(16.10 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Policie tady není od toho, aby vozila nižší úředníky z Hradu, a snad to tak necítím sama. Pane ministře, udělejte prosím všechno pro to, aby se taková ostuda už neopakovala, aby policie nesloužila pro pobavení jakýchkoliv papalášů, ať už jsou z Hradu, nebo odjinud. Je mi líto policistů, jejichž dobré jméno tahle kauza poškozuje, a proto vás žádám, abyste nedopustil její opakování. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní dávám slovo panu poslanci Ludvíku Hovorkovi, který byl vylosován na 24. místě se svou interpelací na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka ve věci programová dokumentace. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh k návrhu rozpočtu u kapitoly 335 na Program rozvoje regionálních zdravotnických zařízení a tam částku pro Ústav chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou. Byl jsem upozorněn, že schválené prostředky dosud nelze čerpat, protože není schválena příslušná programová dokumentace. Požádal jsem o stanovisko Ministerstvo zdravotnictví a dostal jsem informaci, že program je těsně před schválením, že probíhají průběžné konzultace s Ministerstvem financí. Požádal jsem tedy o stanovisko Ministerstvo financí a dostal jsem odpověď, že co se týče připravovaného programu, Ministerstvo financí zaslalo Ministerstvu zdravotnictví celou řadu připomínek. Žádná se přímo netýkala akce, na kterou jsem se dotazoval. Připomínky se týkaly rozpočtově nezajištěných zdrojů na připravovaný program, nedostatečného zdůvodnění účelnosti a efektivnosti navrhovaných veřejných prostředků, neujasněnosti priorit, možné duplicity s EU programy či nevhodnosti a nepřesnosti některých indikátorů. Dále si Ministerstvo financí vyžádalo rozčlenění některých parametrů, vyjasnění či úpravu konkrétních pojmů a některé další záležitosti technického charakteru. Tato komunikace odešla z Ministerstva financí 20. března a k otázce našich připomínek s námi nebylo ze strany Ministerstva zdravotnictví od té doby nijak komunikováno, ani po pracovní úrovni. Nemůžeme ale vyloučit a předpokládáme, že Ministerstvo zdravotnictví nyní jedná s účastníky připravovaného programu a že připravuje podklady pro Ministerstvo financí v reakci na naše připomínky.

Vážený pane ministře, dovoluji si vás požádat o učinění kroků, aby uvedený program mohl být schválen a aby bylo možné prostředky co nejdříve čerpat. Děkuji za zjednání nápravy.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, vaše interpelace bude odpovězena písemně.

A nyní má slovo paní poslankyně Věra Kovářová, která bude přednášet interpelaci na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci nerespektování soudních rozhodnutí. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás po čase ve věci nerespektování soudních rozhodnutí. Zatímco moje tehdejší interpelace se týkala problematické skládky v Chýni, respektive v Chrášťanech, dnes chci upozornit na soudní rozhodnutí, které se týká kancléře prezidenta republiky. Ten i poté, co máme pravomocné rozhodnutí, které říká, že by Kancelář prezidenta republiky měla evidovat a zpřístupňovat jeho oznámení o majetku, tuto povinnost neplní. Já myslím, že to je alarmující. Je to alarmující i v souvislosti s dalšími excesy, papalášskými excesy, ke kterým na Hradě dochází.

Já se musím ptát vás, pane ministře, který nesete odpovědnost také za to, že tu soudy nejsou pro legraci, jakým způsobem je možné docílit toho, aby si pan kancléř nedělal ze soudů a jejich pravomocných rozhodnutí dobrý den. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a slovo má ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já neznám ten konkrétní případ, takže hovořím jen jaksi na základě premisy, že je to tak, jak to popisujete. A musím říci, že v takovém případě mě to mrzí stejně jako vás. Myslím si, nebo jsem přesvědčen, že v právním státě musí soudní rozhodnutí respektovat každý, a čím výše je postaven v nějakém případném státním aparátu, tím spíše je musí respektovat. Je to věc úcty k soudní moci a tu bychom měli všichni sdílet.

Pokud se ptáte, jak donutit pana kancléře k respektování jeho rozhodnutí, no tak to vám - říkám, neznám ten konkrétní případ - mohu odpovědět jen v obecné rovině. Máme nucený výkon rozhodnutí a máme na to specifickou profesi, to jsou exekutoři, a ten, kdo je oprávněný z takového rozhodnutí, ať podá příslušný návrh. Já mu to bohužel musím v takové situaci doporučit.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se paní poslankyně, zda má zájem o doplnění. Není tomu tak. V tom případě dávám slovo panu poslanci Michalu Kučerovi, který nám přednese interpelaci na ministra financí Ivana Pilného ve věci aktuální stav EET.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já jsem měl připravenou interpelaci na nového pana ministra financí Pilného s tím, že jsem se ho chtěl zeptat, jakým způsobem je dnes vnímána elektronická evidence tržeb a jaké hodnocení jejího přínosu už s odstupem téměř šesti měsíců. Bohužel pan ministr financí Pilný navazuje na neblahou tradici svého předchůdce Andreje Babiše a na interpelace Sněmovny se rozhodl pravděpodobně nechodit. Takže já tuto svou interpelaci stahuji a doufám, že pan nový ministr financí Pilný se na příští interpelace dostaví a tohle bude jeho jenom první nešťastný začátek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A nyní má slovo paní poslankyně Věra Kovářová, která přednese interpelaci na nepřítomného ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci protizákonná dešťovka.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, dostala jsem podnět od starostů ze Středočeského kraje, který se týká vašeho resortu. O co jde, to vyplývá z e-mailu paní starostky Čermákové z Velkých Přílep, který ocituji.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí výzvu číslo 6/2017, jde o prioritní oblast Voda, udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích. Jednou z podmínek, kterou musí žadatel - občan žádající o podporu na zakoupení systému zachycujícího dešťové srážky splnit, je předložení dokladu o akutním nedostatku vody v dané obci, a to: v obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech, nebo v obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu tří měsíců v jednom roce. Naše obec v roce 2010 při dlouhodobém suchu vydala vyhlášku omezující používání pitné vody z vodovodu na zalévání, mytí aut, napouštění bazénů apod. Na popud vašeho Ministerstva vnitra musela obec vyhlášku zrušit s tím, že není možné omezovat odběr z veřejného vodovodu, případně selektivně určovat, k čemu voda bude použita.

Ministerstvo životního prostředí tak dotaci na dešťovku podmiňuje splněním podmínky, kterou Ministerstvo vnitra vyhodnotilo jako nezákonnou. To je situace zjevně absurdní. Proč Ministerstvo životního prostředí zformulovalo takový požadavek? Bylo to po dohodě s Ministerstvem vnitra? Bude Ministerstvo životního prostředí na tomto nesmyslném požadavku trvat, nebo jej opustí?

Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za naprosto přesné dodržení dvouminutového limitu a nyní dávám slovo panu poslanci Ludvíku Hovorkovi, který přednese svou interpelaci na nepřítomného ministra doprava Dana Ťoka ve věci návrhu na zrušení přejezdu P7982 v Šumicích. Prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane ministře, dostal jsem od starosty obce Šumice doklady, které se týkaly prověrky železničních přejezdů v obci Šumice. Jedná se konkrétně o železniční přejezd značený jako P7982 v kilometru 122,871 regionální dráhy Vlárský průsmyk, Veselí nad Moravou. Podotýkám, že tento železniční přejezd je na svém místě od doby vybudování dráhy v roce 1919. Nejdříve byla obec vyzvána, aby odstranila vzrostlou zeleň v okolí přejezdu, a posléze Správa železniční dopravy cesty podala návrh na zrušení tohoto přejezdu. Je to absurdní situace, protože, jak říkám, tento přejezd je na svém místě od doby výstavby dráhy. Umožňuje spojení obce, která je v podstatě tratí rozdělená na dvě poloviny. Domnívám se, že toto je velmi nešťastné rozhodnutí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP