(14.30 hodin)

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já vystupuji s návrhem na zařazení nového bodu, a sice Zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestních řízeních nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu. Tuto komisi navrhuji zřídit podle § 48 jednacího řádu a navrhuji, abychom tento bod zařadili na středu 24. 5. jako první bod po bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Paní poslankyně. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den dámy a pánové. Já bych chtěla požádat o pevné zařazení bodu 191. Jedná se o návrh poslanců Pavla Kováčika, Marie Pěnčíkové a Josefa Šenfelda na vydání zákona o některých otázkách spojených s převodem vlastnického práva k zemědělským pozemkům. Je to sněmovní tisk 1046 před prvním čtením. Navrhuji zařadit ho na pátek 26. května za případně pevně zařazené body.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Po pevně zařazených bodech. Děkuji. Paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Hezké odpoledne dámy a pánové. Já si dovoluji navrhnout pevné zařazení bodu, a to bodu číslo 101, sněmovní tisk 433. Jedná se novelu živnostenského zákona, kdy navrhujeme jednotné kontrolní místo. Já jsem přesvědčena, že naši podnikatelé poté, co jim tato vláda velmi zkomplikovala život svými návrhy, by si zasloužili i nějaké zjednodušení, a věřím, že bude-li dobrá vůle, tak i projednávání tohoto bodu bychom mohli zvládnout. Navrhuji pevné zařazení na čtvrtek 25. 5. od 12 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan místopředseda Filip má jistě svěží návrh. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Členové vlády, paní a pánové, já mám dva drobné návrhy. Ten první je zařadit na dnešek před bod 22, tedy jako třetí bod našeho jednání, bod číslo 16, což je druhé čtení vládního návrhu zákona o zrušení zákona o zákazu vývozu do elektrárny Búšehr, tisk 836. Tento problém jsme diskutovali několikrát a rád bych, abychom druhé čtení ukončili a měli vůbec šanci o tom dále jednat. Nevím, proč vládní koalice vlastní návrh blokuje. Myslím si, že výsledky voleb v Íránu napovídají tomu, že ten vývoj je ve prospěch vzájemných vztahů, dodržování těch vazeb, které byly po ukončení sankcí.

Druhý návrh je alternativní návrh k návrhu kolegy Okamury. Já si nemyslím, že jeho návrh na zařazení dnes po pevně zařazených bodech má šanci na přijetí a projednání a alternativně navrhuji tisk 559, bod 87 našeho jednání, na pátek jako třetí bod za ty pevně zařazené body, které zařazujeme z důvodů ústavních povinností. Já jsem přesvědčen, že vládní návrh zákona o referendu je potřeba alespoň posoudit v prvním čtení a dát výborům projednání a případně zjistit návrhy jednotlivých politických frakcí na úpravu zákona o referendu, protože jinak nebude možné posoudit, zda tento návrh je schopný přijmout do konce volebního období, anebo se stane předmětem volební kampaně na podzim letošního roku. Mrzí mě, že při volebních programech, které předkládaly politické strany, které vstoupily do Poslanecké sněmovny, a bylo jich ze sedmi pět, které podporovaly tento návrh o referendu, jsme nebyli schopni za čtyři roky projednat. Je to ukázka toho, jakým způsobem plníte své volební sliby, a měli byste si každý zamést před vlastním prahem. To, že se někdo bojí výsledku referenda ve Velké Británii, ještě neznamená, že v České republice by takový zákon neměl být. Proto žádám zejména poslance vládní koalice, aby tentokrát ten můj alternativní návrh na zařazení na pátek jako třetí bod programu podpořili, abychom mohli zákon alespoň posunout do výborů. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nejdřív zareaguji na vystoupení pana předsedy Filipa. My patříme mezi ty dvě strany, které říkají dlouhodobě, že nechtějí zákon o obecním referendu, takže ten apel na zařazení bodu, je na ty, kteří to v programu měli a teď se jim to nehodí. Neměli jsme to v programu, nepodporujeme to, proto také nebudeme hlasovat pro zařazení do programu.

Nicméně já chci navrhnout pevné zařazení bodu 341, který se jmenuje Odpovědi ministra financí Andreje Babiše na dosud nezodpovězené otázky přednesené na schůzi Poslanecké sněmovny 15. března, 10. května 2017, a to dnes na 16.30. Z názvu toho bodu a z aktuálních informací z Pražského hradu je jasné, že pokud to chceme projednat, tak vlastně dneska máme poslední šanci, protože od zítřka už Andrej Babiš ministrem financí nebude. Takže navrhuji to zařadit pevně dnes na 16.30 hodin.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To byl zatím poslední návrh k pořadu schůze. Nikdo další přihlášený nebyl ve lhůtě. Já přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrzích z grémia, tak jak jsem je přednesl.

Zahajuji hlasování o návrzích z grémia. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 91, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 134, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Dále pan místopředseda Jan Bartošek navrhl zařadit dnes jako první bod bod k rezoluci UNESCO pokračující v politizaci otázek Jeruzaléma, nebo otázky Jeruzaléma. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu zařazení jako dnešní první bod bod k rezoluci UNESCO pokračující v politizaci otázky Jeruzaléma.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 92, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 109, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Pan předseda Mihola navrhuje, aby po dnešním právě teď zařazeném bodu byly zařazeny body bloku ministra zemědělství, bod 24, 25 a 26 dnes jako druhý, třetí a čtvrtý bod.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 93, přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro 110, proti 19. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP