(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová, která přednese svoji interpelaci na předsedu vlády ve věci noční můra obecních samospráv.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, noční můrou mou a noční můrou samospráv jsou některé nápady pana Babiše, předsedy koaličního hnutí ANO. V posledních týdnech se objevily jeho myšlenky, podle kterých by snad měla být zrušena obecní zastupitelstva - základ reprezentativní demokracie na lokální úrovni - garantovaná ústavním pořádkem.

Já se proti takovým nápadům chci velmi hlasitě ozvat. Existence a rozsah svobody místní samosprávy v našich dějinách splývá s existencí a rozsahem svobodných poměrů obecně. Potlačení místních zastupitelstev, která je možné vnímat také jako jakousi školu demokracie, je krokem na cestě k potlačení těchto poměrů. Sdílí pan premiér tento můj názor? Může garantovat, že strana, v které je pan premiér předsedou, k odstranění demokratických poměrů na místní úrovni nepřispěje? Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Vaše interpelace, jak jste říkala, bude zodpovězena v písemné podobě.

Další vystoupí paní poslankyně Jana Hnyková se svou interpelací na předsedu vlády ve věci šikanování zaměstnanců ČSSZ. Prosím.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Vážený pane předsedo vlády, já bych vás žádala o informaci. Vaše kolegyně ze strany sociální demokracie paní Marksová vydala na svém facebooku 30. června 2017 příspěvek Šikana v zaměstnání si zaslouží pozornost, kde apeluje na zaměstnance, aby se nebáli o tomto problému mluvit a upozorňovat na něj.

Když jsem si pročítala komentáře pod tímto příspěvkem, velmi mě zarazil příspěvek z 9. července 2017 od Ing. Miroslava Bauera, ředitele odboru implementace aplikačního programového vybavení z České správy sociálního zabezpečení. Cituji. "Paní ministryně, tak bych prosil o vaši intenzivní pozornost kauzy na vlastním písku, v České správě sociálního zabezpečení. Jsou zde i ty velmi těžké zdravotní problémy u mých podřízených. Já jsem od začátku května zproštěn výkonu služby v absurdní komedii, kterou dirigují pravděpodobně konkrétní dodavatelé, kteří nesnesou, že po nich řadoví úředníci objednavatele striktně vyžadují plnění smluvních závazků, dodržování termínů a uplatnění smluvních sankcí. Tedy netypická šikana vlivné skupiny proti řadovým lidem, kteří chtějí dělat pořádně svoji práci."

Mohl byste mi tedy vysvětlit, co se děje na České správě sociálního zabezpečení? A chtěla bych se vás tedy zároveň zeptat, čemu tedy paní ministryně vystavuje své zaměstnance, protože výše uvedená téma se nepochybně týká i problematiky, kterou jsme probírali 20. dubna 2017 na jednání výboru pro sociální politiku. Vede mě to právě k této interpelaci. Chci vás také požádat o informaci (upozornění na čas), jaký je konkrétní aktuální stav veřejných zakázek ve vymáhání pohledávek výběru pojistného OSVČ a kontrolní činnosti a rozvoje BizTalku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní poslankyně. Jako další vystoupí pan poslanec Antonín Seďa. Bude interpelovat předsedu vlády ve věci dvojí kvality potravin a zboží.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, na základě testů provedených Vysokou školou chemicko-technologickou na 21 vzorcích potravin a zboží se potvrdily rozdíly v kvalitě potravin a zboží stejných značek. Jednalo se zejména o rozdíly ve vlastnostech či složení. Ukazuje se, že v některých zemích jsou potraviny kvalitnější či zboží účinnější, což považuji osobně za nepřijatelné a za diskriminující vůči našim občanům.

Dvojí kvalita potravin, a teď se ukazuje i dvojí kvalita zboží, je velmi diskutujícím tématem. Vím, že jste byl před několika měsíci na jednání Evropské rady, kde se tato problematika řešila a diskutovala. Nicméně nejsem seznámen s výsledkem tohoto jednání.

Vážený pane premiére, mohl byste mi sdělit, jaké jsou výstupy z tohoto jednání o dvojí kvalitě potravin a jaké kroky naše vláda podnikla a podnikne, aby se situace, zejména kolem kvality potravin v ČR vyřešila? A zároveň se ptám, zda výsledky testů provedených na vzorcích potravin a zboží využije vláda k vyjednávání a tlaku pro řešení kvality potravin na evropské úrovni. Vždyť nelze nadále tolerovat, aby obyvatelé naší země byli považováni ze strany Evropské komise za občany druhé kategorie. Zároveň připomínám, že i Potravinářská komora ČR před dvěma roky uvedla, že po testování potravin se ukázalo, že v sousedním Německu se koupí dvě třetiny potravin levněji než u nás. Navíc šlo často o kvalitnější výrobky. Děkuji za vaši písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další vystoupí se svou interpelací pan poslanec Mackovík na téma platy sestrám a zdravotním asistentům.

 

Poslanec Stanislav Mackovík: Ještě jednou dobrý den. Děkuji za slovo. Já bych se chtěl nepřítomného pana premiéra zeptat, protože vláda jaksi nařídila přidání zdravotním sestrám u lůžka. To se týká především sester v nemocnicích. Netýká se to zdravotních sester jak v sociálních službách, tak se to bohužel netýká ale tzv. zdravotnických asistentů. A my máme ve zdravotnictví jeden zásadní problém. Scházejí nám lékaři, scházejí nám kvalifikované sestry. A práci těch kvalifikovaných, plně kvalifikovaných sester z pohledu zákona už převzali ti zdravotničtí asistenti, jejichž postavení jsme upravili zákonem, který vyjde v platnost. Nicméně přidání zdravotnickým asistentům v následujících měsících jaksi se realizovat nebude. Já si myslím, že to je špatně, protože nám nepřibudou ani ty kvalifikované sestry a ještě mezitím nám můžou odejít ti zdravotničtí asistenti, kteří někde dělají za deset, jedenáct, dvanáct tisíc čistého s dvaceti, třiceti hodinami přesčasů měsíčně. Já si myslím, že tímto způsobem zdravotnictví v podstatě vyprazdňujeme, protože vždycky zaplácáváme jednu díru a vytváříme další otvor v tom samém trupu téže lodi.

Takže pane premiére, proč jste nepřidali i zdravotnickým asistentům, na jejichž práci stojí chod mnoha oddělení v mnoha nemocnicích v České republice? Já si myslím, že to je zásadní chyba a že vláda by ještě stihla jistě nějaké opatření, kterým by tuto situaci narovnala do konce volebního období. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Další vystoupí se svou interpelací paní poslankyně Jana Hnyková ve věci informační technologie na ČSSZ.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Je to poslední interpelace k problematice informačních technologií. Já se chci zeptat pana premiéra, a navazuji na naše jednání 20. dubna 2017 na výboru pro sociální politiku, kde jsme se zabývali situací, jak v ČSSZ, tak i informačními technologiemi. Zajímala jsem se o to velmi podrobně a považuji za velmi důležité se zeptat na tyto oblasti. Kauza tří veřejných zakázek, o které jsme mluvili na výboru, se týká aplikace pro vymáhání pohledávek, výběr pojistného OSVČ a kontrolní činnost a rozvoj BizTalku, kde již více než dva roky brání vedení ČSSZ řádnému výběru oprávněného dodavatele cestou opakovaného rušení výsledků hodnoticích komisí a nerespektování rozhodnutí ÚOHS.

Konkrétním důsledkem je kromě jiného dlouhodobé nezajištění rozvoje těchto aplikací a nezbytné podpory běžného provozu s aktuálním rizikem kolapsu aplikací. Proto se vás jako předsedy vlády chci zeptat, jak bude dlouho tento stav trvat. Jak je možné, že ředitel sekce Informačních komunikačních technologií Ing. Shrbený není hnán k zodpovědnosti. A chci se zeptat, zda budeme mít po vaší vládě kauzu podobnou panu Šiškovi. Ministerstvo práce a sociálních věcí je tím pověstné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. A máme 14.58 a už jsme se vypořádali se všemi interpelacemi na pana předsedu vlády. Myslím, že to je rekord. Upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že jsme vyčerpali všechny přihlášky určené předsedovi vlády a budou následovat bezodkladně ústní interpelace na ostatní členy vlády.

Jako první poprosím, aby vystoupil pan poslanec Antonín Seďa, který bude interpelovat ministra dopravy Dana Ťoka ve věci zpoplatnění obchvatu Otrokovic.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, na 55. schůzi Poslanecké sněmovny dne 2. března tohoto roku jsem se na vás obrátil ve věci zpoplatnění severovýchodního obchvatu Otrokovic. Odpovědí na moji ústní interpelaci jste mi slíbil tuto situaci vyřešit novelou příslušné vyhlášky v červnu tohoto roku. Nicméně se nic neudálo a pan starosta města Otrokovic vám oprávněně opět zaslal dopis, a to 11. července tohoto roku, v dané záležitosti. Jistě o daném problému víte, nicméně chci tento problém znovu připomenout. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP