(14.50 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Já se chci zeptat, pane premiére, proč Česká republika neprojevila zájem právě o Evropskou lékovou agenturu, která podle mého názoru má daleko větší význam. Byl by to daleko větší přínos pro Českou republiku než přesun Evropského orgánu pro bankovnictví. Prosím o vysvětlení, proč se vláda takto rozhodla a proč nepožádala o přesídlení Evropské lékové agentury, která by měla podle mě pro Českou republiku daleko větší význam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Bude mu odpovězeno písemně.

Dostáváme se k jedenácté interpelaci. Paní poslankyně Věra Kovářová bude interpelovat pana premiéra ve věci dotačního nepořádku na MŠMT. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, interpeluji vás ve věci dotačního nepořádku na Ministerstvu školství. Možná by ta interpelace měla směřovat spíše na pana ministra Štecha, ale vzhledem k tomu, že není v úřadě zase tak dlouhou dobu a především jde o problém velmi závažný, obracím se na vás jako na předsedu vlády.

O co jde? O neinvestiční dotace pro sportovní spolky na rok 2017. Žádostí obdrželo Ministerstvo školství do konce roku 2016 podle mých informací 4 330. Alokována je částka 811 mil. korun. K 26. 6. 2017 zbývá zkontrolovat 1 802 těchto žádostí, což je v podstatě téměř polovina. Není to skandální? Já bych řekla, že ano.

Ptám se proto, kdy budou zkontrolovány všechny žádosti, kdy budou vydána závazná rozhodnutí o poskytnutí dotace, kdy budou uvolněny finanční prostředky na účty sportovních spolků. Uvažuje se o zjednodušení pravidel, aby spolky měly prostředky už před letními prázdninami a během nich je mohly využít?

A na závěr ještě jedna otázka. Proč byla snížena alokace? Ministerstvo školství slibovalo na rok 2017 v tomto dotačním titulu 3 mld. korun.

Pane premiére, v dotacích na Ministerstvu školství je zjevný nepořádek. Dělejte s tím něco prosím. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně. Dostáváme se k poslední interpelaci na pana premiéra. Pan poslanec Antonín Seďa bude pana premiéra Bohuslava Sobotku interpelovat ve věci strategického rámce 2030. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo.

Vážený pane předsedo vlády, vaše vláda 19. dubna tohoto roku odsouhlasila dokument strategický rámec 2030, který udává směr udržitelného rozvoje země na příští desetiletí, a jeho uplatňování povede ke zvýšení kvality života všech obyvatel České republiky. Strategický rámec nahrazuje podobný dokument z roku 2010 a definuje nejdůležitější trendy, se kterými se naše země bude muset vyrovnat. Tento dokument vznikal dva roky ve spolupráci s municipalitami, se soukromým a neziskovým sektorem, rámec připravovaly a komentovaly stovky expertů a odborníků.

Vážený pane premiére, chci se zeptat, jaké stěžejní cíle, směry či pohledy si strategický dokument 2030 klade a jaká konkrétní doporučení obsahuje. Děkuji za vaši písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Tím jsme vyčerpali interpelace na pana premiéra. Přejdeme k ústním interpelacím dle vylosovaného pořadí na jednotlivé členy vlády.

První interpelaci přednese paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat paní ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci mateřských škol. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, obracím se na vás ve věci kritické situace, pokud jde o kapacity mateřských škol ve Středočeském kraji. Ze zmapování absorpční kapacity vyplývá obrovský převis připravených projektů. Ilustrativní jsou čísla. Z celkového objemu 77 projektů ve výši 1,237 mld. mohou být podpořeny jen projekty za cca 300 mil. korun. Ve Středočeském kraji zůstane více než 60 projektů v celkovém objemu cca 937 mil. korun, které jsou připraveny k realizaci, ale nemají zajištěné finanční zdroje. Zdůrazňuji, že jsou to projekty připravené k realizaci.

Stávající situace je prostě neúnosná. Kapacity mateřských škol jsou nedostatečné. Jak ji hodláte řešit vy a tato vláda? Je možné využít evropské peníze? Je možné zvýšit či zřídit národní dotační tituly? Je také pravdou, že vláda odmítla zvýšení oněch 300 mil. o 200 mil. korun právě na projekty do mateřských škol? A jak jste hlasovala vy, paní ministryně? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Vzhledem k nepřítomnosti paní ministryně bude odpovězeno písemně.

Pan poslanec Michal Kučera bude interpelovat pana ministra školství Stanislava Štecha ve věci komunikace s učiteli. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k velmi nešťastné komunikaci jak Ministerstva školství, tak vaší, která se týká takzvaného kariérního řádu, resp. novely zákona o pedagogických pracovnících, a to z pohledu rodiče, ale také zástupce zřizovatele základních a mateřských škol. Komunikaci Ministerstva školství v uvedené věci považuji za velmi nešťastnou, která navíc představuje školství v očích laické veřejnosti jako rozhádané a neakceschopné. Ministerstvo školství se tak ukazuje jako neschopné přijít s řešením, které by bylo konsenzuální a bylo většinově přijímáno pedagogy. Navíc korunu všemu nasadil váš výrok, kdy jste nazval více než dvacet tisíc pedagogů negramotnými a obvinil je ze lži.

Jistě se mnou budete souhlasit, že v mnoha západoevropských demokraciích by dotyčný ministr školství po takovém výroku na ministerský post rezignoval. Uvědomujete si, že svými výroky jste hrubě urazil tisíce učitelů, kteří se nebáli ozvat proti novele zákona, se kterou nesouhlasí, což je jejich demokratické právo? Uvědomujete si, že jste svým výrokem zdiskreditoval práci učitelů v očích laické veřejnosti? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pane ministře, vaše první interpelace. S chutí do toho!

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Děkuji, pane předsedo. Pane poslanče, děkuji vám za tuto otázku, abych mohl celou věc vysvětlit.

Školství se věnuji přes třicet let a je pravdou, že na šíření nepravd nebo zkreslení jsem zareagoval a občas reaguji zbytečně emotivně. Já jsem se vzápětí na facebooku omluvil. Omluvil jsem se zejména těm učitelům, kteří důkladně kariérní řád prostudovali a našli v něm věci, se kterými nesouhlasí. Informace, které jsem dostával ve dnech před projednáváním ve Sněmovně od řady ředitelů a učitelů, byly ovšem takové, že řada učitelů petici podepsala, ale kariérní řád nečetla. Moje reakce byla spíše na toto, moje reakce nebyla rozhodně mířena proti učitelům. Byla to řečnická otázka, kterou považuji za nevhodnou, považuji to za svou chybu. Omluvil jsem se, a chcete-li, omlouvám se na tomto místě znovu.

Ten problém vyplývá z následujícího. Kariérní řád byl ještě před naším příchodem na ministerstvo projednáván velmi intenzivně s učiteli, řediteli. Tři roky pracoval tým - u toho jsem nebyl - složený právě z praktiků učitelů, zástupců asociací, odborů, svazů zaměstnavatelů atd. a došel k nějakému konsenzu. V situaci, kdy vlastně je zpochybněn zastupitelský princip nebo princip reprezentativnosti a kdy se tři týdny před projednáváním něčeho, co bylo takto projednáno, schváleno, podepsáno, dozvíte, že začínají být šířeny nepřesné nebo zkreslené informace, ano, zareagoval jsem špatně. Chápu, že to vyvolává dojem, že tady existuje ve školství jakási válka nebo jakési napětí. Já mohu jenom říci, že udělám všechno pro to, aby stav toho, jak si ty věci spíše vysvětlovat, jak o nich znovu třeba znovu debatovat, ať už to projednávání 11. 7. dopadne jakkoliv, tak se o to zasadím a udělám pro to všechno.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP