(15.50 hodin)

 

Poslankyně Jana Hnyková: Tak dnes již naposledy. Vážená paní ministryně, 20. dubna 2017 se výbor pro sociální politiku zabýval na svém jednání body aktuální situace v řešení informačních technologií v resortu MPSV a informace o situaci na České správě sociálního zabezpečení. S vaší odpovědí na usnesení číslo 257 nejsem spokojená, nenašla jsem tam to, co jsme požadovali a co souvisí s důchodovou agendou.

Zajímalo by mě za prvé, kolik stojí měsíční příprava zadávacích podmínek na vývoj nové důchodové agendy a jaká je předpokládaná cena zakázky a kdy bude tato zakázka vypsaná. Proč rozhodlo ministerstvo o převzetí dlouholetých kompetencí České správy sociálního zabezpečení a bude řešit důchodovou agendu ve své režii jako jednu velkou zakázku na zelené louce? Myslím si, že právě pracovníci na České správě sociálního zabezpečení mají největší zkušenosti s touto důchodovou agendou.

Dále došlo ke změnám ve vedení České správy sociálního zabezpečení, přitom jste nás upozorňovala na to, že je tam všechno v pořádku. Je zarážející, že vyberete ústředního ředitele a ten po velmi krátké době odchází. Ptám se proč. Co se tam děje? Ke své předešlé interpelaci, kdy si lidé stěžují na šikanu - je to opravdu zarážející. Nemáte dlouhodobě obsazené místo ředitele odboru interního auditu a kontroly, což považuji za alarmující. Co s tím uděláte? Kdo řídí procesy vnitřního auditu a kontroly?

Já vám za všechny tyto odpovědi velmi děkuji a doufám, že situace na České správě sociálního zabezpečení se zlepší ku prospěchu zaměstnanců a občanů této země. Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a slovo má pan poslanec Jaroslav Holík, který přednese interpelaci na ministra zemědělství Mariana Jurečku ve věci afrického moru prasat na Zlínsku.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane nepřítomný ministře, bydlím v malé obci nedaleko Zlína. Celý Zlín a celý kraj žije jedním problémem a tomu se říká africký mor prasat. Prosím vás, jak je možné, že na okruhu v průměru pěti kilometrů se našlo padesát uhynulých divokých prasat, kde u 30 byl prokázán africký mor, když v perimetru 200 kilometrů se nic takového nevyskytuje? Byl bych rád, aby tyto problematické a někdy i horké otázky byly zodpovídány, abych potom nemusel řadě lidí odpovídat na jejich mnohdy ne zcela objektivní dotazy: Jo, to tady bylo nasazeno, aby v České republice nebyla prasata, aby se tady nemuseli migranti bát. Pane ministře, já vám děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, vaše interpelace bude odpovězena písemně.

Slovo má paní poslankyně Věra Kovářová, která přednáší interpelaci na ministra financí Ivana Pilného ve věci hospodaření KPR.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, ráda bych se zeptala na to, zda a jak bude Ministerstvo financí reagovat na situaci v Lesní správě Lány, příspěvkové organizaci, spadající pod Kancelář prezidenta republiky. Před několika týdny zde zasahovala policie a některé pracovníky v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek obvinila. Nejde přitom o první signál, že je zde něco v nepořádku. Na problémy s veřejnými zakázkami upozornil už dřív také Nejvyšší kontrolní úřad.

Chci připomenout, že v posledních letech rozpočet Kanceláře prezidenta republiky i přičiněním Poslanecké sněmovny narůstal, přičemž je otázkou, zda to bylo skutečně dobře odůvodněno, nebo jsme jen sedli na lep návrhům, jejichž skutečným smyslem mohlo být vyvádění veřejných peněz nebo přinejmenším umožnění velmi nehospodárného nakládání s nimi. Nechystá se proto pan ministr důkladně ověřit, zda požadavky Kanceláře prezidenta republiky na rozpočet jsou skutečně opodstatněné, případně objem prostředků, se kterými podřízení kancléře Mynáře hospodaří, po důkladné úvaze ořezat? Dosavadní informace nasvědčují tomu, že Hrad není dobrým hospodářem. Měli bychom na to umět reagovat. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Pan poslanec Antonín Seďa stáhl svou interpelaci vylosovanou v pořadí 22 a 24, protože se s panem ministrem už domluvil jinou cestou. Poprosím tedy pana poslance Ludvíka Hovorku, aby nám přednesl své interpelace vylosované v pořadí 23, 25 a 26. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, na trati Praha - Nitra jezdí dopravní jednotky Arriva Express. Tyto jednotky jsou v podstatě příměstskými jednotkami, je to souprava dvou vozů, ve které je údajně jedna toaleta, a stává se, že někdy tato toaleta je pokažená a ten expres musí zastavit, minimálně jednou se tak stalo v Uherském Brodě, aby cestující vůbec mohli využít toaletu v železniční stanici Uherský Brod.

Já vnímám jako občan na trati ze Starého Města do Vlárského průsmyku příležitost mezinárodní dopravy z Prahy přes Vlárský průsmyk až do Nitry. Je to určitě přínos, ale na druhé straně nedochází (?) k něčemu, kdy se povolí mezinárodní doprava jednotce, která podle mého názoru na to není vybavena, nemá dostatečný počet WC, a v případě, že dojde ke zpoždění, tak tento expres má absolutní přednost, protože se jedná o mezinárodní expres. Jestli to není znevýhodňování konkurence v daném případě, jak LEO Expressu, tak Českých drah a i RegioJetu. Myslím si, že pokud je povolováno takovéto nasazení jednotek, a víme, že to je na komerční riziko, tak přesto by měly být kontrolovány minimálně kvalitativní parametry těchto vozidel a měly by být vybavovány tak, aby tam nebylo jedno WC, aby tam bylo záložní WC. A jestliže tyto jednotky někde jezdí jako příměstské, tak pokud je to použito pro mezinárodní dopravu, tak asi něco není úplně v pořádku. Jak říkám, vítám konkurenci, ale měly by být rovné podmínky pro všechny dopravce. A tady si myslím, že v tomto případě už se o to nejedná. Tak prosím o odpověď, jestli v daném případě SŽDC, které povolovalo zřejmě přístup na dopravní cesty tomuto dopravci, jestli jednalo oprávněně.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Poprosím, můžete plynule pokročit k interpelaci na pana ministra zdravotnictví.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane ministře, již v minulosti jsem v této věci interpeloval pana vašeho předchůdce pana ministra Němečka. Jedná se o problém, kdy některé zejména oční kliniky, ale podotýkám, nejedná se jenom o oční kliniky, v daném případě očních klinik je to zdokumentováno, motivují lékaře, kteří jim posílají pacienty cíleně k vyšetření nebo ošetření k nějakému zákroku, tak je motivují finančně, ať je to nějaká motivace měsíční, nebo je to motivace např. za jedno oko nebo za nějaký výkon, tak si myslím, že to není v pořádku. Tyto dokumenty jsem předal na Ministerstvo zdravotnictví a žádal jsem o zjištění, zda se jedná o legální systém poskytování finančních odměn, finanční motivace lékařů. Myslím si, že to není správné minimálně z etického hlediska a že to určitým způsobem i narušuje konkurenční prostředí mezi lékaři. Tak prosím o vyjádření. Doufám, že uvedené doklady se na ministerstvu ještě najdou. Pokud je nemůžete dohledat a úředníci je ztratili, jsem ochoten vám je poskytnout je znovu. A prosím o vyjádření, zda takovéto poskytování finančních odměn lékařům za účelem cíleného posílání do vlastních klinik je v pořádku a v souladu s naším právním řádem a co na to říká Ministerstvo zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, a prosím, máte slovo a můžete přednést svou další interpelaci na pana ministra dopravy Dana Ťoka ve věci dobudování nástupní hrany.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v železniční stanici Uherský Brod proběhla velmi rozsáhlá rekonstrukce, byl vybudován přestupní terminál i na autobusovou dopravu, byla zrekonstruována nádražní stanice. Má to jednu vadu na kráse, na kterou jsem upozorňoval již na jednání s panem premiérem u pana premiéra na Úřadu vlády, že byly vybudovány pouze nástupní hrany u dvou kolejí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP