(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy požádám zpravodajku pro prvé čtení Janu Fischerovou, aby přednesla svou zpravodajskou zprávu. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Opět děkuji za slovo. Vidím, že kolega už jde dopředu. (Poslanec Procházka.) Já si dovoluji doplnit pana ministra ve své zpravodajské zprávě zase o malé vzdělání. Pan poslanec Stanjura se ptal, co znamenají ty názvy, a já se na to teď zaměřím. Čili já bych to četla "anguia" (psáno Anguilla), protože to je ze španělštiny, a znamená to úhoř. A je to dokonce podle Kryštofa Kolumba, který tam roku 1483 připlul, a bylo to podle tvaru toho ostrova, protože se jedná o korálový a vápencový ostrov a bylo to podle něj nazváno takto, protože opravdu ten ostrov připomíná úhoře. Je to opět v Karibském moři. Je tam 8 960 obyvatel, čili je to opravdu malý ostrov, má rozlohu 91 kilometrů čtverečních.

Jako zpravodajka opět doporučuji postoupit projednání této smlouvy do zahraničního výboru a také navrhuji zkrácení na projednání této smlouvy na 50 dnů. Děkuji za pozornost. (Potlesk ze střední a pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Vidím přihlášku pana poslance Romana Procházky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Procházka: Tak opět, abychom dali dost formalitám, navrhuji zkrácení lhůty na projednání na 50 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě někdo v rozpravě? Nikdo. Rozpravu končím. Omlouvám se, že jsem nesprávně ve španělštině přečetl název příslušného ostrova, úhořího.

A budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Můžeme tedy hlasovat v hlasování číslo 225, kdo je pro vyslovení souhlasu s výpovědí této smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 225, z přítomných 126 pro 90, proti nikdo.

 

Posledním hlasováním v tomto bodě bude hlasování o zkrácení lhůty na 50 dnů k projednání.

A to je hlasování 226, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 226, z přítomných 126 pro 93, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůta k projednání byla zkrácena na padesát dnů.

 

Končím bod 75 a předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Dobré poledne. Otevírám bod

76.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou
České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů, sjednaná ve formě
výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 11. dubna 2005 v Tortole
/sněmovní tisk 1114/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministr financí Ivan Pilný. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, opět jde o stejný problém, který jsem indikoval už v úvodním slově. British Virgin Islands jsou tedy ostrovy, které často bývají označovány za daňový ráj, tak doufejme, že automatická výměna informací to zlepší.

Jinak moc děkuji, že v souvislosti s těmito osmi smlouvami, které musíme nutně projednat, protože to předepisuje Ústava České republiky, se také něco dozvíme o lokalitách, o kterých jsem ani já v řadě případů neměl tušení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pan poslanec Pavel Holík.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Byl zde přednesen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 11. dubna 2005 v Tortole. Obsah smlouvy byl vysvětlen panem ministrem, proto doporučuji přikázat tento vládní návrh k projednání zahraničnímu výboru a v rozpravě navrhuji zkrácení lhůty na 50 dnů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Pan poslanec Procházka se hlásí.

 

Poslanec Roman Procházka: Takže já opět navrhuji zkrátit lhůtu na projednání na 50 dnů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Končím obecnou rozpravu v případě, že není zájem o závěrečná slova. Není zájem. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Neeviduji nikoho.

 

Takže budeme hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 227, přihlášeno je 126 poslanců, pro 92, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní se vypořádáme s návrhem na zkrácení lhůty k projednání.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání na 50 dnů. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 228, přihlášeno je 126 poslanců, pro 91, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůta k projednání byla zkrácena na 50 dnů, a končím tento bod.

 

Otevírám bod

77.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou
a Kajmanskými ostrovy, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004
v Praze a dne 17. dubna 2005 v Grand Caymanu
/sněmovní tisk 1115/ - prvé čtení

Poprosím znovu pana ministra financí Ivana Pilného, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jedná se o stejný problém. Tato lokalita je už hodně v médiích profláknuta, Kajmanské ostrovy jsou hodně známé. Nicméně jedná se o úplně stejný problém - automatickou výměnu informací a požadavek Ústavy České republiky, abychom to schválili. Takže opět potom požádám a v rozpravě bych vystoupil se zkrácením lhůty na 50 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pan poslanec Pavel Holík.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak již bylo sděleno, předkládá se zde vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 17. dubna 2005 v Grand Caymanu. Obsah smlouvy je stejný, byl vysvětlen, a proto doporučuji přikázat tento vládní návrh k projednání zahraničnímu výboru a v rozpravě navrhuji zkrácení lhůty na 50 dnů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Procházka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji. Já opět navrhuji zkrácení lhůty na projednání na 50 dnů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Končím obecnou rozpravu, do které se už nikdo nehlásí. Zájem o závěrečná slova není. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 229, přihlášeno 126 poslanců, pro 95, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na projednání na 50 dnů.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 230, přihlášeno 126 poslanců, pro 94, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůta byla zkrácena na 50 dnů, a končím tento bod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP