(18.20 hodin)
(pokračuje Bělobrádek)

Já jsem přesvědčen, že v tomhle směru je i dobré si tady říct, mnozí se jím zaštiťujete, já když na těch jednáních bývám, tak i pan premiér Orbán to řekl jasně. Ta solidarita, kterou vyžadují mnozí z kolegů v rámci EU, má být v tom, že si navzájem pomůžeme v tom, abychom řešili situaci mimo území EU, aby se ti lidé nedávali na pochod. Druhá věc - musíme společně chránit hranice a potom skutečně rozlišovat ty, kteří mají nárok na azyl a na mezinárodní ochranu, kterých je podle odhadů 50 %, nebo možná méně, a ti, kteří nesplňují tyto podmínky, musí být vraceni zpátky.

Stejně tak bych chtěl říct to, o čem tady mluvil pan kolega Luzar. Já jsem byl na mezinárodní konferenci v Istanbulu právě o migraci především z Afriky. A je pravdou, že některé africké země ani nemají zájem, aby se jim zpátky vraceli jejich občané, nelegální migranti, protože to tvoří v některých zemích až desítky procent HDP, to, co jim posílají tito lidé zpátky do afrických zemí, a oni tam mají velkou populační explozi a v podstatě ti lidé svým způsobem jim tam ani nechybí. Ale to neznamená, že se s tím můžeme smířit a říct, že sem budou přicházet. To přece nikdo nechce.

My musíme jednoznačně trvat na tom, že pod kontrolou je potřeba mít hranice, a je to selhání národních států dosti často. Vždyť se podívejte, jak to bylo v Řecku, jak to bylo v Itálii. Selhání národních států! A to, že se na to nezareagovalo, to je pravda. A teď musíme vyřešit celou tuto komplikovanou situaci společně, protože jinak se to skutečně vyřešit nedá!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A než se posuneme k dalším přednostním slovům, tak tady mám nějaké faktické poznámky. Pan poslanec Benešík je současně přihlášen i do podrobné rozpravy. Chce s faktickou? Ne. A pak tady mám pana poslance Aleše Juchelku, jestli chce s faktickou poznámkou vystoupit. Ne, dobře. Tím jsme vyřešili faktické a nyní se mi hlásil s přednostním právem pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi krátce vyhodnotit dnešní den a vůbec i to jednání, které teď proběhlo a kvůli kterému jsme měli tu hodinovou pauzu.

V podstatě před měsícem jsme tady navrhli, a tady musím poděkovat i poslanci KSČM Leo Luzarovi, tady víceméně ve spolupráci jsme tady navrhli a upozornili jsme veřejně, dvě politické strany, SPD a KSČM, na palčivý problém chystané změny azylové politiky EU a revize tzv. Dublinského protokolu. Před měsícem se nám nepodařilo prosadit tento bod na jednání Sněmovny. Byla to škoda. Už jsme to tady navrhli v prosinci, ale chápu, že jste se mnozí potřebovali s tím problémem trošku seznámit, abychom si všichni uvědomili vážnost tohoto problému. Následně jsme se chopili v SPD iniciativy, sestavili jsme v podstatě tuto žádost o svolání mimořádné schůze a požádali jsme, poprosili jsme ostatní politické strany a některé poslance, o kterých jsme věděli, že mají podobné názory, zdali by nám nepodepsali.

Tady musím velice pochválit pana Václava Klause mladšího, který si vzal iniciativu v rámci ODS a sesbíral tuším cca 15 podpisů. Musím velice pochválit pana poslance Leo Luzara za KSČM, který opět byl iniciativní a sesbíral 15 podpisů poslanců KSČM. Skvělou práci odvedl tady pan poslanec Foldyna, který víme, že má také podobné názory v tomto ohledu, sesbíral 3 podpisy ČSSD. Musím pochválit pana poslance Nachera z hnutí ANO, který nám také podepsal, a samozřejmě nás 22 poslanců SPD se podepsalo také. A došlo tím k tomu, že jsme sesbírali odpovídající počet podpisů poslanců, a byla to spolupráce tedy stran ODS, SPD, KSČM, hnutí ANO a ČSSD partikulárně, na svolání mimořádné schůze. Tím vznikl tlak také na ty, řekl bych, nerozhodnuté a vznikla situace, že poslanci pěti politických stran více či méně zastoupení chtěli vyvolat mimořádnou schůzi na tento mimořádně důležitý problém, a samozřejmě i zbytek v Poslanecké sněmovně, protože se musel postavit před rozhodnutí, zdali tedy umožní mimořádnou schůzi, což má jinou váhu, samozřejmě to téma by bylo ještě více akcentováno, nebo umožní tu formu zařazení mimořádného bodu, trošku řekl bych formálně jemnější, abychom se mohli vyjádřit.

Musím říct, že ta schůze splnila účel, který my v SPD jsme od toho od počátku očekávali a proč jsme se takto snažili a takto jsme na tom celý měsíc pracovali. Musím říci, že i debata, která byla víceméně na celý den, ukázala, že i vy, poslanci ostatních stran, velice hluboce vnímáte palčivost tohoto problému. A já už nechci, abychom se tady vraceli k nějakým faktickým poznámkám, ale určitě s díky vnímám to, že i ti, kteří ještě před pár měsíci měli opačný názor, tak názor zcela změnili a již také horují za zpřísnění azylových podmínek či větší kontroly. Takže to je skvělá zpráva.

Dovolte mi jenom ještě krátce zopakovat, že když jsme sbírali podpisy od prosince a v prosinci, když jsem to zařazení bodu jménem SPD poprvé navrhl, tak jsme šli do toho s návrhem usnesení, s jednoduchými dvěma větami, od kterých jsme chtěli, abychom se odrazili, a byl to návrh, abychom se usnesli na tom, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR považuje revizi azylové politiky, tak jak ji připravily orgány EU, za hrubé narušení suverenity ČR a vyzýváme vládu ČR k odmítnutí takto připravené revize Dublinského protokolu. To byl základ, ze kterého jsme v podstatě vycházeli a pod co se tady podepsali poslanci pěti stran. Musím tedy opět velice kvitovat to právě skončené hodinové jednání, tu poradu, kde bylo zastoupeno dokonce všech devět politických stran v parlamentu, a je vidět, že jsme schopni se dohodnout. Tady bych poděkoval panu poslanci Stanjurovi, jestli mě poslouchá, za skvělé vedení naší porady, kde všechny ukáznil, a bylo nás tam za devět politických stran a výsledkem je skutečně usnesení, kde jsme se demokraticky dohodli, že ho dokonce nebude číst ani poslanec SPD, přestože jsme byli navrhovatelé, ale dali jsme prostor jiné politické straně, aby si ho přečetla, a je to návrh usnesení, na kterém jsme se shodli, většina z politických stran, které tam byly, a které v podstatě odráží původní návrh, který jsme jako SPD tady prezentovali.

Takže já bych chtěl poděkovat na závěr všem politickým stranám za dnešní jednání. Chtěl jsem poděkovat za to, že jsme se shodli na těch základních dvou větách, pod které se původně SPD a další poslanci čtyř stran podepsali, takže jsme rozvinuli dokonce to usnesení ještě do mnohem košatější a podrobnější podoby, což je dobře, a že snad poprvé v této Sněmovně tady bude většinově úplně průsečíkem zleva, zprava nebo středu, doufám, prohlasováno usnesení k tak zásadní věci, jako je to, abychom si zachovali suverenitu v tom, koho si tady budeme přijímat do budoucna, a aby ČR, nikoliv EU nám tady diktovala, koho si tady máme přijímat a s kým tady budeme do budoucna žít. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP