(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji panu ministrovi za odpověď i za jakousi naději, kterou dal pro vodní záchrannou službu. Ale musíme si, pane ministře, hlavně vaši lidé, uvědomit, že je tam stavební uzávěra. Že za podmínek, které dneska jsou na Šumavě a kdy každý kdokoli chce čemukoli zabránit, tak to velmi efektivně může udělat, tak naděje na to a pravděpodobnost, že by se podařilo něco na tom místě vystavět, je skoro nulová. Čili zase je třeba si uvědomit, že nemůžeme něco slibovat a vodním záchranářům dávat nějakou naději, když zase zároveň ale bychom měli vědět, že naplnění té naděje i právě vinou přísných povolovacích režimů v tomto místě je skoro nemožné.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Pan ministr už nebude reagovat.

Poprosím, aby přišla paní poslankyně Jana Hnyková, která bude přednášet interpelaci na ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou ve věci informačních technologií na České správě sociálního zabezpečení.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, nejsem spokojena s písemnou informací k usnesení číslo 257 výboru pro sociální politiku ze dne 20. dubna 2017, která se týká České správy sociálního zabezpečení. A jistě budete se mnou souhlasit, že je potřeba zajistit kvalitní služby pro klienty, které nemohou ohrozit naše občany.

Kauza tří veřejných zakázek, o kterých jsme mluvili na výboru, se týká aplikací pro vymáhání pohledávek, výběr pojistného OSVČ a kontrolní činnost a rozvoj BizTalk, kde již více než dva roky brání vedení České správy sociálního zabezpečení řádnému výběru oprávněného dodavatele cestou opakovaného rušení výsledků hodnoticích komisí a nerespektování rozhodnutí ÚOHS. Konkrétním důsledkem je dlouhodobé nezajištění rozvoje těchto aplikací a nezbytné podpory běžného provozu s aktuálním rizikem kolapsu aplikací.

Proto se vás chci zeptat, jak dlouho bude ještě tento stav trvat, co pro to děláte. Jak je možné, že ředitel sekce informačních a komunikačních technologií Ing. Shrbený není hnán k zodpovědnosti? A kde je vaše zodpovědnost, paní ministryně? Nebo zde zase budujeme kauzu podobnou panu Šiškovi? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně, a dávám slovo paní poslankyni Věře Kovářové, která přednese interpelaci na pana ministra Stanislava Štecha ve věci kapacity školek.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, obracím se na vás stejně jako před dvěma týdny na pana premiéra a paní ministryni Šlechtovou ve věci kritické situace, pokud jde o kapacity mateřských škol ve Středočeském kraji. Na vysvětlenou: Z mapování absorpční kapacity vyplývá obrovský převis připravených projektů. Ilustrativní jsou čísla. Z celkového objemu 77 projektů ve výši 1 237 000 000 korun mohou být podpořeny jen projekty za cca 300 mil. korun. Ve Středočeském kraji zůstane více než 60 projektů v celkovém objemu cca 937 mil. korun, které jsou připraveny k realizaci, ale nemají zajištěny finanční zdroje. Zdůrazňuji, že jsou to projekty připravené k realizaci.

Já myslím, že není přehnané hodnocení, že stávající situace je prostě neúnosná. Jak ji hodlá řešit tato vláda? Je možné využít evropské peníze? Je možné navýšit či zřídit národní dotační tituly? Co pro to, pane ministře, uděláte? Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Dále vystoupí se svojí interpelací pan poslanec Martin Kolovratník, protože pan poslanec Holík stáhl svoji interpelaci ve věci těžby lithia. Pan poslanec Kolovratník není přítomen, takže jeho interpelace propadá. A poprosím tedy znovu paní poslankyni Janu Hnykovou, aby přednesla další svoji interpelaci na ministryni Michaelu Marksovou ve věci šikany na České správě sociálního zabezpečení.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Ano, říkáte to dobře, pane předsedající. Vážená paní ministryně, chci se zeptat: 30. června 2017 jste na svém facebookovém profilu umístila příspěvek Šikana v zaměstnání si zaslouží pozornost, kde apelujete na zaměstnance, aby se nebáli o problému mluvit a upozorňovat na něj.

Když jsem si - a znovu to zopakuji, tak jako panu předsedovi vlády - když jsem si pročítala komentáře pod tímto příspěvkem, velmi mě zarazil příspěvek z 9. července 2017 od Ing. Miroslava Bauera, ředitele odboru implementace aplikačního programového vybavení z České správy sociálního zabezpečení, kde upozorňoval, že se na České správě sociálního zabezpečení děje šikana podřízených a že z toho tito podřízení mají těžké zdravotní problémy. Vy jste nás na výboru 20. dubna ubezpečovala, že na České správě sociálního zabezpečení je vše v pořádku.

Chci se vás znovu zeptat: Co se vlastně děje na České správě sociálního zabezpečení a čemu vystavujete, paní ministryně, své zaměstnance? Ohrožujete jejich zdravotní stav? Myslím si, že jako ministryně práce a sociálních věcí byste spíše měla své zaměstnance chránit. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S další interpelací vystoupí paní poslankyně Jana Lorencová. Přednese svoji interpelaci na ministra vnitra Milana Chovance ve věci prodeje nemovitostí cizincům. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, neustále jsme ujišťováni vládou a především Ministerstvem vnitra, že zde nemáme žádnou nelegální migraci, že se nemáme v podstatě čeho obávat. Přitom víme, myslím, že nejsem sama, že tady jsou stovky, tisíce, možná už desetitisíce lidí z tzv. rizikových zemí. V této souvislosti bych chtěla vědět, jakou formou je ošetřen případ, kdy já budu jako soukromá osoba prodávat svoji nemovitost soukromé osobě odněkud, co já vím, třeba z Eritreje. Tento člověk - a to víme, že to ošetřeno je, že to umožňují zákony, prostě já jako soukromník prodávám soukromníkovi nemovitost. Kdo šetří pozadí toho člověka, který tu nemovitost kupuje? Ať přichází odkudkoliv. To přece nikdo nemá přehled o tom, co je to za lidi. Jakou mají minulost? S čím, s jakými úmysly k nám přicházejí?

Řada občanů je tou situací znepokojena, protože na jedné straně sice vrata zavíráme, snažíme se zabránit přílivu migrantů, na druhé straně jsou dokořán otevřena zadní vrátka, kterými tito lidé mohou naprosto bez rizika k nám vstupovat a nakupovat zde nemovitosti a stát se jakýmisi, byť ne legálně, ale stát se svým způsobem občany naší republiky. Takže bych ráda, aby mi pan ministr vnitra vysvětlil (upozornění na čas), jak je to ošetřeno. Jakou formou je zabráněno koncentraci těchto lidí v určitých oblastech. Víme všichni, jak to vypadá na Teplicku, a řada občanů je znepokojena. Velmi znepokojena.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další interpelaci přednese paní poslankyně Věra Kovářová na ministra dopravy Dana Ťoka ve věci komunikace ŘSD s obcemi a připraví se pan poslanec Holík. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP