal by se souhrnně nazvat jako stížnosti na takzvaný proces franšízace České pošty a z něho plynoucí kroky.

Tak jako nejde na národní podnik Budvar zaútočit přímo, a proto se pro jeho likvidaci ve prospěch konkurence používá zákon o zveřejňování smluv, tak nejde přímo zlikvidovat ani státní podnik Česká pošta, protože žádný z jejích konkurentů ten závazek doručit dopis do každé vesnice nepřevezme, a to za ceny, které by byly pro občany přijatelné. Starostové a obce jsou nevybíravými způsoby tlačeni, aby si poštu převzali, a pokud ne, tak bude předána jinému subjektu: nejbližšímu obchodu nebo večerce. Zrušením místních doručovatelek a zavedením automobilových okružních doručovatelů, kteří nemají místní znalost a doručují v tom lepším případě jinému adresátovi, ale spíše jen vhazují upozornění "nebyl jste zastižen, vyzvedněte si na poště", se služby občanům rapidně zhoršily. U toho zbytku kamenných pošt, které se zrušit zatím nedají, tak se alespoň zahrnou pracovnice dalšími povinnostmi a úkoly a pro jistotu se na jejich plnění materiálně zainteresují. Ohodnocení zaměstnanců pošt je přímo tristní.

A tak se vás, pane ministře, ptám: Kolik bylo doposud zřízeno franšíz, kolik tím pošta ušetřila, a kolik ji to na druhé straně stálo? Za druhé. Existuje porovnání nákladů na automobilové doručování do vesnic a naproti tomu náklady na zaplacení doručovatelky? (Upozornění na čas.) A za třetí: Jak se budou dále vyvíjet platy zaměstnanců pošt? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Vaše interpelace bude zodpovězena písemně ve lhůtě 30 dnů.

Paní poslankyně Nytrová není v sále, je omluvena, takže další na řadě vystoupí paní poslankyně Zuzana Šánová se svou interpelací na ministryni Michaelu Marksovou. Máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Děkuji za slovo. Já bych navázala na včerejší diskusi o zajišťovacích příkazech z Finanční správy. Ono to není jen na Finanční správě. Ono také Ministerstvo práce a sociálních věcí se nechová k podnikatelům tak, jak by mohlo.

Mám tady příběh, rozhodnutí o správním deliktu a o uložení pokuty. Vznikl nový subjekt, chtěl se přihlásit jako zaměstnavatel na okresní správu sociálního zabezpečení. Přihlášku poslal datovou schránkou 3. 1. 2017. Je tam povinnost do osmi dnů se nahlásit. Přihlásil se. V březnu přišlo rozhodnutí o správním deliktu, že nesplnil tuto lhůtu v osmi dnech, ale až k 2. 2. 2017. Subjekt doložil, že skutečně zprávu datovou schránkou odeslal, doložil to potvrzením, a přesto dostal pokutu ve výši 2 tisíce korun. Zákon č.187/2006 Sb. říká, že lze uložit. Přesto, i když lze uložit, okresní správa se může rozhodnout, jestli uloží, nebo neuloží, tak pokutu, i když bylo vše doloženo, uložila. Kdo může za to, že zpráva datovou schránkou cestovala téměř měsíc?

Tak se chci paní ministryně zeptat, zda se hodláte tímto problémem zabývat, a zda považujete za správné, aby za to, že datová zpráva cestuje téměř měsíc, může klient okresní správy sociálního zabezpečení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Také vám děkuji, paní poslankyně. Vaše interpelace bude zodpovězena písemně.

Nyní vystoupí pan poslanec Zlatuška se svou interpelací na ještě před chvílí přítomnou, nyní zase nepřítomnou ministryni školství. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající. Na přítomnou ministryni školství (ministryně Valachová přichází do sálu) interpeluji stran zveřejňování testů na střední školy a přístupu Cermatu k tomu. Paní ministryni jsem poslal k tomuto podnět 14. dubna 2017, ve kterém jsem upozorňoval na to, že v okamžiku, kdy se testy nezveřejňují a omezuje se přístup dalších žáků a dávají se pouze těm, kteří testy složili, tak to vytváří nerovnou situaci. Dělá to podmínky pro černý obchod s těmi testy a víceméně z těch, kteří dělají testy v dalších termínech, se k tomu dostanou jen ti, kteří mají možnost je získat nějakým způsobem pod rukou. Upozorňoval jsem před tím měsícem na to, že je to opatření, které je ve své podstatě korupční.

Včera jsem dostal odpověď na toto, psal ji pan náměstek Pícl, je datována 11. května 2017, kde se praví, že zveřejnění a šíření testů jednotných přijímacích zkoušek je podle mínění ministerstva nevhodné. Je tam jakýsi podivný poukaz na to, že údajně na základě pokusného ověřování lze považovat informování veřejnosti o charakteru a formě použitých textů za dostatečné. Ale o informování veřejnosti jako takové zde nejde. Jde zde o to, jakým způsobem na základě rovných podmínek k tomu mají ti, kteří testy skládají, přístup. A jedná se i o to, do jaké míry ty testy mají aspoň mírně charakter takový, že přispívají k tomu, aby se žáci i v téhle té fázi něco naučili, tedy že se dostanou k těm výsledkům v dostatečně krátkém čase.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Váš čas, pane poslanče. A máte štěstí, pane poslanče, protože jste se dočkal paní ministryně, které tímto dávám slovo. Prosím.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, i já jsem samozřejmě seznámena s tou situací, která je i veřejně diskutována. Stejně tak samozřejmě potvrzuji ten dopis náměstka Pícla pro sekci vzdělávání, tak jak ji popsal pan profesor Zlatuška.

Obecně bych řekla tolik. Po celou dobu, co jsem na ministerstvu, se samozřejmě snažíme maximálně otevřeně informovat o maturitních zkouškách, v tomto případě tedy i o jednotných přijímacích zkouškách. Problém z hlediska jednotných přijímacích zkoušek a zveřejňování testů, které v jednotlivých kolech uchazeči skládali, vidím v tom, že na jednu stranu je bezpochyby dobře, že uchazeči o studium na středních školách mají možnost složit onen test, ten jednotný test z češtiny a matematiky, dvakrát. Je to výhodné samozřejmě pro ně. Dělá to vrásky na čelech ředitelů, protože to je samozřejmě administrativní zátěž. Ale uchazeči mají možnost zkusit si ten test dvakrát a ten lepší se potom započítá na pořadí z hlediska jejich kariérní cesty. A tam se domnívám, tam se asi shodneme, že je správně, aby jejich kariérní cesta byla co nejlépe zvolena, aby byli úspěšní ve škole i v životě.

A já si tady troufám říct směrem k panu profesorovi Zlatuškovi trošku řečnickou otázku, jestli zase naopak by bylo spravedlivé, aby ti, kteří konají vícero kol, to znamená zejména ti, kteří jsou neúspěšní v těch předchozích kolech, tak aby byli potom potřetí nebo počtvrté zvýhodněni tím, že tedy budou mít k dispozici testy, které ti, co tady skládali zkoušky v prvním kole napoprvé, neměli. Dávám tady otazník. Asi nemám ambici to tady u řečnického pultíku v Poslanecké sněmovně vyřešit, nicméně připravuji tiskovou konferenci zítra s ředitelem Cermatu k jednotným přijímacím zkouškám a k maturitám a pokusím se tedy zítra najít nějaké řešení, které by bylo vstřícné z hlediska otevřenosti směrem k veřejnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP