(12.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Otevírám bod číslo

78.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou
a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat, sjednaná ve formě
výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 7. dubna 2005 v Montserratu
/sněmovní tisk 1116/ - prvé čtení

Pan ministr je už na svém místě. Poprosím ho, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jsme již v druhé polovině. Musím se přiznat, že opravdu nevím, kde přesně je Montserrat. Ale nicméně problém je stejný. Je to opět výpověď bilaterální dohody a nahrazení automatickou výměnou informací. V rozpravě zase požádám o zkrácení lhůty na 50 dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Holík.

 

Poslanec Pavel Holík: Ještě jednou děkuji za slovo. Jak už bylo řečeno, byl zde přednesen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 7. dubna 2005 v Montserratu. Obsah smlouvy je stále stejný, byl vysvětlen. Takže doporučuji přikázat tento vládní návrh k projednání zahraničnímu výboru a v rozpravě navrhuji zkrácení lhůty na 50 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Procházka.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji. Opět navrhuji zkrácení lhůty na projednání na 50 dnů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Jestliže se nikdo další nehlásí, končím obecnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova není. (Vpravo se hlásí paní poslankyně Fischerová.) Dobře, tak faktická poznámka, kterou jsem přehlédl. Omlouvám se. Prosím, nebyla ukončena obecná rozprava, vzal jsem to moc hákem. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Samozřejmě víte asi všichni, vážené kolegyně a kolegové, co chci říct. Chci tedy říci, co to tedy je, kde je Montserrat, kde se nachází. Takže je to opět v Karibském moři a je to tedy také objeveno Kryštofem Kolumbem a je to podle svatyně, kterou možná mnozí znáte v Katalánsku ve Španělsku, kde je chrám Montserrat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já jsem si to během obecné rozpravy googloval, proto jsem vás přehlédl. Omlouvám se.

Teď končím obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím nikoho, kdo by se hlásil.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 231, přihlášeno 127 poslanců, pro 95, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní se vypořádáme s hlasováním o zkrácení lhůty k projednání ve výboru na 50 dnů.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 232, přihlášeno 127 poslanců, pro 95, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůta pro projednání ve výboru byla zkrácena na 50 dnů, a tento bod končím.

 

Otevírám bod číslo

79.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou
a Ostrovem Man, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004
v Praze a dne 19. listopadu 2004 v Douglasu
/sněmovní tisk 1117/ - prvé čtení

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dostáváme se teď k předposlední smlouvě mimo Karibik. Nicméně ten problém je úplně stejný, jak jsem indikoval v úvodním slově, takže opět poprosím o schválení a potom také v obecné rozpravě o navržení zkrácení lhůty na 50 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak bylo řečeno, byl zde přednesen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 19. listopadu 2004 v Douglasu. Doporučuji ke schválení v prvním čtení a propustit pro další jednání ve výborech a dále doporučuji zkrátit lhůtu na projednávání na 50 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Procházka. Máte slovo.

 

Poslanec Roman Procházka: Navrhuji opět zkrácení lhůty na 50 dnů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Končím obecnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova není. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jestliže tomu tak není, budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Jedná se o hlasování číslo 233, přihlášeno 128 poslanců, pro 95, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání ve výboru na 50 dnů.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 234, přihlášeno 128 poslanců, pro 96, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůta k projednání byla zkrácena na 50 dnů, a tento bod končím.

 

Otevírám bod číslo

80.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor
mezi Českou republikou a Turks & Caicos, sjednaná ve formě výměny dopisů
ze dne 22. října v Praze a dne 16. prosince 2004 v Grand Turk
/sněmovní tisk 1118/ - prvé čtení

Opravdu netuším, kde ta země je. Poprosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, toto je tedy poslední smlouva. Musím se přiznat, že když jsem četl Grand Turk, tak jsem si myslel, že je to nějaká aplikace od Amazonu, ale evidentně jde opět o území v Nizozemských Antilách. Problém je úplně stejný. Vzhledem k Ústavě České republiky musí s výpovědí této smlouvy souhlasit Parlament České republiky. Děkuji. Potom zase požádám o zkrácení lhůty k projednávání na 50 dnů.

A děkuji vám za pozornost, se kterou jste vyslechli všech osm smluv, které nutně musel schválit Parlament, a možná jsme se při tom i něco dozvěděli. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Teď si čtu, že se jedná o britské zámořské území, takže výslovnost bude asi "terks end keikos".

Poprosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Leo Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, opravdu budu velice krátký. Myslím, že jste už všichni vyslechli v osmi předešlých případech úplně stejné úvodní slovo zpravodaje. Jen dodám, že se jedná o výpověď smlouvy z oblasti Turks and Caicos. Opravdu se to špatně čte. A samozřejmě tady zaznělo zkrácení lhůty na 50 dnů k projednání. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Procházka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Procházka: Opět navrhuji zkrácení lhůty na 50 dnů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP