(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Čihák, připraví se pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec Pavel Čihák: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, já jsem teď vyslechl pár příspěvků, kde jsem zjistil, že se vytvoří nějaká pracovní skupina, což je pozitivní záležitost. Nebo už je vytvořena. Padla tady firma Uber. Mohu doplnit, že firma Liftago, česká firma, se přizpůsobila těm podmínkám, které požadujeme, tzn. má koncesi, řidič má oprávnění k tomu, aby mohl provozovat taxislužbu, má zkoušky z místopisu, což se už dneska možná dá nahradit moderními technologiemi, ale to si myslím, že je také důležité, a základní požadavek je, aby ten řidič uměl česky. Protože vy se dostanete u firmy Uber i k řidiči, který nerozumí, a je to velký problém. To znamená, ty podmínky musejí být nastaveny pro všechny doopravdy úplně stejně. A myslím si, že chápeme to, že teď momentálně se bavíme pouze o jediné firmě, která si na trhu vydobyla to místo tak, že je nejlevnější - má dcera také s Uberem jezdí, protože jí to vyhovuje -, nejrychlejší atd., ale ty podmínky, které třeba město Praha má, tak ty musí splňovat. A bez toho doopravdy nenajdeme tu správnou cestu.

Já jsem na toto téma připravil také pozměňovací návrhy, které jsem dal přes hospodářský výbor, a myslím si, že ty řeší právě tuto problematiku, a byl bych rád, kdybyste je potom podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Nyní pan poslanec Laudát, připraví se pan poslanec Zemek. Opět faktické poznámky. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já jenom k tomu, co tady probíhá ta diskuse. Myslím si, že bohužel si nejsem jistý, jestli jenom pracovní skupina jednoho resortu je to správné řešení. Vy jste asi slyšeli, určitě, pokud se zabýváte moderní ekonomikou, peer-to-peer lending, což je hodně rozšířeno ve Spojených státech, půjčování peněz osoba osobě. My se tady lopotíme a naříkáme, v sociálně vyloučených lokalitách regulujeme spotřebitelské úvěry až tak, že si myslím, že je to přeregulované, naženeme je do černé zóny. A tam ty analýzy - a v té dopravě to je zase v bleděmodrém totéž - tak můžou vést k tomu, že - nebo ty analýzy vycházejí velmi nepříjemně - že potom stejně skončí na nějakém státu nebo provincii nebo lokální politické komunitě, že musí řešit nějaký i sociální průšvih.

Kdo se podrobně kouká po tom, co vyvádí s dávno zaběhlými obyvateli, komunitami v centrech atraktivních turistických měst to pronajímání noclehů, tak zase: Lidé to opouštějí, začínají s tím kšeftovat a ve finále ty sociálně podnikatelské aspekty v dlouhodobém horizontu asi nebudou žádná sláva. Nemluvím o morálce.

Ve Spojených státech nedávno, mám pocit, že byl proveden zátah na právě lidi, kteří podnikají v té službě, o které se tady mluví jako o Uberu, a jsou tam vážné konflikty, co se týká sexuálních deliktů apod. Takže strašně je velmi potřeba, a myslím, že vláda by měla zřídit meziresortní komisi, která by se skutečně dlouhodobě problematice sdílené ekonomiky služeb prostě věnovala, a že je šance, abychom si v těch všech oborech nějakým společným způsobem nastavili nějaká moderní efektivní pravidla. To, co tady říkal např. kolega Blažek. (Předsedající upozorňuje na čas.) Ano. Prostě to podstatné je, aby se všichni, co se týká regulace, sešli na jedné úrovni. O nic jiného nejde.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Václav Zemek, připraví se pan poslanec Michal Kučera. Prosím.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Než se na mě dostala řada, tak už uběhla spousta vody, už skoro nevím, na co jsem chtěl reagovat. Nicméně prošlo několik takových věcí, které nejsou úplně pravdivé, nebo jsou tady takové různé zvěsti o tom, že Uber porušuje všechna pravidla, nebo tyto společnosti porušují všechna pravidla. Já jsem třeba nemluvil o tom, že to je sdílená ekonomika. Já jsem říkal, že to je prostě nějaká smluvní doprava, přeprava. My prostě tady máme nějakou novou službu, kterou nedokážeme zase zaškatulkovat, a chceme to zamáznout prostě hned v zárodku. Já si myslím, že ta cesta je spíš, jak ta pravidla nějakým způsobem uzpůsobit, aby i tyto společnosti dodržovaly nějaké mantinely, ale ty mantinely musíme trošku rozšířit.

Samozřejmě co se týče těch požadavků, jak říkal pan kolega Blažek, tak určitě není možné, aby tady někdo podnikal nelegálně nebo aby nějakým způsobem byl výrazně zvýhodněn proti jiným. S tím naprosto souhlasím. Nicméně je to určitá nová platforma, která tady prostě funguje, nemůžeme to ignorovat. Myslím si, že třeba... Zaznělo tu něco o té neregulaci, nebo jako že to není regulovatelné. Ona tam probíhá samoregulace. Je to všechno prostřednictvím internetové aplikace, mobilní aplikace, kde víte, s kým jedete, on ví, s kým jede, ten přepravce.

Je tady spor o to, jestli můžeme používat elektronické účtenky. To je asi v tomto ten zásadní spor. Samozřejmě je tam i spor o ty licence. A je potřeba si položit otázku, jestli třeba ta taxislužba není zbytečně přeregulovaná, jestli třeba např. v dnešní době je nezbytně nutné požadovat od taxikářů místopis a znalosti, když máte každý v autě GPS. Takže i toto je k debatě. Já se tomu nebráním a právě proto jsem dal i ten pozměňovací návrh.

Takže uvidíme v té debatě dál, kam se to posune. Nicméně můj názor je takový (upozornění na čas), že nemůžeme tady ignorovat to, co tady je. Takový... (další upozornění) ... naposled. Když například podnikatel Baťa stavěl chodník, tak nejprve nechal lidi, aby vyšlapali cestu, a pak tam ten chodník postavil. Tak se řiďme trochu podle toho, podle rozumu. Díky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážení páni poslanci, já vás žádám, abyste respektovali dvě minuty vymezené pro faktické poznámky. Nyní pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Tak já už jenom velice krátce, protože tady vystoupil pan kolega Laudát a víceméně to přesně pojmenoval. Chci říct, že dnes tady řešíme oblast dopravy, ale samozřejmě ty stejné aspekty má celá řada dalších činností, ať už to je zmiňované ubytování, resp. ubytovny jako takové, samozřejmě je to půjčování peněz, je to celá řada dalších. A proč se tak děje? Samozřejmě jedna věc je, že to je nějakým způsobem takový ten úkrok ze systému, ale hlavně je to reakce na přílišnou míru regulace v tom daném odvětví. A toto je prostě zodpovědnost i této vlády a této Sněmovny. Když si promítnete zpátky tyto čtyři roky, jakou míru regulace jste - a záměrně říkám jste, protože já jsem se na tom nepodílel - zavedli. V každém oboru jste zpřísnili pravidla. V každém oboru jste zpřísnili kontroly. V každém oboru jste zúžili mantinely. A reakce? Reakce je, že tady je jiná forma taxislužby, jiná forma ubytování nebo se půjčují peníze mimo bankovní sektor. To je výsledek přílišné míry regulace.

Takže pokud máme jít nějakou cestou, a já k tomu vyzývám, tak je to cestou liberalizace trhu a uvolnění těch podmínek tak, abychom nastavili tu minimální vhodnou hranici jak pro spotřebitele, tak pro poskytovatele té dané služby.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji další dvě faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Pekarová, potom pan poslanec Milan Urban. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Jak tady poslouchám tu debatu, tak my se vlastně napříč politickým spektrem hezky shodneme, a já proto chci připomenout to, co jsem tady říkala, že právě jeden z těch kroků k tomu, abychom ten trh deregulovali, odstraňovali některé nesmyslné požadavky, že je třeba začít u toho místopisu, což je pozměňovací návrh, který předkládám. A potom samozřejmě diskuse musí probíhat dál, ta rozhodně neskončí tímhle zákonem a neskončí ani tímhle volebním obdobím. Takže pojďme se potom na to zaměřovat i v příštím volebním období a postupně dospět k nějakému ideálnímu modelu, který bude vlastně nejvýhodnější zejména pro zákazníka, protože o toho nám asi jde všem na prvním místě, tak aby pravidla byla pro všechny stejná, rovná, nebyla někde zbytečně utažená a jinde na druhé straně tedy snadno porušovaná. To je, jak tak vnímám, cíl tedy nás všech a myslím, že v tomto bychom se mohli hezky shodnout na některých pozměňovacích návrzích. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP