(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, o vaši odpověď. Máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Pane poslanče, děkuji za tu otázku, protože si myslím, že je velice legitimní. V případě - zase v případě, že nastane varianta, kterou si nepřipouštím - v případě, že nastane ta varianta, o které musím jako racionálně uvažující člověk přece jenom uvažovat, tak bych vám chtěl říci, že tam jsou dva zatím alokované zdroje. Jeden z nich jsou prostředky ze státního rozpočtu, o kterých jsem tady mluvil v odpovědi poslankyni Novákové, a vysvětlil jsem, že to není věcí rozhodnutí Ministerstva školství, to je složitější, vázáno na rozhodnutí vlády.

A ta druhá věc, na kterou vy míříte, je projekt IMKA. Projekt IMKA - prosím vás, dělte ty peníze těmi lety. A představte si potom, že mluvíte o prostředcích třeba přes 100 mil. korun na rok, a mluvíme o tom, že tady chceme postavit něco, co bylo zdevastováno v uplynulých letech. My tady máme prostě záležitosti, kdy neexistují - když někdo se chce vzdělávat, tak ad hoc si volí to, že tedy zajede na zajímavý kurz do Brna, do Prahy nebo někam jinam, a my chceme postavit to, aby to bylo systémové a aby to směřovalo k tomu, co učitelé skutečně potřebují. V tom případě ty prostředky, velká část z nich - uvědomte si, kariérní řád jsme otočili, nebo nastavili po příchodu tak, aby to byla záležitost profesního rozvoje a podpory profesní, zejména dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Tam v podstatě nemusíte nic výrazného měnit. Copak my, i když nebude kariérní řád, nechceme mít síť metodických kabinetů do krajů, které budou sahat až ke školám blízko a kde budou kvalitní lidé učit věci? A to bychom rádi nastavili ve spolupráci s praxí, tak jako to bylo předtím. Víte, kdo tvořil ty týmy původního projektu Kariéra, než jsme přišli tedy na ministerstvo? Vždyť to přece byli učitelé, ředitelé škol, kteří to nastavovali a definovali. A já bych rád, kdyby toto právě se doladilo a dotáhlo. Čili ty prostředky nebudou rozhodně neúčelně vynaložené.

Ano, nezastírám, kdyby došlo k tomu, nedej bože, že kariérní řád nebude schválen, tak je tam část toho, kde se musí požádat prostě o velkou změnu. Musí se požádat Evropská komise a je jen otázka - před chvilkou jsem byl vyzýván, nedopusťte, aby to šlo jinam. No tak bude potřeba to definovat tak, aby to skutečně šlo k učitelům, ke špičkovým lektorům, k tomu, aby mohlo být zaplaceno, když špičkový lektor bude lektorovat v nějakém z těch center, aby ta škola mohla dostat prostředky, aby to nahradila. Čili to není možné jen tak si říct, že to bude mimo, že se to projí, nebo na něco jiného. Pravidla evropských projektů jsou nesmírně přísná. To bude buď tak, anebo nám to nepovolí také, kdybychom to nastavili špatně a šlo to mimo. Fakt, ta neúčelnost, to je něco velmi obtížného, si nechat tam zařídit, že to tak nějak stejně utratíme.

Je potřeba o těch věcech referovat podle mého názoru z tohoto úhlu pohledu. Ale já vám rozumím. Když se to prezentuje takto, kouknete se na název - implementace kariérního řádu, rozumím, že první reakce je ta, že když není nebo neprojde, tak to znamená, že ty peníze nejsou potřeba a musí se vrátit nebo dát na jiný projekt. Není tomu tak. Já trvám na tom, co říkám od roku 1990 na fakultě v přípravě učitelů, výchovných poradců. Vždycky jsem říkal, že je neuvěřitelné, že existuje vyspělá země, která má velice kvalitní pregraduální vzdělávání učitelů, a přitom nemá rozumný systém dalšího continuing professional development, který je ve většině vyspělých zemí.

Čili asi tímto bych argumentoval.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Ptám se pana poslance. Má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já víceméně nechci v žádném případě rozporovat požadavky na kontinuální vzdělávání. Já si myslím, že to je potřeba samozřejmě nejenom ve školství, ale i v dalších oborech.

Můj dotaz byl jednoduchý a i částečně samozřejmě zodpovězený, nicméně tady pořád dle mého je čerpání evropských dotací v době, kdy k tomu ještě nemáme vytvořen, aspoň částečně, legislativní rámec. A prostě dle mého, a možná že se v tom mýlím, ale pořád mi to takhle do sebe zapadá, že čerpáme peníze na projekt, který ještě nemá legislativní základ, jestli to je tak správně. Možná že bych rád chtěl k tomu vědět nějakou bližší informaci.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan ministr má zájem o to reagovat. Ano, prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Samozřejmě, ale já už jsem to tady před chvilkou - možná v té mé rychlé dikci to zaniklo. Ono to ani tak úplně nemá být. Jestliže byste měl legislativní oporu a základ, tak nemůžete na to navazovat ty peníze, kdyby to už bylo jakoby fait accompli, tedy hotová věc. Právě situace je taková, že právě já osobně, ale nejsem znalec až takový detailní evropských projektů, ale já jsem sám měl obavy, jestli to není příliš brzy, to schválení kariérního řádu jakoby, ale samozřejmě teď trošku vtipkuji. Tam jde o to, že vy naopak máte ty peníze začít čerpat a připravovat věc tak, aby prostě právní kodifikace mohla nastat v okamžiku, kdy je formou udržitelnosti toho projektu. A tím, že ale ten projekt byl nastaven a odstartovala ta jeho část, ta mohla, aby Národní institut dalšího vzdělávání, aby jakoby ten systém kabinetů, aby se začali kontaktovat lidé, aby se začaly připravovat podklady, tak na tom není nic vyhozeného. Je to prostě i zcela v souladu s evropskými normami.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní dám slovo panu poslanci Ludvíku Hovorkovi, který byl vylosován na 22. místě a přednese svou interpelaci na Dana Ťoka ve věci elektrifikace trati. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dne 6. 2. 2017 jsme společně jednali s panem premiérem a s generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty o uzavřených nádražích na Vlárské dráze a o problémech jízdního řádu. Součástí podkladů, které jsem vám posílal, je i upozornění na nedostatky nově rekonstruovaného nádraží v Uherském Brodě. Toto nádraží prošlo v minulých letech celkovou rekonstrukcí za pomoci švýcarských fondů a současně byl vybudován nový přestupní terminál. Na podzim minulého roku proběhla rekonstrukce nástupišť. Bohužel se nepočítalo s tím, že je zde větší frekvence cestujících a mohly by tu křižovat i více než dva vlaky, pro které zde chybí nástupiště, které se špatným rozhodnutím zrušilo u třetí koleje. Zásadně tam mělo být vybudováno oboustranné nástupiště podobně jako v Bojkovicích, v Bylnici nebo v Kunovicích a zjevně musí být dobudováno, protože při přestupování vznikají velmi nepřehledné situace a lidé se jen velmi obtížně vyhýbají sami sobě mezi různými soupravami vlaků. Žádám vás tedy o sdělení, kdy tento nedostatek Správa železniční dopravní cesty odstraní a nástupiště u třetí koleje dobuduje.

Současně prosím o sdělení, kdy bude započata elektrifikace trati Staré Město - Bojkovice, která byla zahrnuta v memorandu mezi Zlínským krajem a Českými dráhami v minulosti. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Jak jste řekl, vaše interpelace bude odpovězena v písemné formě.

Nyní prosím o slovo paní poslankyni Věru Kovářovou, která přednese svou interpelaci na ministra vnitra Milana Chovance ve věci papalášské manýry na Hradě. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, název mé dnešní interpelace je šťavnatý. Odpovídá tomu snad i její obsah. Chci v ní upozornit totiž na to, že to, co si dovolují lidé kolem pana prezidenta, začíná velmi nepříjemně připomínat chování, které si pamatujeme z předlistopadové doby. Kancléř, který ignoruje soudní rozhodnutí, mluvčí, který si na adresu předsedy vlády dovolí vyslovit neuvěřitelné drzosti, pracovník protokolu, který zneužívá služební vozidla policie, a dalo by se pokračovat. Co tyto pány spojuje, je přesvědčení o nepostižitelnosti, o tom, že pro ně platí jiná pravidla než pro ostatní občany. Jsem přesvědčena, že tyhle papalášské manýry nemůžeme akceptovat. Chápu, že nemáte moc nad kancléřem Mynářem nebo mluvčím Ovčáčkem, ale do třetího popisovaného případu byste se vložit mohl a měl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP