(16.20 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Já jsem se informoval, jak vznikala příslušná norma, na základě které začínají být přehodnocovány železniční přejezdy. Bylo mi řečeno, že ta norma se původně připravovala pro koridorové trati, ale potom se začala uplatňovat plošně u všech tratí, i regionálních. Tak se domnívám, že to je velmi špatné rozhodování v podstatě na SŽDC. Pokud jsem si vyžádal nějaké podklady, tak ta vyhláška by neměla platit pro stavby dráhy, pro které byla ověřena projektová dokumentace ve stavebním řízení před účinností vyhlášky, tj. před 1. 12. 1995, a stavby drah a stavby na dráze, které byly pořízeny a dány do užívání podle dosavadních předpisů, je možné provozovat do doby nejbližší rekonstrukce nebo modernizace.

Stejně tak se chci zeptat, proč např. na trati Poříčany-Nymburk, na trati, kde je umožněna stokilometrová rychlost, byly rekonstruovány přejezdy a po jejich rekonstrukci (upozornění na čas) se snížila traťová rychlost na 60 km. Tomu naprosto nerozumím a prosím o vyjasnění důvodů, proč takto bylo postupováno jak v Šumicích, tak na trati Poříčany-Nymburk. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a poprosím, abyste setrval u pultíku, protože máte slovo a můžete přednést svou další interpelaci na ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou. Prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, já mám podobný dotaz v podobné záležitosti, jako vás interpeloval pan poslanec Farský. Tentokrát je to dotaz z mého volebního obvodu, který se týká náhrady za ztrátu výdělku u pána z dílny, který z důvodu nemoci z povolání je také odkázán v podstatě na rentu, kterou mu vyplácí Česká pojišťovna, která se vymlouvá na to, že pokud dojde k navýšení minimální mzdy, tak ona sníží to plnění, které musí vlastně vyplácet na základě toho, že příslušný zaměstnavatel byl pojištěn u České pojišťovny právě pro případ vzniku nemoci z povolání.

Já se domnívám, že se jedná o nějaký nedostatek ve výkladu možná konkrétní pojišťovny, protože už poslanec Farský upozornil, že rozdíl je mezi pojištěncem nebo pojistníkem u České pojišťovny a pojistníkem u Kooperativy. Tak bych prosil o vyjasnění a požádal o zjednání legislativní nápravy, aby lidé, kteří měli rentu vypočítanou dříve, nebyli poškozováni tím, že dojde k navýšení minimální mzdy. Domnívám se, že to je nespravedlivé, a prosím o sdělení, zda se jedná pouze o určitý výklad jedné konkrétní pojišťovny, nebo se jedná skutečně o legislativní chybu, a v tom případě o předložení legislativní úpravy, která by tyto případy dala do pořádku a narovnala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Odpověď vám bude zaslána písemně v souladu s jednacím řádem do 30 dnů.

Současně konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednání ústních interpelací. Já vám všem děkuji. Končím dnešní jednací den. Tato schůze bude pokračovat zítra, 30. 6., v 9.00 projednáváním bodu 192, novela zákona o státním rozpočtu.

Hezký zbytek dne. Na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 16.23 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP