(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji. A děkuji za odpověď panu ministrovi. Nicméně přes to všechno si nemohu nepovšimnout toho, že učitelé z několika set škol, když vydělím těch dvacet tisíc zhruba padesáti učiteli, což je dejme tomu nějaký vyšší průměr na nějaké větší základní škole, tak učitelé několika set škol zásadně nesouhlasí právě s kariérním řádem. Já teď nechci hodnotit jeho obsah, respektive jeho odbornou stránku, nicméně nemohu si nepovšimnout, že je tady celá řada a velká většina učitelů, kteří prostě k tomu mají zásadní připomínky. Takže můj dotaz směřuje také k tomu, proč Ministerstvo školství lépe nekomunikuje v dané oblasti a tyto poměrně početné zástupce pedagogů nevyslyší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane ministře, jestli máte zájem o doplňující odpověď.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Jenom ale stručně. Rozumím, ale vracím se ke své odpovědi. Jestliže se blíží nějaký termín, kdy se to předkládá, a je tady souhlas, který je garantován těmi asociacemi, které, předpokládal jsem, že mluví za učitele a ředitele, tak samozřejmě kdyby bylo jasné, že tady existuje silná skupina lidí, kteří zcela konkrétně namítají proti konkrétní věci, tak bychom to nikdy nepouštěli v tomto stavu. Ten problém je v tom, že komunikace, a já nezastírám, že je možné, že - a ono to bylo ve více případech - ministerstvo ne vždycky dobře a efektivně komunikovalo. Ale v dané chvíli a i tak jak jsem věc zdědil, tak si nedovedu představit, jakým způsobem efektivněji komunikovat. Ta věc je taková, že teď se to dostalo do fáze, kdy já jsem ochoten diskutovat, ať už to dopadne tak, nebo tak, s učiteli, aby byly škody minimalizovány, ale aby přesto podpora profesního rozvoje učitelů fungovala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Další interpelaci, třetí, přednese pan poslanec Karel Šidlo, který bude interpelovat paní ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci implementace ESI fondů v ČR.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo.

Vážená paní ministryně, poslední informace o implementaci ESI fondů v ČR zveřejněná na webu dotaceeu.cz ukazuje poměrně nerovnoměrné čerpání v deseti přijatých programech. Podrobnější rozbor ukazuje, že některé výzvy mají velmi příznivý ohlas, ale u jiných je reakce poněkud slabší. Protože se dostáváme do poloviny současného programového období, bylo by vhodné vyhodnotit současný stav a připravit změnu alokace tak, aby nedošlo k dalšímu zpoždění v čerpání dotací z fondů EU.

Některé programy, například podpora malému a střednímu podnikání, jsou velmi úspěšné a zřejmě by bylo vhodné posílit jejich alokaci.

Dovolte mi proto dvě otázky. První. Které programy, respektive jejich části, mají největší ohlas? Druhá. Připravuje vláda kroky ke změně alokace, respektive posílení určitých priorit některých programů? Děkuji za vaši písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Přejdeme ke čtvrté interpelaci. Pan poslanec Zbyněk Stanjura bude interpelovat přítomného pana ministra školství Stanislava Štecha ve věci kariérního řádu. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak část té debaty už proběhla v interpelaci číslo dva, ale mně ta odpověď pana ministra skutečně nestačí. Já bych očekával člověka, který je ve funkci od 21. června, po pěti dnech urazit více než 20 (tisíc) učitelů, to je opravu husarský kousek. To nebyla řečnická otázka. Já jsem si to přečetl. Ne že bych sledoval váš facebook, to ne, ale byl jsem na to upozorněn, tak jsem si to přečetl. To bylo prostě... Já souhlasím s tím, že jste nenapsal, že jsou textově negramotní. Já vím, co vás rozčílilo. To, že s vámi nesouhlasí. Místo, abyste... Já jsem si přečetl tu petici. Místo abyste věcně argumentoval, například protiargumenty, tak jste je prostě urazil. Co si to vlastně dovolili? Určitě to nečetli. Jako by všichni poslanci, všichni ministři... Já se vás chci zeptat, pane ministře: čtete všechny materiály do vlády, všechny podrobně? I ty bez rozpravy? Ano, nebo ne? A odpovězte prosím pravdivě. Protože pokud tvrdí, že ano, některý ministr, tak neříká pravdu, protože to se nedá stihnout. Takže to je jedno, jestli věřil svému kolegovi, který tím byl pověřen, nebo ne. Myslel jsem si, že neplatí, že Štech není jako jiný Štěch. Ale jeden, já vím, nechte mi tu slovní hříčku hrát, pane ministře, jeden Štěch nám posílal živnostníky do fabrik a druhý Štech říká, že kdo se mnou nesouhlasí, je textově negramotný. Přitom já s tím textem petice souhlasím. Budu argumentovat... My jsme tak ale argumentovali od prvního čtení konzistentně. Říkali jsme, že to je jenom byrokratická obluda, karikatura kariérního řádu, jenom nadpis, žádný obsah.

Pane ministře, vy máte mnohem důležitější úkol než urážet učitele a ztrácet čas kariérním řádem. Sehnat podstatné navýšení prostředků pro kapitolu Ministerstva školství pro příští rok a dát ředitelům mnohem větší peníze na odměňování učitelů. Souhlasíte se mnou?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Děkuji, pane poslanče. I přes vaše ohnivé vyjádření vám chci sdělit, že není pravda, že jsem nesouhlasil, nebo že mě rozčílilo, že někdo nesouhlasí. Ty motivy a ty důvody byly v podstatě dva. Ten první jsem objasnil. Jak je možné, že po dlouhých debatách, vysvětlováních, příspěvcích učitelů se objeví na poslední chvíli věci, které byly vysvětleny a na kterých měla být shoda? Dobře, prosím, mám se přizpůsobit i situaci, kdy se ty argumenty mění. Ale v té petici, to co mě vadilo, byly právě nepravdivé záležitosti. Byly to záležitosti typu vstoupí-li nebo je-li někdo již v druhém roce ve škole, spadne v tarifní třídě o stupeň níž. Přitom je jasné, že to první, to, kam byl zařazen, běží podle zákoníku práce a že nic takového se nestane. Že to je prostředek na navyšování platů učitelů, který je byrokratický a krkolomný. Není. To navyšování tarifních platů jde úplně odjinud a ty prostředky na kariérní řád, na ty jednotlivé stupně, ty jsou přece navíc. To je bonusové. Pořád všichni volali, zejména pravicové vlády, po tom, že nelze paušálně, plošně lít peníze a je třeba diferencovat kvalitu. Já vám netvrdím, že je to naprosto dokonalé, že tam nejsou problémy, že není třeba to vyladit, ale je to první pokus a nástroj o to, aby tam došlo vlastně k jakési diferenciaci.

Další. Hodnocení začínajícího učitele bude administrativně náročné. Po dlouhých debatách jsme zařídili to, že je to zcela v gesci ředitelů škol, že jsou to věci, které se stejně dělají. Například plán pedagogického rozvoje školy je něco, s čím přichází každý kandidát do výběrového řízení na ředitele. Že se má vypracovat nějaký plán rozvoje začínajícího učitele, bylo odloženo definitivní vypracování o rok. Hodnocení toho učitele bylo posunuto z jedenkrát ročně na jedenkrát za dva roky.

A pokud jde o to, co přinese ten začínající učitel, abych zůstal u tohoto stupně, této fáze, je na výběru toho začínajícího učitele a ředitele školy, co si vybere z toho takzvaného portfolia. Slovo portfolio děsí. Ale víte, co to může být? Může to být například přiložená kopie a záznam z hospitace ředitele nebo zkušeného učitele školy v jeho hodině. Může to být například doklad toho, jakým způsobem absolvoval nebo kde absolvoval třeba nějaké vzdělávání, může jít třeba do kurzu kritického myšlení, který poskytují odborné asociace, a on přinese osvědčení, protože na to dostane peníze. To je pokryto rozpočtově a ta částka, která je částkou 15 600 v průměru na začínajícího učitele, je něco, co mu umožní, aby se k tomu dostal. Dneska na to nejsou peníze. Ale to nesouvisí s razantním navyšováním tarifních platů a nadtarifních složek učitelů. A byla to tato vláda, a schválně říkám vláda jako celek, která schválila poprvé výrazný, po dlouhých letech, skokový nárůst tarifních platů.

Nemíchejme ty dvě věci dohromady. Kariérní řád je pouze nadstavba.

A mohl bych tak pokračovat dalšími a dalšími nepřesnostmi. Nebudu si raději zahrávat se slovy, nepřesnostmi, které jsou uvedeny v té petici. Tak jestli, když už hovoříme o tom, že jsem vystoupil emotivně, nevím proč, dobře, neberete moji omluvu, tak já vám jenom říkám, že je to reakce především na tato zkreslení ve vazbě na to, že jsme to předtím probrali a že na tom byl souhlas těch reprezentativních orgánů učitelů a ředitelů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Doplňující otázka pana poslance? Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP