(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Pěnčíková s faktickou poznámkou. Po ní pan poslanec Rom Kostřica s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Tak ještě jednou, dámy a pánové. Já jsem podle předřečníka pana kolegy Kalouska pochopila, že jediné, co ho zaujalo, je cena hovězího, nebo doteď uvažovat vůbec nad nějakou soustavností toho hovězího dobytka a kolegy poslance, každopádně za ty necelé dvě minuty, které tady hovořil, jsem pochopila, že si z těch projevů vlastně neodnesl vůbec nic. Takže si myslím, že by nám to možná kolegové měli zopakovat, protože těch argumentů tam zaznělo mnohem víc a rozhodně to nebylo jenom o cenách vepřového a hovězího masa. A jelikož tady máme za předkladatele pana ministra, tak očekávám a myslím si, že jste zodpovědní nejenom nám, poslancům, ale hlavně veřejnosti, těm deseti milionům obyvatel České republiky zodpovědět dotazy, které tady byly vzneseny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Rom Kostřica, po něm pan poslanec Gabal, po něm pan předseda Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rom Kostřica: Dobrý den přeji. Když se podívám zpětně na několikaměsíční historii problémů se schvalováním této smlouvy, tak bych chtěl vyjádřit své přesvědčení a svoji prosbu. Byl bych hrozně rád, když už musíme být skutečně opět s ostudou jedna ruka a být posledním státem v Evropské unii, který tuto smlouvu podepsal, aby také ve světě a zejména také v Kanadě věděli, že to vzniklo podle mého názoru jenom naprosto zavrženíhodnou a podle mého názoru zcela nevhodnou snahou o obstrukci komunistických poslanců tohoto parlamentu. Děkuji vám pěkně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Gabal a jeho faktická poznámka, po něm pan předseda Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Pan kolega předřečník řekl část toho, co jsem chtěl říci. Ono těch 26 nebo 27 vlád a parlamentů, to jsou úplní ignoranti? My se bavíme o obchodní smlouvě uvnitř elitního klubu nejbohatších zemí na světě. Já chápu, že to není klub, kde by se komunistická strana cítila doma, ale myslím, že je to klub, kterým střední délka života našich občanů expandovala o deset let, kde se pohybujeme na velmi slušné úrovni a kde nikdo nemusí chodit na Letnou na 1. máje, aby viděl banány.

To znamená, máme pocit, že 27 nebo 26 parlamentů nedocenilo obchodní dopady na jejich ekonomiky? Nebo máme pocit, že nás tady komunisté se opět snaží vytlačit z toho elitního klubu, kam jsme se po tolika dekádách a tolika generacích zmarněných životů dostali?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Plzák, poté pan poslanec Kováčik, pan poslanec Luzar, pan poslanec Dolejš. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího dobrá, paní poslankyně. Samozřejmě jsem nemluvil pouze o cenách vepřového a hovězího masa. Použil jsem to jenom jako příklad toho, jak - promiňte - nebezpečné jsou vaše argumenty a váš odpor k tomu, aby se rozšiřoval společný trh. Víte, ti, kteří chtějí budovat totalitu a bojí se, protože totalitníci se vždycky bojí, tak ti staví zdi a obehnávají zemi dráty. Demokratické síly, které jsou sebevědomé a nebojí se, staví mosty. Vy jste kdysi Československou republiku obehnali dráty, zavedli jste cla a na té životní úrovni to bylo znát v porovnání se svobodným světem. My se snažíme stavět mosty a rozšiřovat svobodný trh a víme, že se to na životní úrovni občanů České republiky podepíše pozitivně úplně stejně, jako když se tenkrát podařilo přestříhat ty vaše dráty. Tak o tomhle jsem mluvil mimo jiné kromě toho, když jsem mluvil o tom mase. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Plzák a jeho faktická poznámka, po něm pan poslanec Kováčik. Omlouvám se, řádnou po panu poslanci Grospičovi. Takže prosím, pan předseda Kováčik a jeho faktická poznámka. Pane předsedo, prosím, vaše faktická poznámka.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Říkal pan Volný, ať jdu a nezdržuji. No víte, přátelé, my se vám tady snažíme věcně argumentovat, proč se nám ta záležitost pranic nelíbí. Možná proto se snažíme tak úporně vás přesvědčit, že cítíme zodpovědnost před občany a že holt to třeba u těch ostatních až tak nebylo, že se nechali zlomit, že se nechali nátlakem k té smlouvě, k tomu souhlasu, přesvědčit. Ono to není všechno tak čisté černé nebo čisté bílé.

A jenom k panu kolegovi Gabalovi a ostatně k ostatním také - my věcně, my do toho netaháme politiku a politikaření, my to tady nezdržujeme zbytečnými politickými půtkami, my se snažíme na té faktické rovině.

K onomu obehranému o banánech, pane kolego Gabale prostřednictvím pana předsedajícího, dneska zase občané stojí ve frontách na máslo. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Leo Luzar faktická poznámka, po něm pan poslanec Dolejš, paní poslankyně Pěnčíková, paní poslankyně Semelová.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážená pane předsedající, dámy a pánové, pane předsedající, vaším prostřednictvím ke kolegovi Gabalovi. Ano, sedmadvacítka nejsou hloupí lidé. Celé včerejší vystoupení jsem se tady snažil argumentovat tím, co si oni vyjednali ve výjimkách a co my ne. A to považuji třeba z našeho pohledu za docela velký problém. Upozorňoval jsem na konkrétní problémy, které to může způsobit.

A co se týče obligátních banánů, ano, máte pravdu. Ale my tady sice budeme mít brazilské banány, ale bude nám chybět české maso a to je větší problém, si já osobně myslím. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Dolejš a jeho faktická poznámka.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Stejný adresát jako kolegové, ale trošku v jiné věci. Já bych se nerad pouštěl do ideologických půtek, ale pokud hovoříte o demografii, tak jistě tušíte, že střední délka života souvisí s mortalitou. A pokud dnešní senioři umírají namnoze v osmdesáti a dokonce ve vyšším věku, tak to není určitě jenom záležitost posledních několika let. Zkrátka jejich mládí a produktivní fáze života probíhala v určitých podmínkách a prostě nedoložíte jednoznačně, že žili déle proto, že jste jim vyměřili prima důchod, ale protože celý život žili v relativně stabilních klidných i zdravých podmínkách, protože zdravotní péče k nim dorazila.

Druhá malinkatá, ještě kratší poznámka. My přece nebojujeme s free trade, s volným obchodem. My pouze bojujeme s tím, aby byl rozšiřován asymetricky a aby standardy, které se nás v tom prostoru také mají dotýkat, byly pevné a funkční, a nikoliv devastující. O nic víc nejde. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Pěnčíková, po ní paní poslankyně Semelová. Obě faktické poznámky.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Tak ještě jednou. Opakování matka moudrosti. Já myslím, že vy všichni, jak tu sedíte, dobře víte, že komunistický klub je vždycky ochotný podpořit návrhy napříč politickým spektrem, pokud shledáme, že jsou dobré. Tady jsme vznesli řadu připomínek, řadu dotazů, a jediné, co jsme se dozvěděli, je, že obstruujeme. Takže pokud někdo bude mít tu odvahu a konečně nám odpoví na naše dotazy, můžeme to tady ukončit a hlasovat. Pokud vytáhnete jenom našich čtyřicet let komunismu a antikomunistickou propagandu, tak se nedivte, že teď žádám kolegyni Aulickou a kolegu Luzara, ať vám ty argumenty řeknou znovu. Děkuju. (Potlesk z řad poslanců KSČM.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP