Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Andrej Babiš

Schůze: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 35

1. schůze (20. - 24. 11. 2017)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 31 (22. 11. 2017)

4. schůze (12. - 19. 12. 2017)

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - třetí čtení
část č. 58, část č. 74 (19. 12. 2017)

5. schůze (10. - 16. 1. 2018)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 8 (10. 1. 2018), část č. 45, část č. 48, část č. 51 (16. 1. 2018)

6. schůze (17. - 26. 1. 2018)

24. Změna azylové politiky Evropské unie a revize tzv. Dublinského protokolu
část č. 10 (17. 1. 2018)

40. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka
část č. 72 (19. 1. 2018)

41. Ústní interpelace
části č. 56-60 (18. 1. 2018)

7. schůze (27. 2. - 21. 3. 2018)

63. Ústní interpelace
části č. 100-108 (1. 3. 2018)

8. schůze (9. 3. 2018)

část č. 1, část č. 17, část č. 23 (9. 3. 2018)

12. schůze (10. - 20. 4. 2018)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony /sněmovní tisk 130/ - prvé čtení
části č. 233-234 (19. 4. 2018)

68. Ústní interpelace
části č. 97-102 (12. 4. 2018), části č. 239-245 (19. 4. 2018)

69. Pozice vlády České republiky k událostem v Sýrii
část č. 153, část č. 165 (17. 4. 2018)

13. schůze (22. 5. - 13. 6. 2018)

část č. 146 (29. 5. 2018)

38. Návrh poslanců Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše, Jiřího Miholy, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona o výběru osob do řídících a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a vlastnické politice státu (nominační zákon) /sněmovní tisk 129/ - prvé čtení
část č. 193 (30. 5. 2018)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 132/ - prvé čtení
část č. 56 (23. 5. 2018)

109. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021 /sněmovní tisk 150/
části č. 272-273 (1. 6. 2018)

116. Ústní interpelace
části č. 96-102 (24. 5. 2018)

16. schůze (26. 6. - 10. 7. 2018)

část č. 32 (27. 6. 2018)

17. schůze (11. - 12. 7. 2018)

část č. 5, části č. 66-67 (11. 7. 2018)

19. schůze (11. 9. - 3. 10. 2018)

76. Víceletý finanční rámec EU na období 2021 - 2027 /sněmovní tisk 227-E/
část č. 301, část č. 306 (2. 10. 2018)

169. Ústní interpelace
části č. 99-108 (13. 9. 2018)

20. schůze (23. 10. - 14. 11. 2018)

část č. 36 (24. 10. 2018)

180. Ústní interpelace
části č. 119-127 (25. 10. 2018), části č. 274-283 (1. 11. 2018)

23. schůze (23. 11. 2018)

část č. 25 (23. 11. 2018)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 3 (23. 11. 2018)

24. schůze (4. - 21. 12. 2018)

196. Ústní interpelace
části č. 112-120 (6. 12. 2018), části č. 251-259 (20. 12. 2018)

26. schůze (22. 1. - 13. 2. 2019)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 132/5/ - vrácený Senátem
část č. 72, část č. 78 (23. 1. 2019)

229. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 244, část č. 247, část č. 250, část č. 252, části č. 254-255 (31. 1. 2019)

230. Ústní interpelace
části č. 267-276 (31. 1. 2019)

27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

158. Ústní interpelace
části č. 249-257 (14. 3. 2019)

28. schůze (16. 4. - 10. 5. 2019)

217. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 82-85, části č. 87-92 (18. 4. 2019)

219. Pozice vlády České republiky k jednání Liberty House Group a ArcelorMittal Ostrava a.s. po rozhodnutí Evropské komise
část č. 150, část č. 153 (24. 4. 2019)

30. schůze (28. 5. - 21. 6. 2019)

část č. 98 (31. 5. 2019), část č. 103 (4. 6. 2019)

10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 241/7/ - zamítnutý Senátem
část č. 271 (18. 6. 2019)

238. Ústní interpelace
části č. 66-74 (30. 5. 2019), části č. 206-215 (6. 6. 2019)

32. schůze (26. - 27. 6. 2019)

část č. 42 (26. 6. 2019)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 4 (26. 6. 2019)

35. schůze (15. - 16. 10. 2019)

16. Stanovisko Poslanecké sněmovny k současné situaci na turecko - syrské hranici
část č. 29 (15. 10. 2019)


Přihlásit/registrovat se do ISP