Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Monika Jarošová

Schůze: 3, 6, 7, 13, 16, 19, 20, 27, 28, 30, 34, 35

3. schůze (5. 12. 2017)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - prvé čtení
část č. 22 (5. 12. 2017)

6. schůze (17. - 26. 1. 2018)

24. Změna azylové politiky Evropské unie a revize tzv. Dublinského protokolu
část č. 16 (17. 1. 2018)

7. schůze (27. 2. - 21. 3. 2018)

část č. 254 (21. 3. 2018)

13. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - prvé čtení  
část č. 44 (28. 2. 2018)

14. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení
část č. 94 (1. 3. 2018)

13. schůze (22. 5. - 13. 6. 2018)

28. Návrh poslanců Marka Bendy, Ondřeje Veselého, Patrika Nachera, Mikuláše Ferjenčíka, Mariana Bojko, Leo Luzara, Dominika Feriho, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. /sněmovní tisk 87/ - prvé čtení
část č. 69 (23. 5. 2018)

16. schůze (26. 6. - 10. 7. 2018)

část č. 164 (10. 7. 2018)

80. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny
část č. 163 (10. 7. 2018)

19. schůze (11. 9. - 3. 10. 2018)

část č. 291 (2. 10. 2018)

169. Ústní interpelace
část č. 250 (20. 9. 2018)

170. Informace vlády o postoji České republiky ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a globálnímu paktu o uprchlících
část č. 216 (19. 9. 2018)

20. schůze (23. 10. - 14. 11. 2018)

52. Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Pavly Golasowské, Aleše Juchelky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 211/ - prvé čtení
část č. 401 (14. 11. 2018)

136. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 58 (24. 10. 2018)

137. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 58 (24. 10. 2018)

180. Ústní interpelace
část č. 128 (25. 10. 2018)

27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

13. Návrh poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 359/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 23 (5. 3. 2019)

Sloučená rozprava k bodům 37 a 38 /sněmovní tisky 201211/
část č. 306 (26. 3. 2019)

28. schůze (16. 4. - 10. 5. 2019)

část č. 59 (17. 4. 2019), část č. 94 (18. 4. 2019)

43. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 338/ - prvé čtení
část č. 145 (23. 4. 2019)

170. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 51, části č. 55-56 (17. 4. 2019)

171. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 57 (17. 4. 2019)

30. schůze (28. 5. - 21. 6. 2019)

108. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 401/ - prvé čtení
část č. 342 (19. 6. 2019)

238. Ústní interpelace
části č. 369-370 (20. 6. 2019)

34. schůze (10. - 27. 9. 2019)

308. Pozice vlády České republiky k zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku
část č. 154 (24. 9. 2019)

35. schůze (15. 10. - 8. 11. 2019)

17. Návrh poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové, Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu /sněmovní tisk 111/ - druhé čtení
část č. 350 (5. 11. 2019)

18. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 69/ - druhé čtení
část č. 410 (7. 11. 2019)

312. Informace ministra zdravotnictví o situaci ve zdravotnictví
část č. 200 (22. 10. 2019)


Přihlásit/registrovat se do ISP