(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Vrátíme se k řádně přihlášeným do obecné rozpravy. Ale než dám slovo paní poslankyni Nevludové, tak vás seznámím s přišlou omluvou. Paní poslankyně Jana Vildumetzová se omlouvá z dnešního jednání od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Nevludová: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, já bych se přestala už bavit o těch jednotkách nebo desítkách uprchlíků, jak nám tady bylo naznačováno, ale začala bych se bavit o dopadech přijetí Dublinu IV a tam už jde o tisíce lidí. Zajímá mě, jak důkladná bude zdravotní kontrola tisíců žadatelů o azyl, kteří budou do České republiky přicházet, jak rychle budou detekována možná onemocnění. Všichni snadno pochopíme, že taková latentní zbraň dokáže časem napáchat možná větší škody než tisícovky neregistrovaných džihádistů rozptýlených mezi imigranty po Evropě. Mikrob či virus nepotřebuje propašovat žádnou výzbroj, pracuje dlouho a skrytě, těžko ho můžeme chytit, zavřít a postavit před soud. Pracuje jako časovaná bomba.

Masivní vlna divoké imigrace, kdy úřady téměř vůbec nekontrolovaly ani identitu, ani doklady tzv. uprchlíků, natož aby zjišťovaly jejich zdravotní stav, přináší všem Evropanům vedle terorismu a sociálních problémů ještě další obrovské nebezpečí. Nejde o žádný planý poplach a strašení, protože jen za poslední tři roky se počet těchto nových příchozích odhaduje až snad na dva miliony lidí. Já se ptám: Kde vezmeme na vyšetření a ošetření těchto žadatelů o azyl, lékaře, sestřičky, další zdravotní personál, když v současné době se potýkáme s jeho nedostatkem, jak tady už zaznělo z úst kolegy Babiše?

Protože máme zodpovědnost za naše občany, uvědomme si prosím, že udělení statusu azylanta je vůči naší společnosti zodpovědné rozhodnutí. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní vystoupí paní poslankyně Hyťhová, připraví se paní poslankyně Šafránková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, nařízení přicházející z Evropské unie mi připadají jako nezvaný host. Dveřmi ho vyhodíte, vleze k vám oknem. Jak si jinak mám vysvětlit fakt, že na jedné straně slýcháme, že tzv. kvóty jsou mrtvým projektem, abych na straně druhé zaznamenala snahy Evropské komise o prosazení dokumentu nesoucího název směrnice stanovující kritéria a mechanismy povinné pro každý členský stát Evropské unie v otázce přijímání a usazování migrantů na svých územích, známý pod nevinným názvem Dublin IV? Jsou-li opravdu kvóty mrtvé, proč jsme za jejich odmítání Evropskou unií žalováni? Anebo je to jinak a dveřmi vyhozený nezvaný host k nám zpět vlezl oknem? Není-li to tak, jak si mám vysvětlit jedno z ustanovení zmiňovaného dokumentu, ve kterém se praví "pokud jedna země přijme žádosti o azyl přesahující 150 % referenčního množství, budou další migranti povinně usidlováni v jiných státech Evropské unie"? Čtu-li tato slova správně, pak má tedy naše republika nést odpovědnost za nezodpovědně otevřenou náruč kancléřky Merkel?

Povšimněme si onoho na první pohled nevinného slovíčka povinně. To totiž znamená, že státy ztratí možnost rozhodovat o tom, kdo se bude moci usadit na jejich území, žít tam a pracovat. Je to asi tak absurdní, jako kdyby vám správce vašeho domu oznámil, že si pozval 30 příbuzných, které již nezvládá, a proto se je rozhodl umístit do vašeho bytu. A řečeno slovy našeho klasika Járy Cimrmana: Může se vám to nelíbit, můžete s tím i nesouhlasit, ale to je tak jediné, co s tím můžete udělat.

Nehodlám být v pozici člověka z citátu Járy Cimrmana a jsem přesvědčena, že v ní nehodlají být ani naši občané. Proto já a celé hnutí SPD důrazně odmítáme podobné snahy Evropské unie. Proto vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, důrazně vyzývám, abychom veškeré snahy o přijímání takovýchto a jim podobných dokumentů důrazně odmítli! Spolupráce evropských národů musí být založena na přátelství a dobrovolnosti. Není-li založena na přátelství a dobrovolnosti, pak se nejedná o spolupráci, ale diktát. A těch jsme v naší historii zažili nespočet.

Děkuju vám za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: K vystoupení paní poslankyně se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Benešík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Já jsem se možná v tom předešlém vstupu přeřekl, když jsem řekl, že ten zbytek sem vstoupil nelegálně. Samozřejmě, část z nich mohla vstoupit legálně a požádat o azyl ex post, což se děje, takže to se omlouvám a koriguji svůj výrok.

Jinak paní kancléřka Německa se jmenuje Merkelová.

A ještě jsem chtěl říct, že já jsem to zažíval na vlastní kůži. Jsem z pohraniční obce Strání na moravsko-slovenském pomezí. Denní záchyty, byly to rekordy, vím, že to byly třeba rekordy denní, byly 70 lidí denně. A žádné velké téma to nebylo a bylo to samozřejmě na konci 90. let a na přelomu milénia. Takže já s tím mám osobní zkušenost. Já si nedávám na facebookový profil o tom, že jsem viděl někde u zatáčky v Plzni autobus černých migrantů. Já jsem to opravdu zažíval, já jsem ty lidi potkával, viděl. A dokonce si vzpomínám, že lidé, kolikrát jsem byl třeba v obchodě a policisté přijeli do obchodu, brali banány, kojenecké vody a pleny, protože říkali: Máme tam děcka s maminkami, zadržené tady v lese. V šusťácích, v prosinci, v lednu. To byla realita konce 90. let a začátku milénia.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Další faktická poznámka, pan poslanec Kopřiva. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom korigovat slova své předřečnice paní kolegyně Hyťhové, protože - a já s kvótami taky nesouhlasím stejně jako pirátská strana. Ale jde o to, že vy jste zmínila, že to nařizuje těm státům při překročení referenčního počtu přes 150 % usídlit a že by to snad mělo zavádět povinnost je tady trvale nechat nebo nechat pracovat. Ale naopak, ten Dublin IV oproti Dublinu III umožňuje naopak zkontrolovat, jestli ten žadatel nepochází z bezpečné třetí země, a navrátit ho tam a případně provést zrychlené azylové řízení. Takže to rozhodně nenařizuje ty lidi sem usidlovat nějak trvale. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V obecné rozpravě je přihlášena paní poslankyně Šafránková, po ní vystoupí pan poslanec Španěl. Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, naprosto stěžejní a klíčové téma pro budoucnost Evropy, směrnice stanovující kritéria a mechanismy povinné pro každý členský stát Evropské unie v otázce přijímání a usazování migrantů na svých územích, tzv. Dublin IV, je pro mě z nepochopitelných důvodů zcela opomíjeno nejen v našich médiích, ale hlavně na půdě Parlamentu České republiky. Proto mně dovolte krátkou rekapitulaci možných důsledků pro budoucnost našich občanů, kteří nevědí o těchto skandálních návrzích Bruselu téměř nic.

Dublin IV mimo jiné znamená, že v případě, že jedna ze zemí Evropské unie se bude potýkat s nepřiměřeně vysokým počtem žádostí o azyl, nastupuje tzv. opravný relokační mechanismus. V případě, že jedna ze zemí Evropské unie přijme žádosti o azyl přesahující 150 % referenčního množství, budou další migranti automaticky a povinně usídlováni do dalších států Evropské unie. Referenční množství bude stanoveno na základě klíče, v němž 50procentní váhu bude mít velikost populace země a 50procentní váhu bude mít celkový hrubý domácí produkt země. Aby se Evropská unie učinila lidštější, samozřejmě naoko, dává možnost členskému státu se dočasně relokačního mechanismu neúčastnit, ale musí v tomto případě za každého migranta zaplatit ve prospěch státu, který žadatele namísto něho přijal, 250 tisíc eur.

České republiky se velmi výrazně dotýká další z ustanovení Dublinu IV a tím je přechodné tříleté období, během kterého budou tímto ustanovením obohaceny ty členské státy, které se doposud na přijímání migrantů nepodílely.

Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP