(15.30 hodin)
(pokračuje Semelová)

Další problém souvisí s rostoucím podílem produkce vydávané v elektronické podobě. Národní knihovna nemá odpovídající infrastrukturu a dostatečný počet pracovníků, kteří by tyto tituly systematicky shromažďovali a zpřístupňovali čtenářům. Přitom podle projektu měla tato instituce zajišťovat trvalé uchování digitalizovaných fondů pro krajské a další knihovny v republice. Knihovníci ve svém prohlášení uvedli, že Národní knihovna ztrácí svou národní a mezinárodní prestiž.

Proto se chci zeptat, jaké konkrétní kroky činíte k nápravě a zda usilujete při jednání o státním rozpočtu o navýšení finančních prostředků pro Národní knihovnu a platy zaměstnanců.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Ve třinácté interpelaci paní poslankyně Nina Nováková bude interpelovat pana ministra školství ve věci implementace kariérního řádu. Pane ministře, jste zde dnes velmi oblíben.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, také já se vracím ke kariérnímu řádu, i když trošku z jiného úhlu pohledu. Dopředu je asi správné říci, že proto jsem ten kariérní řád četla, jako učitel bych petici nepodepsala. Protože jsem ho ale četla, tak jako poslanec pro něj hlasovat nebudu. Přitom ctím absolutně právo učitelů na nesouhlas a na petici.

Teď mi jde o něco jiného. Aby nějaká norma měla vůbec smysl, tak kromě toho, že je zpracována, musí být řádně vysvětlena a pak má být implementována. A k té implementaci jsou potřeba finanční prostředky. Je mi známo, že už s poměrně solidními finančními prostředky počítá. Ale protože já budu patřit k těm, kdo podpoří neprojití kariérního řádu, chtěla bych se ujistit, nebo resp. má otázka zní: Prostředky, které jsou připraveny na implementaci kariérního řádu, budou nějak kreativně využity pozitivně, ne na implementaci kariérního řádu, ale jinými slovy na podporu profesního růstu našich učitelů, protože to je nezbytné. A tam jde o další vzdělávání těchto pedagogických pracovníků, o podporu schopnosti učitelů ocenit sami sebe, nebo posílit jejich realistické sebehodnocení. A třetí věc je finanční motivace, to znamená dostatek prostoru pro ředitele, aby mohli práci jednotlivých učitelů v souvislosti s jejich profesním růstem řádně ocenit. Zvládnete to, i když to neprojde?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Vážená paní poslankyně, vskutku obtížná otázka. Odpovědět teď v této chvíli zaprvé... Prostě já budu do poslední chvíle doufat, že kariérní řád projde. Budu za něj bojovat. Takže předem deklarovat, že tady jako už se nějakým způsobem nakládá s prostředky jinak, nebo jinou formou, které na něj byly vyčleněny, prostě nemohu. Zadruhé musím přesto připustit jako rozumně uvažující člověk, že může nastat varianta, že kariérní řád neprojde. A tam jenom oznamuji, že pokud jde o ty prostředky, které jsou alokovány na letošní rok, část z nich na rozběhnutí, a potom na příští rok, tak ty jsou vázány usnesením vlády a jsou vázány v rozpočtu právě na kariérní řád. V tom případě by bylo na rozhodnutí vlády, kdybych přinesl nějaký návrh při vyjednávání rozpočtu a projednávání na vládě, tak to by se vidělo. Ale v této chvíli... kam, jakým způsobem by byly ty prostředky určeny.

Jinak se mi líbilo to, že tam byl důraz na věci, na kterých se myslím shodneme, jako lidé, kteří pocházejí ze školského prostředí. Kvalitní a jinak nastavené další vzdělání pedagogických pracovníků, podpora efektivních metod sebehodnocení a finanční motivace i z velké části v rukách ředitelů na doporučení ředitelů. Já se omlouvám, ale to vlastně de facto v tom kariérním řádu je. Jenom tak jako...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Nina Nováková: Není to ani tak otázka jako prosba. Nevylučuji, že kariérní řád projde. Já tomu nepomohu. Ale velmi prosím, abyste už do toho jedenáctého intenzivně přemýšlel o argumentaci, kterou byste případně přednesl vládě, aby ty prostředky nezmizely, protože to školství je prostě potřebuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Markéta Wernerová bude interpelovat pana ministra financí Ivana Pilného ve věci účinnosti přestupkového zákona. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Wernerová: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený nepřítomný pane ministře. Za dva dny vstoupí v platnost novela zákona o přestupcích, kterou dochází k zásadním změnám v přístupu úřadů k řešení přestupků občanů, a zejména pak podnikatelů i firem. Tuto potřebnou a pro lidi důležitou novelu jsme schválili tady v Poslanecké sněmovně více jak před rokem. V této souvislosti přestanou od 1. července roku 2017 platit stávající pokutové bloky a musí být nahrazeny novými - příkazovými bloky. Jejich vydávání má na starosti Ministerstvo financí. Rámcovou dohodu s dodavatelem a distributorem příkazových bloků jste uzavřeli 19. května tohoto roku a zveřejnili v registru smluv až 2. června. Podle mých informací nejsou nové příkazové bloky na správních orgánech k dispozici, a jak je zřejmé, už asi do soboty nebudou moci lidé, kteří se přestupku dopustí, platit pokuty na místě. Všechny případy budou muset jít do správního řízení. Dojde tak nejen k nárůstu zátěže správních orgánů, ale také dojde k nárůstu zátěže kontrolovaných osob. Osoby nebudou moci platit na místě a vyvarovat se tak potenciálně vyšších pokut ve správním řízení. Ten, kdo se dopustí přestupku, bude muset uhradit tisíc korun navíc, což jsou náklady správního řízení. A následek? Zbytečná administrativa a nesmyslné protahování případů.

Vážený pane ministře, proč došlo ze strany vašeho ministerstva k takové liknavosti? A jak tuto situaci hodláte řešit? Vážený pane ministře, budu čekat na vaše písemné vyjádření (upozornění na čas), obávám se však, že už bude pozdě. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, už je pozdě, přesně tak. Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Jan Farský bude interpelovat paní ministryni Michaelu Marksovou ve věci invalidního důchodu versus minimální mzdy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Farský: Vážená paní ministryně, bohužel nepřítomná, obrátil se na mě jeden občan z Libereckého kraje s tím, že ho potkal před lety úraz, na základě kterého pobírá invalidní rentu, ale se zvyšováním mzdy, protože je pojištěn u České pojišťovny, tak mu se zvyšováním minimální mzdy v součtu klesá příjem. Pokud by byl pojištěn u Kooperativy, nestalo by se tak. A já se vás tážu, protože o tomto případu podle médií minimálně od roku 2016 jste informována a tehdy jste se vyjadřovala, že Ministerstvo práce a sociálních věcí si je této chyby, která zkracuje příjmy potřebným, že jste si vědoma a že tuto situaci se pokusíte, nebo dokonce napravíte. Tak jsem se chtěl zeptat, jak se od dubna loňského roku toto změnilo a jestli už lidé, kteří berou invalidní důchod a zároveň minimální mzdu, nebudou kráceni na svých příjmech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Panu poslanci bude odpovězeno písemně. Pan poslanec Vladimír Koníček bude interpelovat ministra vnitra Milana Chovance ve věci rejstříku politických stran a hnutí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane ministře, v září roku 2014 jsem vás interpeloval v souvislosti s neúplnými údaji v rejstříku politických stran a hnutí, který je zřizován na základě zákona č. 424/1991 Sb., a vaše ministerstvo je jeho provozovatelem. Historii změn zveřejňovaných údajů jste opravili a je již uváděna. Bohužel jsem narazil na další problém, a to že v rejstříku nejsou uvedeny strany, které ukončily svou činnost. Unii svobody nebo Věci veřejné se vám nepodaří v rejstříku dohledat, byť podle zákona má být v rejstříku veden i záznam o ukončení činnosti. Vaši podřízení si to vykládají tak, že stranu prostě z rejstříku vymažou úplně a údaje o ní nejsou vůbec dostupné. Upozorňoval jsem na to několikrát, a reakce žádná.

Dohlédněte prosím, pane ministře, aby vaši podřízení dali rejstřík do souladu se zákonem o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP