(15.00 hodin)
(pokračuje Seďa)

Město Otrokovice leží na křižovatce silnic první třídy 1/55 a 1/49. Když byla vybudována etapa severovýchodního obchvatu Otrokovic a tato etapa byla spojena s dálnicí D1 u města Hulína, byla tato komunikace zpoplatněna. Obchvat, respektive zpoplatněný úsek dálnice, končí na křižovatce, která velmi zatěžuje spojení mezi městy Otrokovice a Zlín.

Vážený pane ministře, existuje dopravní průzkum, který potvrzuje, že velký objem dopravy mezi Zlínem a Otrokovicemi by mohl být omezen využíváním obchvatu za předpokladu, že by ten nebyl zpoplatněn. Nejen obyvatelé těchto dvou měst, ale i občané okolních obcí by chtěli snížit dopravní zatížení. Snížila by se tím i nehodovost a hlavně by se zrychlila doprava. Z výše uvedeného se ptám, kdy konečně osvobodíte od dálničního poplatku předmětný úsek D55, severovýchodní obchvat města Otrokovic, a dodržíte svůj slib, který jste dal 2. března 2017. Děkuji za vaši písemnou odpověď i za vaši podporu iniciativy města Otrokovic.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Vaše interpelace bude odpovězena v písemné podobě ve lhůtě 30 dnů.

Nyní dávám slovo paní poslankyni Janě Lorencové, která přednese svoji interpelaci na ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka ve věci Diag Human.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, ono je vlastně obtížné rozlišit, na koho ta interpelace má být adresována, protože kauza Diag Human je skutečně napříč politickým spektrem, napříč všemi vládami. Já chci jenom upozornit na to, že po sociálních sítích, a nejenom na Facebooku, běhá informace následujícího znění: Tak jsme definitivně prohráli soud s Diag Human. A to až tak, že 12. května v jedenáct večer byly na příkaz lucemburského Vrchního exekutorského úřadu obsazeny ve 24 lucemburských, švýcarských, amerických, francouzských a čínských bankách všechny účty, které ČR používá, nebo by mohla případně používat k obsluze státních dluhopisů a tak dále... a to až do okamžiku splacení dluhu, jsou pro ČR ztraceny. Podotýkám, že se jedná zhruba v této chvíli o 16 miliard, o 16 miliard. Tak drastický krok nebyl do této chvíle ještě nikdy použit proti žádnému členskému státu EU. Potom pod tímto textem, který běhá po sociálních sítích, je komentář autora: Kdyby někdo nevěděl, proč jel premiér do Lucemburska a proč hned následující den začala vládní krize, tak teď už by mu to mělo být jasné.

V té souvislosti ještě ale musím dodat jednu poznámku, a to že občané, kteří se na mě obracejí, a to jak prostřednictvím sociálních sítí, tak osobními maily, mají obavy také nejenom o nemovitý majetek, jako jsou budovy našich zastupitelství a podobně, oni mají obavy i o majetek movitý. V této fázi například (upozornění na čas) o osud Muchovy Slovanské epopeje. A já do této chvíle nemám oficiálně, přestože tady už (Já vám děkuji, paní poslankyně...) takový podobný dotaz zazněl, tak nikdo na to nereaguje a není schopen odpovědět, jak to vypadá s tou jistotou, že nám bude vrácena.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, interpelace bude odpovězena písemnou formou.

Dávám slovo paní poslankyni Kristýně Zelienkové, která bude interpelovat ministra financí Ivana Pilného ve věci finanční kontroly podnikatelů. Máte slovo.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: (Hovoří zprvu mimo mikrofon: Já to ale musím číst rychle, protože to mám delší... ) Vážený pane ministře, během své práce hovořím s řadou podnikatelů, kteří si stěžují na to, že finanční úřady porušují zákon a zneužívají své postavení k tomu, aby vybíraly daně za každou cenu. Vůbec jim nevadí, že obcházejí zákon. Žijeme ještě v právním státě? Uvedu několik konkrétních příkladů, na které budu chtít od vás odpověď. Upozorňuji předem, že tyto příklady nejsou zdaleka jediné, jsou jich stovky.

Takže za prvé. Je systém ADIS jednou ze záruk spravedlivého procesu při správě daní? Nesrovnalosti v elektronickém výpisu, které usvědčují správce daně z antidatování dokumentů, odvolací finanční ředitelství bagatelizuje a nazývá drobnými nuancemi zapříčiněnými interními postupy. Může tedy konkrétně správce daně přesně předvídat a použít číslo jednací, které bude vygenerováno systémem ADIS až následující den? Pokud je toto pravda, znamená to, že si finanční úřad může manipulovat se spisem, jak se mu zlíbí, a ovlivňovat tak výsledek kontroly dle vlastní potřeby.

Za druhé. Na základě kterého zákona, případně judikatury, považuje Finanční úřad pro Jihomoravský kraj a odvolací finanční ředitelství za rozhodnou dobu k počítání lhůt datum odeslání písemnosti správcem daně, a nikoli datum doručení daňovému subjektu, byť třeba fikcí? Odvolací finanční ředitelství považuje paní Evu Jurákovou z oddělení provozního zabezpečení při jí vyřízení stížnosti daňového subjektu za nestrannou a objektivní. Jako důvod uvádí, že není osobou, která vedla řízení ve věci daňové kontroly. Je paní Eva Juráková, pracovnice oddělení provozního zabezpečení z územního pracoviště Finanční úřad Brno 1, osobou oprávněnou vyřizovat stížnosti daňových subjektů?

A dále. Proč není Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj, konkrétně územním pracovištěm Brno 1, a Finančním úřadem pro hlavní město Prahu, konkrétně územním pracovištěm pro Prahu 7, dodržován zákon číslo 280/2009 Sb. a Charta základních práv EU, články 41 a 42? Z těchto mých dotazů vyplývá, že Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (upozornění na čas) a Finanční úřad pro Prahu 7 zřejmě porušují zákon. Žádám proto o okamžitou kontrolu podřízených pracovišť. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tak skoro to vyšlo. Další vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka, který bude interpelovat ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka ve věci nízkých úhrad nemocnice Zlín.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, děkuji za slovo. Já bych chtěl navázat na svoji předchozí interpelaci, která se týká rovněž Baťovy nemocnice a rozdílnosti úhrad některým nemocnicím. Prověřoval jsem si úhrady v Baťově nemocnici, které získala od VZP, ale zjistil jsem, že Baťova nemocnice je hodnocena jako nemocnice áčkového typu, tudíž by měla mít úhrady stejné jako obdobné nemocnice. Většinou se jedná o všechny přímo řízené nemocnice Ministerstva zdravotnictví. Když jsem si porovnal údaje za roky 2011 až 2013, tak jsem našel rozdíl 387 milionů korun. To znamená, že tato nemocnice, Baťova nemocnice ve Zlíně, dostala o 387 milionů korun méně než srovnatelné nemocnice áčkového typu podobné velikosti. Znamená to, že Krajská nemocnice Tomáše Bati dělá stejnou medicínu jako ostatní nemocnice výrazně levněji. Znamená to ale, že nemocnice, které vykazují nižší náklady, dělají ty diagnózy daleko efektivněji než jiné nemocnice. Pokud přesto neprosperují, zatímco ty nákladově dražší nemocnice prosperují, pak to znamená, že je něco špatného s úhradovými vyhláškami nebo dodatky. Anebo ty úhrady jsou špatně nastavené, protože správně by ty nákladné nemocnice měly krachovat a ty úsporné nemocnice by měly prosperovat. V praxi je to ale opačně.

Dovoluji si vás požádat, abyste zjednal nápravu v úhradových vyhláškách, aby Krajská nemocnice Tomáše Bati byla oceňována, její péče byla hrazena stejně, jako je hrazena péče (upozornění na čas) v nemocnicích přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví. Děkuji za pozornost a za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, interpelace bude odpovězena v písemné podobě.

Další vystoupí se svou interpelací paní poslankyně Olga Havlová. Bude interpelovat pana ministra zemědělství Mariana Jurečku ve věci certifikátu FSC. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP