(9.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Nyní bych ještě rád přečetl omluvu paní poslankyně Jany Krutákové mezi 9.00 a 9.45 bez udání důvodu. Tak... (Domluva mimo mikrofon.) No, myslím, že jsme to tam nechali, odkázali na pana předsedu.

Další s přednostním právem je přihlášen pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Byť to zde zazní ještě jednou, já také navrhuji na program schůze zařadit žádost o vydání pana premiéra Babiše a pana Faltýnka a navrhuji, aby tento bod byl projednán dnes jako bod druhý, pevně zařazený po zřízení komise ÚZSI, tak jak je v návrhu grémia. Dále ještě navrhuji ohledně Dublinské úmluvy, aby tento bod byl zařazen na pátek jako první bod jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další přednostní právo pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, navrhuji zařadit bod s názvem Změna azylové politiky Evropské unie a revize takzvaného Dublinského protokolu jako druhý bod dnešního jednání. Dovolte mi krátké zdůvodnění.

Orgány Evropské unie připravily zásadní revizi azylové politiky. V rámci této revize azylové politiky přebírá Evropská unie kompetence k centrálnímu přerozdělování žadatelů o azyl, kteří přijdou na území Evropské unie. Tím je zásadním způsobem omezena suverenita členských zemí Evropské unie, tedy i České republiky.

Centrální přerozdělování migrantů žádajících o azyl je spojeno s přiznáním práva na scelení rodiny po obdržení azylu, to znamená tedy příliv dalších migrujících osob do členské země, kam byl migrant přidělen. V případě odmítání žadatelů o azyl hrozí České republice na základě této revize finanční postih ve výši 200 tis. eur za nepřijatého migranta, což je v přepočtu přibližně 5 mil. korun za každého odmítnutého migranta. Tento finanční postih může znamenat vzhledem k předpokládanému počtu migrantů značnou finanční zátěž pro rozpočet České republiky.

Z těchto zásadních důvodů žádáme o zařazení tohoto bodu na program této schůze. Myslím, že by bylo skutečně velice dobré, kdybychom se v Poslanecké sněmovně usnesli, že považujeme revizi azylové politiky, tak jak ji připravily orgány Evropské unie, za narušení suverenity České republiky, a bylo by dobré v této souvislosti vyzvat usnesením vládu České republiky k odmítnutí takto připravené revize Dublinského protokolu.

Dovolte mi ještě na závěr poděkovat poslancům jiných politických stran, protože jsme tady sbírali podpisy pro mimořádnou schůzi o tomto tématu. Ty podpisy se nám díky poslancům jiných politických stran podařilo sesbírat, takže jsem rád, že jsme se tady dokázali všichni domluvit. Je to ukázka toho, že Sněmovna je schopna se domluvit na důležitých tématech.

Konkrétněji bych chtěl poděkovat - pro to případné vyhlášení mimořádné schůze máme podpisy poslanců KSČM, máme tam tři podpisy poslanců ČSSD, máme tam 15 podpisů ODS, máme tam i jeden podpis poslance ANO a máme tam samozřejmě všech 22 podpisů za SPD. To znamená, že je to průřezem politických stran. Je skvělé, že se na takto důležitém tématu, které by nadobro ovlivnilo společenskou atmosféru v České republice, dokážeme dohodnout a že to tady všichni projednáme. Chtěl jsem všem těmto stranám, které jsem jmenoval, všem, nejen jednotlivcům, poděkovat za vstřícné postoje, a že to tady můžeme projednat. Děkuji moc.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pane místopředsedo, já se jenom ujistím, omlouvám se. Navrhujete to jako první dnešní bod, druhý za zřízením komise? (Poslanec Okamura: Ano.)

Jako další je přihlášen k pořadu jednání pan poslanec Grospič. (Poslanec Faltýnek se hlásí, že je na řadě.) Pardon, omlouvám se svému předsedovi klubu. Pan Faltýnek s přednostním právem. Dodržíme. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Dovolte, abych navrhl nově zařazený bod schůze Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka pevně zařadit na pátek 19. ledna jako první bod jednacího dne. Důvodem je to, abychom se já s panem Babišem mohli k tomu dostatečně vyjádřit a tuto věc ze svého pohledu okomentovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní eviduji z místa přihlášku pana předsedy Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, prosím, abyste zvážili jednu věc. A je to samozřejmě na vaší úvaze. Máme tady několik návrhů, kam pevně zařadíme bod vydání nebo nevydání našich dvou kolegů k trestnímu stíhání. Buď, když to zestručním, to bude dneska, nebo to bude v pátek. Vzhledem k tomu, že se ta věc protahovala dva měsíce, tak se zdá, že by to mohlo být úplně jedno, jestli to bude ve středu, nebo v pátek. Přesto prosím o úvahu, že to úplně jedno není. Kromě toho, že máme jednat zcela bezodkladně o těchto věcech, tak když sledujeme mediální výstupy z toho, co se teď děje ve Sněmovně, může jít také částečně o naši věrohodnost.

Chci věřit, že nešťastnou shodou okolností zazněly ve veřejném prostoru dvě informace, které řekl pan předseda Faltýnek. Obě jsou pravdivé. Ve čtvrtek budeme jednat s SPD a v pátek chceme hlasovat o vydání. Nechceme ve středu, chceme v pátek. A ve čtvrtek budeme jednat s SPD. Prostě ty informace se spojily. Já si nemyslím, že to tak je. Chci věřit, že tomu tak není. Ale pokud si dnes odhlasujeme pátek, tak kolegové z SPD prosím o úvahu, že to možné podezření některých škarohlídů - já si nařídím, že k nim nebudu patřit (pobavení v sále) - ale že to možné podezření některých škarohlídů, že budete celý čtvrtek licitovat o cenu za nevydání, to prostě neodstraníte. Jediný způsob, jak tomu předejít, je hlasovat ještě dnes. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Fiala.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já se moc omlouvám. Většinou na bláboly a nesmysly - ale vezmu si tu modrou knihu, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. Už jsme z ní dlouho necitovali ty vaše slavné padáky, casy, pandury a další věci. Takže ať už to bude dneska, nebo v pátek. Nicméně nerozumím moc tady této hysterii kolegy Kalouska, když my dva s panem Babišem jsme jasně řekli, že chceme být vydáni, že budeme sami aktivně pro vydání hlasovat. A mimo hnutí ANO neznám subjekt ve Sněmovně, který by byl pro nevydání. Neznám takový subjekt. Takže je to pouze technická záležitost, kdy jsme chtěli prostě mít prostor a čas se k té kauze vyjádřit a říct na to svůj vlastní názor. Ale pokud Sněmovna rozhodne jinak, tak to samozřejmě budeme respektovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobré ráno, dámy a pánové. Já jenom chci trochu s úsměvem reagovat na vystoupení mého předřečníka Mirka Kalouska, a to z toho důvodu, že si myslím, že případ Faltýnek - Babiš pro českou Poslaneckou sněmovnu skončil. Oni řekli, že se chtějí nechat vydat. Mandátový a imunitní výbor řekl, že ho vydá, a my všichni ho chceme vydat. A vždycky jsme říkali, že ho chceme vydat. Ale pan poslanec Kalousek do toho zase dneska zanesl jakousi trochu detektivní zápletku. A celý příběh se znovu začíná zaplétat a já si myslím, že Agatha Christie a další by určitě měli velkou radost. Bohužel jediný, kdo na to skočí, budou čeští novináři, kteří tuto zápletku začnou dnes okamžitě rozvíjet, a v pátek se všichni dozvíme, že prostě budou vydáni. Ale já si myslím, že nehrozí žádné nebezpečí z prodlení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP