(15.10 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pan ministr nejdřív řekl, že důvodem jeho ostrého vyjádření nebylo to, že by ho rozčílili ti, kteří s tím nesouhlasí. A teď řekl, že ho rozčílilo, že nesouhlasí pozdě. Takhle jste to, pane ministře, řekl. Takže vás to skutečně rozčílilo. A vy prostě nemáte pravdu! Programové prohlášení vaší vlády - zavedeme efektivní kariérní řád pro učitele s jasnou motivační vazbou na jejich hodnocení. Říkáte, že se to bude týkat peněz - ano, nebo ne? Teď říkáte, že ne, v programovém prohlášení, že ano. V té petici se nepíše, že učitelé spadnou o jeden tarifní stupeň, ale že budou zařazeni do prvního stupně v rámci kariérního řádu. To je úplně něco jiného. Tak vy sám protestujete proti něčemu, co v té petici není - a to je velmi jednoduché, napadat něco, co v té petici není. Já jsem neříkal, že mně nestačí... Mě jste neurazil, já nejsem učitel. Ale já si myslím, že omluva nestačí. A jak chcete komunikovat s učiteli, když jste 20 nebo 21 tisíc učitelů urazil první týden ve funkci? Jak si to představujete? Já myslím, že byste měl zvážit rezignaci. Co vy na to?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, máte slovo. (S úsměvem k přicházejícímu usmívajícímu se ministru.)

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Krásný. Tohle mně připomíná francouzský parlament. Konečně to má trošku grády a rozměry. Když jsem žil ve Francii, tak jsem přesně takhle viděl jednání Poslanecké sněmovny, v britském je to ještě horší.

Podívejte se. Já jsem se omluvil učitelům, ne vám. Nyní jsem v Poslanecké sněmovně a přiznávám chybu. Kdyby všichni přiznali chybu vždycky tak okamžitě jako já, tak by to možná vypadalo lépe.

Pokud jde o tu motivaci - já jsem psycholog, pardon. Ona není jenom motivace v tom smyslu, že to je to, co přijde v tom kariérním řádu. V tom kariérním řádu je ta bonusová nadstavbová složka. A pořád říkáme, a já to znovu opakuji, základní masivní zvýšení tarifních platů je conditio sine qua non. To je ta podmínka pro to, abychom mohli uvažovat, že kariérní řád začne být účinný a že můžou pak motivačně fungovat nějaké dva tři tisíce. To je přesně ono. Oni nám říkají ne, tak to seberte, vždyť je to nesmysl, tak dejte ty dva tři tisíce a šoupněte to do navýšení platů. Kolik by to asi dělalo? A znamenalo by to úvahy o tom - no tak vlastně teď něco dostali, tak ještě tarify zvyšovat? Prostě já si myslím, že v tom programovém prohlášení je to dobře a je to také v souladu s tím, co jsem řekl já. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. (Ozývá se poznámka zprava mimo mikrofon.) Prosím pány poslance, aby na sebe nepokřikovali.

A my přejdeme k interpelaci pana poslance Ludvíka Hovorky, který bude interpelovat pana ministra zdravotnictví ve věci podfinancování Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci dlouhodobé podfinancovanosti Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Zlín se pokouší dělat fakultní medicínu za okresní peníze, což nejde. Jak jistě víte, Zlínský kraj nemá fakultní nemocnici. Medicínské ekonomické jednotky, VZP uvádí, že Zlín je nemocnice typu A, přičemž v roce 2015 už uvádí i seznam ostatních áčkových nemocnic, což jsou všechny fakultní nemocnice a velké přímo řízené nemocnice plus pár menších jako Liberec nebo ústecká Masarykova nemocnice.

Když jsem si udělal kontrolní výpočet, vyšlo mi, že v roce 2011 vykazuje áčková nemocnice za stejné výkony přes 1 mld. korun, kdežto Zlín byl nákladově levnější o 115 mil. korun. Za rok 2012 je tento rozdíl 120 mil. korun a za rok 2013 je 152 mil. korun. Celkem za tři roky je Zlín levnější než průměrná áčková nemocnice o nějakých 387 mil. korun. Jestli to chápu správně, tak Krajská nemocnice Tomáš Bati ve Zlíně pracuje tak levně, že by za stejných podmínek, jako mají velké nemocnice, vydělala zmíněné stamiliony, kdežto dražší než průměrné nemocnice, např. Motol, by musely hrozně prodělávat. Ve skutečnosti ale víme, že zatímco Motol a ostatní drahé fakultní nemocnice byly mírně v plusu, Zlín v daných obdobích hluboce prodělával. Pokud je uvedený výpočet v pořádku a neudělal jsem někde chybu, tak je pokřivená úhradová vyhláška, nebo úhradové dodatky způsobily, že Zlín je v hluboké ztrátě místo v mohutném zisku, což by měl vlastník, tedy Zlínský kraj, rozhodně napadnout. Myslím, že podobně by vypadala data i k Fakultní nemocnici u sv. Anny.

Pane ministře, tento stav je neúnosný a já vás žádám o nápravu tohoto stavu a rovné podmínky pro nemocnice jako pro poskytovatele zdravotních služeb. A doufám, že podklady, které mám k dispozici, vám předám, že je zkontrolujete a řeknete, co s tím uděláte. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Jiří Štětina bude v šesté interpelaci interpelovat taktéž pana ministra zdravotnictví ve věci Autodromu v Mostu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Moje interpelace se týká nadměrné hlukové zátěže v okolí Autodromu Most. Situace se dramaticky zhoršila s příchodem nového vlastníka před třemi lety. Namísto občasných motoristických závodů je to dnes komerční továrna na výrobu zisku. Téměř každý den od 9 hodin do 18 a minimálně dvakrát do týdne i přes 20 hodin jezdí auta a motocykly bez tlumičů výfuků a překračují normy hlukové zátěže. V tomto prostředí žije již třetí sezónu v Mostě několik tisíc lidí. Do Mostu jsou lákáni závodníci hlavně z Německa, Rakouska a Švýcarska hlavně proto, že v těchto zemích jim za podobné porušování zákonů hlukových limitů hrozí velké pokuty. Prostě si tito jezdci u nich doma překročit zákon nedovolí.

Za tři roky byla majiteli autodromu udělena jediná pokuta ve výši 50 tisíc. Autodrom má roční zisk kolem 10 milionů korun. Zákon umožňuje finanční pokutu do výše až 3 miliony, nebo dokonce umožňuje dočasně zastavit činnost subjektu v případě porušování zákonů.

Že probíhá nezákonná činnost, je naprosto zřejmé, neboť provedená čtyři měření v obytné zóně vysoce překračují zákonný limit 50 decibelů. Argument, že si stěžují lidé, co si postavili domy po vzniku autodromu, a teď si stěžují, je účelově zavádějící a hlavně nepravdivý. Tento autodrom byl vybudován již za minulého režimu a většina domů je postavena před druhou světovou válkou a velká část domů po roce 1948. Jenom pouze malá část výstavby, cca 30 až 40 domů, byla postavena až po vzniku autodromu.

V současné době jsou stíháni obchodníci s alkoholem, do kterého přidávali metanol. Jsou obžalováni, protože došlo k úmrtí a prokazatelnému poškozování zdraví. Lidé žijící v okolí autodromu musí tedy čekat, až budou umírat, nebo se z toho zblázní a provedou sami nepředložené a protizákonné činy. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji, já jsem tam ještě měl... Ale nic.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přijďte zas, pane poslanče.

Sedmou interpelaci pan poslanec Miroslav Opálka ruší pro nepřítomnost paní ministryně. Paní poslankyně Olga Havlová ve své osmé interpelaci bude interpelovat pana ministra školství ve věci projektu Edison. (Poslankyně Havlová stále sedí ve své lavici.) Paní poslankyně, vy prosím také přijďte, pokud chcete interpelovat. Děkuji. Prosím přijďte, jestli chcete interpelovat. Už je váš čas. Už zvonilo, ano. (S úsměvem.) Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, bývalá paní ministryně Kateřina Valachová se distancovala od projektu EDISON a řekla, že nemá záštitu. Ministerstvo však toto následně popřelo. Chtěla bych se tedy zeptat, jak je možné, že poskytujete záštitu neziskové organizaci AIESEC projektu EDISON na svých stránkách, když se nezajímáte, zda slouží účelu, ke kterému byl určen. Uvádíte, že jde pouze o záštitu výuky anglického jazyka. Záštita se však vztahuje na projekt jako takový včetně základních témat výuky školství, kultury, sportu, politické situace, sociální situace, ekonomické situace, historie, geografie, turismu, bezpečnosti a práva zemí, ze kterých pocházejí zahraniční lektoři.

Jak je možné, že nezisková organizace provádí činnost v rámci školní výuky, provádí činnost za peníze a bez vědomí rodičů? Mám to chápat tak, že nám neziskové organizace budou pod záštitou ministerstva suplovat naše pedagogy, budou nahrazovat výuku a budeme jim za to platit? Jak můžete přenést zodpovědnost na ředitele škol, neprověřit činnost v rámci projektu, který zaštiťujete, a odkazujete ředitele, aby se obrátili na školní inspekci? Znamená to, že ministerstvo dalo projektu EDISON záštitu, ale nemá nic společného s tím, co se v rámci tohoto projektu vyučuje v rámci hlavní vyučovací doby? Chci vaše jasné stanovisko, zda prověříte, jak projekt probíhá, a v případě pochybnosti záštitu zrušíte.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane ministře, o vaši odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP