(15.50 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane kolego, předsedo Kalousku, prostou lidskou úctu mám ke všem kolegům a kolegyním a nikdy bych si nikoho nedovolil nálepkovat, že je hloupější. Připustím, že jsou tady, dokonce jich je většina, mladší než já, ale přesto i ti nejmladší považuji za kolegy, ke kterým mám hlubokou úctu. Děkuji. (Potlesk napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou pan předseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já se pochopitelně nebudu zapojovat do hádek s panem Kalouskem nebo Piráty, to neodpovídá tomu, co tady chci prosadit. Mluvím o vážných věcech.

Chtěl jsem jenom navrhnout, a je to po poradě s legislativou, jelikož od 16 hodin budu řídit schůzi Poslanecké sněmovny, zdali by s tím Sněmovna souhlasila, změnu zpravodaje. Když s tím budeme takto souhlasit a nebude protinámitka, tak o tom není potřeba dle legislativy hlasovat. Navrhuji, aby mě nahradil pan poslanec Jiří Kobza. Jestli s tím souhlasíte, tak bychom to změnili.

Děkuji a požádám tedy Jiřího Kobzu, aby mě vystřídal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Byl jsem informován legislativou, že jelikož se nejedná o projednávání zákona ani mezinárodní smlouvy, není potřeba schvalovat zpravodaje hlasováním. Přesto se zeptám, zda někdo z poslanců, poslankyň požaduje jiný postup a zda máme schválit nového pana zpravodaje, poslance Kobzu, prostřednictvím hlasování, nebo můžeme akceptovat tento návrh pana předsedy Okamury. Nevidím žádnou námitku, takže zpravodajem pro tento bod bude pan poslanec Kobza.

Nyní poprosím pana poslance Bauera, aby chvilku počkal. Je nyní na řadě v řádně přihlášených do rozpravy, ale s přednostním právem se přihlásil pan místopředseda Filip. Ještě než pan místopředseda přijde k řečnickému pultu, tak vás seznámím se dvěma omluvami. Pan poslanec Pavel Staněk se omlouvá z dnešního dne mezi 16. a 18. hodinou z důvodu jednání. Dále se omlouvá paní ministryně Jaroslava Němcová z jednání Sněmovny od 15.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, nevystupuji, abychom se tady předváděli, dokonce ani nechci předvádět stanoviska takových skupin, jako je bilderberská skupina nebo Trilaterální komise, které nám ordinují některé věci.

Dovolím si říct, o jak vážný problém je. Začnu prostou statistikou. V roce 2015 požádalo 1,3 mil. lidí o mezinárodní ochranu v Evropské unii a je to údaj podle UNHCR, tedy podle Mezinárodní organizace pro uprchlíky pod OSN. V roce 2016 stejná organizace uvádí číslo 1,2 mil. žádostí a rok 2017 ještě není uzavřen. V současné době je kolem 23 mil. lidí po celém světě v pozici uprchlíků v cizí zemi a dalších 40 mil. je podle UNHCR uprchlíky ve své domovské zemi, to znamená, že byli vyhnáni ze svých domovů a přesunuli se dovnitř státu nebo nějaké jeho části. Evropa chrání 17 % globálních uprchlíků a v roce 2016 se konflikt v Sýrii stal největším světovým producentem uprchlíků s částkou 5,5 mil. lidí. Následuje Afghánistán - 2,5 mil. občanů, Jižní Súdán 1,4 mil. a mohl bych pokračovat Tureckem, Pákistánem, Libanonem, Íránem, Ugandou. V loňském roce byla třetina žadatelů o azyl v Evropské unii ženského pohlaví a 32 % bylo dětí, 63 tis. bylo nezletilých bez doprovodu a také v těchto letech požádalo o azyl prostřednictvím organizací. Německo bylo zemí Evropské unie, která obdržela nejvíce žádostí o azyl, a to 722 tis. z celkového počtu 1,2 mil. za uzavřený rok 2016.

Já bych přestal s citací dokumentů a zamyslel se nad tím, co je možné dělat. Ano, je jistě důležité, aby se lidé k sobě chovali jako lidé, a je třeba zabránit tomu, aby lidé na cestě umírali hlady, žízní a válečnými útrapami. Ale co je potřeba udělat pro to, abychom to mohli vůbec dokázat? Prvním předpokladem toho, aby se to povedlo, je, že skončí konflikty, které reprodukují migrační krizi. Protože bez odstranění příčin nejsme schopni každoročně řešit tento problém, který se generuje v částech světa, kde jsou válečné konflikty. Co to znamená? Je primární solidarita v tom, že někoho přijmeme, anebo je primární solidarita v tom, že pomůžeme řešit konflikt v místě jeho vzniku?

Podílela se Česká republika na rozvrácení Libye? Nepodílela. Díky, že se nám podařilo, abychom se na tom nepodíleli. Nezneužili jsme žádným způsobem takzvané bezletové zóny nad Libyí, nebombardovali jsme žádná libyjská zařízení a možná bychom mohli přispět k tomu, že budeme s někým, kdo v Libyi bude legitimně fungovat, řešit to, jakým způsobem budeme vracet zpátky ty, kteří utekli skutečně před válkou. Bylo by to velmi důležité. Když nechcete někomu ublížit na moři nebo na cestě, tak potřebujete, aby se vrátil do bezpečného přístavu. Žel přístav Tripolis ani Benghází příliš bezpečné nejsou.

Co udělala Evropská komise pro bezpečnost těchto přístavů? Co jsme udělali my jako Česká republika, když už jsme alespoň třemi členy z 281 parlamentářů v českém Parlamentu, tedy v Senátu i ve Sněmovně, členy stálé delegace Středomořské iniciativy? Co jsme navrhli? V čem jsme pomohli?

Druhá otázka je, jestli jsme se podíleli nějakým způsobem na tom, abychom pomohli ukončit válečný konflikt v Sýrii. Tady si myslím, že si Česká republika zaslouží aspoň z mezinárodněpolitického hlediska určité uznání. Byli jsme jedna z mála zemí, která udržela velvyslanectví v Damašku. Dokonce jsme ještě v minulém roce poskytli humanitární pomoc, která byla rozdělována těmi, kteří k tomu mají mandát, a myslím si, že naše postavení v Syrské arabské republice je dobré.

Ale co jsme udělali při jednání s našimi partnery? Souhlasím s tím, že jsme součástí Evropské unie, musíme jednat jako unijní stát a musíme předkládat nějaké návrhy. Máme pro to jistě nástroje. Můžeme postupovat společně v rámci Visegrádské skupiny, můžeme použít takzvaný slavkovský model a jednat s Francií o tom, aby se dál nepodílela na rozvracení těchto států. Zeptali jsme se někdy na to, jestli zaplatilo Německo, Francie, Itálie za ropu, která nebyla zaplacena k datu pádu libyjského režimu? A jestli to bude započítáno ve prospěch těchto států, které takhle měly neoprávněný majetkový prospěch k tomu, aby se postaraly o migranty z tohoto území? Nevím o tom. A přitom dotazů tady na to bylo dostatek vůči minulé vládě a myslím si, že bude i vůči této vládě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP