Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Karla Maříková

Schůze: 12, 13, 16, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 33

12. schůze (10. - 20. 4. 2018)

68. Ústní interpelace
část č. 249, část č. 254 (19. 4. 2018)

13. schůze (22. 5. - 13. 6. 2018)

116. Ústní interpelace
část č. 97, části č. 111-113 (24. 5. 2018), části č. 250-251, části č. 258-259, část č. 261 (31. 5. 2018)

16. schůze (26. 6. - 10. 7. 2018)

104. Ústní interpelace
části č. 92-93, části č. 99-100 (28. 6. 2018)

20. schůze (23. 10. - 14. 11. 2018)

52. Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Pavly Golasowské, Aleše Juchelky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 211/ - prvé čtení
část č. 395, část č. 397, část č. 401 (14. 11. 2018)

180. Ústní interpelace
části č. 276-277 (1. 11. 2018)

24. schůze (4. - 21. 12. 2018)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 262/ - druhé čtení  
část č. 17 (4. 12. 2018)

129. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 262/ - třetí čtení
část č. 273 (21. 12. 2018)

196. Ústní interpelace
část č. 258, část č. 262, část č. 270 (20. 12. 2018)

26. schůze (22. 1. - 13. 2. 2019)

část č. 301 (1. 2. 2019)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/ - druhé čtení
část č. 299 (1. 2. 2019)

80. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) /sněmovní tisk 260/ - prvé čtení
část č. 69 (23. 1. 2019)

230. Ústní interpelace
části č. 124-126 (24. 1. 2019), část č. 272 (31. 1. 2019)

27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

158. Ústní interpelace
části č. 251-252 (14. 3. 2019)

28. schůze (16. 4. - 10. 5. 2019)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - druhé čtení  
část č. 37 (17. 4. 2019)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 299/ - druhé čtení  
část č. 50 (17. 4. 2019)

29. Vládní návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o realitním zprostředkování) /sněmovní tisk 391/ - prvé čtení
části č. 165-166 (24. 4. 2019)

30. schůze (28. 5. - 21. 6. 2019)

94. Návrh poslanců Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase, Pavla Kováčika a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - prvé čtení
část č. 320 (19. 6. 2019)

115. Návrh poslanců Radka Holomčíka, Dany Balcarové, Jana Zahradníka, Jana Hrnčíře, Vlastimila Válka, Petra Pávka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 422/ - prvé čtení
část č. 328 (19. 6. 2019)

238. Ústní interpelace
části č. 68-69 (30. 5. 2019), část č. 363 (20. 6. 2019)

33. schůze (9. - 12. 7. 2019)

54. Ústní interpelace
části č. 112-113, části č. 119-120 (11. 7. 2019)


Přihlásit/registrovat se do ISP