(9.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Takže máme tady návrh na přerušení interpelace do příchodu pana ministra. O tomto návrhu se hlasuje. Takže já bych v tom případě - nemáme žádost o odhlášení, nic - takže já bych dal hlasovat o vašem návrhu.

 

Hlasujeme o tom, zdali přerušíme interpelaci do příchodu pana ministra.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti, zmáčkněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 36. Přihlášeno 110 poslanců, pro 100, zdržuje se 10. Váš návrh je přijat.

 

Předpokládám, protože máte interpelace dvě, že to platí i pro tu druhou interpelaci. Dobře, takže tímto tedy očekávám, že vy tedy i tu druhou interpelaci, jestli tomu rozumím dobře, takže já ji otevřu, ale vy to znova navrhnete. Děkuji a otvírám druhou interpelaci. Jinak tu vaši poznámku, kterou jste říkal, vnímám, diskutujeme o tom už od včerejška od začátku, takže já po tom bych tedy svolal vedení, respektive předsedy poslaneckých klubů, abychom se poradili, co dál, a vnímám tu vaši námitku, abychom... Už jste se dohodli, tak potom mě tedy budete informovat o tom, jaká byla dohoda.

Já otevírám další interpelaci. Ministr dopravy Dan Ťok odpověděl na interpelaci pana poslance Zbyňka Stanjury ve věci aktuálního stavu přípravy a aktuálního stavu vyhlášených výběrových řízení na zpracování studií proveditelnosti na vysokorychlostní tratě VRT v České republice. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk číslo 110. Otevírám rozpravu a slovo má opět pan poslanec Zbyněk Stanjura. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tentokrát to vezmeme rychleji. Nechám si to úvodní slovo již na příští projednávání. Chtěl bych procedurálně navrhnout, abychom přerušili projednávání této interpelace do přítomnosti pana ministra dopravy.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme tady tedy návrh na přerušení interpelace do přítomnosti pana ministra, takže půjdeme hlasovat.

Kdo je pro - zahajuji hlasování - zdvihněte ruku a zmáčkněte tlačítko. Kdo je proti, zdvihněte ruku a zmáčkněte tlačítko.

Hlasování číslo 37, přihlášeno 110 poslanců, pro 96, proti nula, zdržuje se 14. Bylo to přijato.

 

Já bych tady splnil tedy nějakou proceduru. Tak tímto bych tedy, vážení kolegové, vážené kolegyně... (Konzultace mimo mikrofon.) Nyní bychom se tedy měli věnovat dalším bodům dle schváleného pořadu schůze a odpoledne bychom se věnovali bodu 63, což jsou ústní interpelace. Obdržel jsem tady návrhy na základě dohody předsedů poslaneckých klubů, že bychom pokračovali dalšími body dle schváleného pořadu schůze v 11.00 hodin. Takže do 11.00 hodin - a tam vy byste potom načetl ten váš návrh na tu změnu pořadu schůze - do 11.00 hodin bych přerušil schůzi Sněmovny a budeme pokračovat v 11.00 hodin.

A ještě bych, omlouvám se, přerušil sice, ale ještě dvě omluvy. Omluvení pana premiéra Andreje Babiše z dalšího jednání od 9.00 do 14.00 hodin z pracovních důvodů, na poslaneckých interpelacích už bude přítomen pan premiér, to bych chtěl zdůraznit, a omluva z jednání schůze ve dnech 1. 3. až 2. 3. z důvodu nemoci - paní poslankyně Lenka Kozlová. Přerušuji do 11.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.43 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP