(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jakubu Michálkovi. Ještě než udělím slovo paní poslankyni Heleně Válkové, došla omluva pana poslance Jana Čižinského od 16 hodin do konce jednacího dne.

Nyní tedy paní poslankyně Helena Válková se svým vystoupení, připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, mám spíš takovou morální než právní povinnost tady vystoupit a vlastně se vrátit ke svému projevu, který jsem zkrátila a který, přestože tady bylo jedním z předřečníků upozorněno na to, že neexistují souvislosti, pro mě ty souvislosti existují, totiž když jsme hovořili o vydání poslanců pana Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Jedná se o institut imunity a její vnímání, které často ve veřejnosti se posouvá do takového kontextu, že je to něco nežádoucího, že jde o vybočení ze zásady rovnosti, a to jak všichni víme, máme v Listině základních práv a svobod - rovnost všech lidí - hned v prvním článku zakotveno.

Nejenom já si to myslím, ale i výklad Ústavy, tak jak ho najdete v různých komentářích i judikátech Ústavního soudu, vychází ale z toho, že imunita chrání samotnou instituci parlamentu. A smysl imunity kromě jiného právě vidím, jak jsem tady už minule i naznačila, v určitém vyvážení nerovného postavení poměrů sil mezi mocí zákonodárnou a výkonnou. V tom případě, o kterém tady právě hovoříme, je to zvlášť zřetelné, k jakému výkyvu může dojít, a zřejmě všichni můžeme vidět, kam může vést výkyv na tu jednu stranu, konkrétně mám na mysli v tomhle případě na stranu státních zástupců a policie, v případě, kdy dojde tedy k trestnímu stíhání zastupitelů v souvislosti s jejich hlasováním, když oni při vědomí rizika možných trestních postihů se pojistí i tím, že si nechají zpracovat znalecké posudky, a dokonce že v průběhu jejich jednání o této věci je přítomen i právní zástupce, který jim uděluje odborné pokyny. Přesto státní moc zde reprezentovaná státními zástupci, a v tomhle konkrétním případě už dokonce i soudem, byť to rozhodnutí je zatím nepravomocné, nakonec ten verdikt přijme a označí je za obžalované, posléze nepravomocně odsouzené.

Já si myslím, že je velmi smysluplné na tomto místě upozornit, že i statistické údaje, které nám byly předloženy v rámci projednání tohoto konkrétního případu obhájcem nepravomocně odsouzeného pana poslance Svobody, panem doktorem Tomanem za Unii obhájců, kterou znám, a je to instituce, která neoperuje s údaji, které by nebyly prověřené a ověřené, já jsem si je ještě ověřovala do dnešní schůze, jsou více než výmluvné.

Obviněno bylo v kauze Opencard v letech 2013-2014, která reprezentují vlastně největší koncentrovanou pozornost právě na tento typ trestních věcí ze strany státního zastupitelství, takže obviněných bylo celkem 81 a 2014 82. V roce 2017 se smrskl jejich počet na pouhých pět. V letech 1995-2017 bylo vedeno celkem 93 trestních stíhání proti 357 zastupitelům. To teď hovořím obecně. Od té kauzy pana poslance Svobody a dalších obžalovaných a odsouzených v Opencard se dostávám tedy na tu rovinu obecnější. K 19. 1. 2018 bylo pravomocně ukončeno pouhých 67 trestních řízení vedených proti 181 zastupitelům. Z celkového počtu 67 pravomocně ukončených trestních řízení bylo 23 trestních řízení ukončeno výrokem o vině obžalovaného zastupitele, 44 bylo ukončeno zastavením, zrušením usnesení, zproštěním obžaloby apod. To znamená, že 65,6 %, čili dvě třetiny ukončených trestních řízení, bylo vedeno neoprávněně.

V letech devatenáct set devadesát... Nebudu vás už raději zatěžovat těmito konkrétními čísly, udělám takové shrnutí. Z celkového počtu 29 trestních řízení, v nichž nebyl obsažen korupční prvek a v nichž bylo podáno dovolání, to znamená mimořádný opravný prostředek, který se podává za splnění přísně stanovených, taxativně vypočítaných a velmi pečlivě Nejvyšším soudem kontrolovaných podmínek v trestním řádu, takže z těchto 29 trestních řízení vedených proti 93 zastupitelům byla Nejvyšším soudem zrušena rozhodnutí soudu nižších stupňů v 15 trestních řízeních vedených proti 56 zastupitelům. A poslední číslo. Znamená to zhruba 52 % nesprávných pravomocných rozhodnutí obecných soudů týkajících se 60 % členů zastupitelstev obcí.

Já jsem došla k závěru, že je třeba, abyste znali tato čísla. Vím, že tím nedělám propagaci pro nadcházející komunální volby, nicméně je to velký apel na to, abychom se zamysleli nad tím, jestli v současné době opravdu nedošlo k neodůvodněnému výkyvu moci výkonné a moci zákonodárné v neprospěch té zákonodárné, a i proto budu samozřejmě jako ostatní, jak zde bylo řečeno panem předsedou našeho klubu, hlasovat proti vydání, aby to byl určitý signál, který vysíláme, a říkáme: máme tady imunitu, která je nástrojem, který má opodstatnění a který umíme používat, pokud dojdeme k závěru, že se zneužívá prostředků trestního práva.

Úplně na závěr bych chtěla jenom říci, že tento případ je i smutným dokladem toho, jak se trestní řízení táhne v současné době, jak mnoho potřebujeme nový trestní řád, jak například jenom odůvodnění rozsudku trvalo tuším více než rok, takže ten již odsouzený se nemohl ani bránit opravným prostředkem, protože neznal odůvodnění, ten rozsudek nebyl doručen. A je vůbec otázka, jak v této věci bude dále postupováno. Ani nevzpomínám toho výroku pana doktora Sotoláře, předsedy senátu, který soudil pana poslance Svobodu, což je smutný důkaz toho, jaký je obrázek v oblasti justice, když zmínil něco v tom smyslu - já ho nedovedu citovat, ale pochopila jsem ten význam stejně jako můj předřečník pan poslanec Michálek, že vlastně ti, kteří by měli stát před trestním soudem, jsou jiní než ti, kteří před ním stojí zejména. Takhle bych to parafrázovala.

Děkuji za pozornost. A je to pro nás velká výzva, abychom se stavem naší trestní justice něco minimálně na té zákonodárné úrovni udělali. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já děkuji paní poslankyni Válkové za vystoupení. Přeji hezké odpoledne. Předtím, než udělím slovo dalšímu přihlášenému panu poslanci Kalouskovi, tak tady mám jednu omluvu. Z dnešního jednání se od 16.30 do 17.30 z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Ondřej Benešík.

Takže poprosím pana poslance Miroslava Kalouska ve všeobecné rozpravě. Máte slovo. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP