(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 14.30 hodin a budeme pokračovat s dalším bodem pořadu, kterým jsou ústní interpelace, které jsou určené předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády.

190.
Ústní interpelace

My jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku či na vládu České republiky, poté i na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Upozorňuji všechny poslance i interpelované členy vlády, že interpelace na členy vlády budou zahájeny bezprostředně po vyčerpání přihlášek k interpelacím na nepřítomného předsedu vlády.

Ještě využiji chviličky, abych přečetl omluvy. Omlouvá se z dnešního jednání od 14.30 pan poslanec Pavel Šrámek, omlouvá se dnes mezi 14.30 a 19.00 z důvodu pracovní cesty pan poslanec Leoš Heger, omlouvá se dnes od 14.30 do konce jednacího dne pan poslanec Martin Komárek, omlouvá se dnes od 14 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů pan poslanec Jan Sedláček, omlouvá se dnes ze zdravotních důvodů od 13 hodin pan poslanec Pavel Čihák a omlouvá se z dnešního jednání od 14.30 do konce jednacího dne paní poslankyně Pavla Golasowská.

A já dávám slovo paní poslankyni Janě Lorencové, která byla vylosována na první místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku, a připraví se pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Dobrý den, pane předsedající, kolegyně a kolegové. Já mám tak trošku chuť se smát, když se rozhlédnu a vidím, kolik nás tu... ke kolika členům vlády (ve vládní lavici momentálně nesedí ani jeden) budu hovořit a ke kolika poslancům (v sále je asi dvanáct poslanců) , ale nevadí. Mohu začít, ano? Čas. Doufám, že jsem se o něj nepřipravila.

O daňových únicích spojených s daňovými ráji už víme dávno. Občany těžko uspokojíte, vážený nepřítomný pane premiére, konstatováním, že ta možnost je tady dána díky zákonům a předpisům platným v členských zemích Evropské unie. Paradoxně jsou totiž za daňové ráje označovány i některé státy Evropské unie. Pak jsme ale v bludném kruhu, neboť odlivu našich daní, našich peněz jsme odsouzeni trpně přihlížet. Proč to tak dlouho trvá a kdy můžeme očekávat zastavení, nebo alespoň omezení toho, čeho jsme svědky, tohoto obřího tunelu? Ano, podle směrnic EU mohou daňové subjekty opravdu danit tam, kde je to pro ně výhodnější. Pane premiére, nepřítomný, není načase se postarat, aby toto neuvěřitelné opatření bylo zastaveno a aby se pracovalo na tom, co je výhodné pro občany naší země? Takže děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Předseda vlády je omluven a zodpoví interpelaci písemně v souladu s jednacím řádem.

Já jsem nechtěl zasahovat do té interpelace, ale opravdu v souladu s platným usnesením Poslanecké sněmovny nemůže probíhat jednání, když zde není přítomen ani jeden člen vlády. (Hlasy z téměř prázdného sálu.) Já si nejsem jistý, že...To je jednání jako každé jiné.

Prosím, pane poslanče, já se podívám zatím na usnesení. Je to vaše.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, obracím se na vás ve věci prioritních dopravních staveb ve Zlínském kraji, a to konkrétně jde o stavbu D55 číslo 5505, Otrokovice obchvat jihovýchod a D49 číslo 4901 Hulín - Fryšták. Nejprve chci poděkovat, že tyto obě stavby vláda dala na seznam priorit staveb České republiky v rámci výjimky EIA. Problémem ovšem je, že obě stavby jsou v současné době pozastaveny. Stavbu D49 nyní nelze povolit a je třeba vyčkat rozhodnutí soudu, protože spolek Egeria žaluje přiznání výjimky a zároveň uspěl s přiznáním odkladného účinku. Pokud jde o stavbu D55, požádalo Ředitelství silnic a dálnic České republiky Krajský úřad Zlínského kraje o vydání výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů.

Vážený pane premiére, na základě mé ústní interpelace na ministra dopravy mi bylo sděleno, že je teď nutno čekat na rozhodnutí soudu v případě D49, protože Ministerstvo životního prostředí se k návrhu na přiznání odkladného účinku žaloby nevyjádřilo. V případě D55 je nutno získat výjimku pro patnáct druhů zvláště chráněných druhů živočichů, což je nezbytným předpokladem pro navazující stavební řízení. Z výše uvedených důvodů vás chci požádat o pomoc při získání obou jmenovaných podkladů a o součinnost státních orgánů a obou ministerstev pro vyřešení současných problémů u obou prioritních staveb ve Zlínském kraji, tak aby se konečně mohlo začít stavět. Předem děkuji za pomoc.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní se svou interpelací vystoupí paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo, pane předsedající. I přesto, že tady pan předseda vlády není, tak budu žádat na své interpelaci na něj odpovědi a požádala bych ho především o toto: Dne 20. dubna 2017 se výbor pro sociální politiku zabýval na svém jednáním body - za prvé, aktuální situace v řešení informačních technologií v resortu MPSV a druhý bod jsme měli informace o situaci v České správně sociálního zabezpečení. Byli jsme ujištěni, že vše je v pořádku. Dostali jsme potom ještě i na základě našich dotazů a z usnesení číslo 257 písemné informace, o které jsme žádali, přesto bych se chtěla zeptat na některé věci, které jsem v odpovědích nenašla a souvisí s důchodovou agendou.

Zajímalo by mě, kolik stojí měsíční příprava zadávacích podmínek na vývoj nové důchodové agendy a jaká je předpokládaná cena zakázky. To je první otázka.

Za druhé, proč rozhodlo ministerstvo o převzetí dlouholetých kompetencí České správy sociálního zabezpečení a proč bude řešit důchodovou agendu ve své režii jako jednu velkou zakázku na zelené louce.

Dále. Došlo ke změnám ve vedení České správy sociálního zabezpečení. Je zarážející, že vyberete ústředního ředitele a ten po krátké době odchází. Ptám se proč. Na Facebooku si stěžují lidé z České správy sociálního zabezpečení, především ze sekce informačních technologií, na šikanu. Ptám se: víte o tom, co se tam vlastně děje?

Dále. Nemáte obsazeno místo ředitele odboru interního auditu a kontroly, což považuji za alarmující. Co s tím vy jako předseda vlády budete dělat? Jak budete apelovat na paní ministryni? Protože kdo vlastně teď řídí celý proces vnitřního auditu a kontroly? Já vám za všechny vaše odpovědi děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí se svou interpelací na předsedu vlády pan poslanec Mackovík ve věci České spořitelny.***
Přihlásit/registrovat se do ISP