(11.30 hodin)
(pokračuje Černochová)

Jedním ze zdrojů pro posílení rozpočtu Ministerstva obrany v roce 2018 by měla být částka ve výši 30 195 000 z rozpočtové kapitoly číslo 306 Ministerstvo zahraničních věcí. Jedná se o částku, která odpovídá ročnímu příspěvku České republiky organizaci OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu - UNESCO. Snížení kapitoly Ministerstva zahraničních věcí o tuto částku je plně v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny ze dne 23. května 2017, kterým poslanci vyzvali vládu Bohuslava Sobotky, aby pozastavila platbu členských příspěvků této organizaci, a to z důvodu její politizace a protiizraelské rétoriky.

Vzhledem k tomu, že vláda k tomuto kroku dosud nepřistoupila - dokonce i pan bývalý ministr zahraničních věcí Zaorálek nám ani jako bývalým poslancům v bývalé Sněmovně nebyl schopen vysvětlit, proč tak nečinil -, a ohledem na skutečnost, že pozici UNESCO ve vztahu ke Státu Izrael nelze ani nadále považovat za neutrální, Česká republika by měla tímto gestem více než symbolickým vyjádřit podporu Izraeli, s nímž ji spojuje historické, a věřím, že i budoucí spojenectví.

Paní ministryně obrany, představila jsem si ty hromady papírových slibů, představila jsem si ty zamašličkované akviziční projekty, které vám zanechal váš předchůdce na ministerstvu k podpisu. Řekla jsem si, že by se vám mohl hodit nějaký nástroj, který by vám pomohl vykopat se. Přijměte prosím tuto polní lopatku. (Ukazuje do sálu balíček se skládací polní lopatkou.) Je to velmi praktická věc. Aniž bych vás chtěla k něčemu nabádat, v případě nouze může posloužit i jako zbraň.

Přeji vám ve vaší práci a ve vaší nové pozici hodně štěstí, zdravého úsudku, dobré vůle a odvahy, která vašemu předchůdci chyběla. Vymetací koště od blondýny - paní ministryně, to pochopíte - to by bylo moc sexistické. (Smích a potlesk v sále. Ministryně obrany Karla Šlechtová přistupuje k řečnickému pultíku, přebírá a děkuje za dar. Poslankyně Černochová předvádí funkci polní lopatky a přeje jí hodně štěstí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, pokud je to všechno...

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano je to všechno. Přihlašuji se ke 137.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tak, tím jsme vyčerpali přednášku paní poslankyně Černochové. Nyní paní poslankyně Gajdůšková a s přednostním právem pan místopředseda Tomio Okamura. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo. Nenesu žádné nářadí. Sociální služby jsou především o lidech.

Pozměňovací návrh, který předkládám za sociální demokracii, má napravit zásadní nedostatek navrhovaného státního rozpočtu a dorovnat to, co se nepodařilo v minulé vládě sociální demokracii prosadit. Svoboda totiž není jen to, že si mohu říkat, co chci. Skutečně svobodný je člověk, který ví, že dostane-li se do problémů, je tu systém, který ho nepustí až na dno, nenechá ho padnout. Že zde existuje systém veřejných služeb, který mu dává rovné šance a pomůže mu znovu se postavit na nohy. To je mimo jiné úloha sociálních služeb.

Sociální služby jsou ale ta část rozpočtu, kde i podle Asociace krajů, odborů a dalších aktérů v této oblasti navrhovaná výše 11 mld. korun neodpovídá nejen potřebám segmentu sociálních služeb, ale ani závazkům, které zde stát má na základě již schválených zákonů či vládních nařízení. Ta potřeba je zde odhadována na 15 mld. korun. Navrhujeme tedy navýšení peněz na sociální služby obecně a dalším pozměňovacím návrhem peníze na sociální práci. A požádám vás o podporu těchto návrhů.

Přihlašuji se tedy tímto k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 110. Tento návrh znamená dofinancování oblasti sociálních služeb kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí o částku 3 405 388 288 korun tak, aby stát finančně pokryl již schválené navýšení mezd v této oblasti a zajistil tak personální stabilitu a fungování těchto stále více potřebných služeb. Dofinancování sociálních služeb má jít podle našeho návrhu na úkor obsluhy státního dluhu a dávek v hmotné nouzi. U obojího předpokládáme nižší než navrhované čerpání vzhledem k ekonomickému růstu, nižší nezaměstnanosti a vyšším mzdám.

Dále se tímto přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému zaveden pod číslem 111. Navrhujeme dofinancování mezd v sociální oblasti, to je zvýšení o 250 mil. korun pro financování sociální práce na obcích, a to na úkor dávek státní sociální podpory. Jedná se především zase o lidi, o stabilizaci sociálních pracovníků, a to především na obcích, kde tato práce je nejobtížnější.

Žádám vás tedy ještě jednou o podporu těchto návrhů a dopředu za ně děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gajdůškové. Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Tomio Okamura. Mám tady dvě faktické poznámky, ale podotýkám, že nepřipustím faktické poznámky, které nahrazují vystoupení a nereagují na vystoupení poslance. Takže se musí kolega Kobza řádně přihlásit. (Poslanec Kobza odpovídá mimo mikrofon.) Dobře děkuji.

Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, dovolte mi představit pozměňovací návrhy, které podá naše hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD. Připravili jsme tři relativně drobné změny státního rozpočtu na rok 2018 s tím, že jsme si vědomi toho, že není bohužel z důvodu krátkého povolebního termínu čas na zásadní principiální úpravy ani na případné desítky či stovky drobnějších změn, které by si rozpočet jistě zasloužil.

Osobně bych rád do budoucna rozklíčoval, kam a komu jdou peníze v rámci takzvaného neziskového sektoru, a pokusil se odlišit zrno od plev. Tedy ziskovky, to znamená spolky, které na systému parazitují ve jménu nějaké své politické pravdy, a vedle nich instituce chvályhodné, které si podporu bezesporu zaslouží. Jsou to desítky společenství, která pomáhají například našim starým a bezmocným lidem.

Desítky milionů a možná i více tečou bezesporu na nejrůznější politické a ideologické pseudoprojekty, jako jsou nejrůznější nepotřebné příručky, brožury a tiskoviny, které vídáme válet se po všech možných místech. Rozklíčovat státní peníze, které tečou všem takzvaným politickým neziskovkám, žádá bohužel větší časový prostor, než jsme dostali teď po volbách k připomínkování návrhu rozpočtu na příští rok. Tomuto tématu se tedy budeme v SPD nadále intenzivně věnovat a není tajemstvím, že žádáme ukončení jakéhokoliv financování z veřejných prostředků všech takzvaných neziskových organizací s politickým programem.

Rozpočet také neumí rozlišit potřebné a nepotřebné investice. Když někdo říká, že přidáme na zdravotnictví, což je jistě samo o sobě chvályhodné, tak ve skutečnosti netušíme, zda peníze půjdou na potřebný a efektivní přístroj, nebo na předražený zastaralý krám, tak jak jsme v minulosti mnohokrát zažili. Problém, jak víme, je v neefektivní kontrole. Nejvyšší kontrolní úřad sice zjistí, že tam či onde se vyhodily peníze z okna, a týká se to bohužel téměř každé veřejné instituce, ale výsledek je nula, jelikož téměř nikdo není volaný k odpovědnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP