(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Teď pan poslanec Schwarzenberg.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, již za starého Rakouska byl podivný zvyk českých poslanců, kteří během týdne pobývali ve Vídni, rokovali v Říšské radě, obcházeli ministerstva, aby nová železnice vedla přes jejich okresní město, aby císař pán pomohl zafinancovat novou školu, a pak se ještě dotyčný poslanec zastavil u ministerstva, jestli by dostal řád Františka Josefa, který jeho kolega dostal už minulý rok. Pak v pátek nasedl do rychlíku, jel do krajin českých a na víkend mluvil na táboru lidu a bouřil proti zpuchřelému Rakousku a útlaku českého národa. Zdá se, že tyto mravy se u nás zachovaly a stejní lidé, kteří u nás bouří proti bruselské byrokracii, proti potlačení českých zájmů Evropskou unií, jedou do Bruselu a mluví tam poněkud odlišným jazykem. To samozřejmě nepřispívá důvěryhodnosti našich poslanců u nás i v Evropě, nicméně tento zlozvyk existuje.

A tudíž máme tedy zprávu o marrákešském setkání, já se teď nechci ponořit do detailů, o tam tady mluvilo spoustu lidí. Nicméně si můžu těžko představit úmluvu nebo jakoukoli konferenci, která by byla na jednu stranu závaznou a na druhou nezávaznou. Něco jsem tam prohlásil, ale možná podle pravidla našeho národního klasika, dobrého vojáka Švejka, který radil "měl by jim to odpřísahat a pak se na to vysrat", tedy očividně i tento přístup se u nás zachovává.

Ale přejděme k vážným věcem. Musíme si uvědomit, že migrace vždy byla a vždy bude. A zajisté před šestnácti sty lety obyvatelé posledních keltských oppid a germánské kmeny, které se v Čechách a na Moravě usadily, poněkud zírali, když přišel ten podivný kmen z volhyňských bažin a začal se tady někde mezi Řípem a (nesrozumitelné) roztahovat. To se vždycky stalo. Potom před dvanácti sty lety, jak známo, do Evropy poněkud násilně migrovali Maďaři, které můj předchůdce u tohoto pultu tak velice chválil. Oni sem migrovali teprve v 8. století. Tak to bylo vždycky a bude migrace pokračovat.

Je opravdu prvotní zájem, aby toto neprobíhalo živelně, nýbrž v jistých pravidlech a legálně. Nemůžeme si dělat iluze, že vybudujeme velikou čínskou zeď kolem České republiky a to, co se děje po celé Evropě, se nám bude vyhýbat. Musíme počítat s fakty a podle toho se chovati, a ne myslet, že se tomu vyhýbáme.

To jenom snad k tomu, že ti, kteří nám slibují, že se tomu vyhneme, lžou, a vědomě lžou, poněvadž jednoho dne se, a bohudíky někteří naši politici si to už uvědomili a pomalu pohybují s kormidlem české politiky, že prostě se budeme muset chovat jako ostatní evropské národy. Můžeme brzdit, můžeme protestovat, ale nevyhneme se tomu. Tudíž bych prosil, aby naši politici snad jednou se pokusili mluvit stejně v Bruselu i v Praze, to by bylo velice prospěšné pro naši politiku, a uvědomili si, že pohybům jako stěhování národů se nemůže vyhnout.

Děkuji mnohokrát za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré předpoledne. Vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, to byl pan poslanec Karel Schwarzenberg. Než budeme pokračovat, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 11.45 do 12.00 se omlouvá paní poslankyně Helena Langšádlová.

Nyní máme před sebou jednu faktickou poznámku pana místopředsedy Okamury a potom jedno přednostní právo, a to předsedy Kalouska. Pane místopředsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, myslím, že jsme se z následující diskuse tady dozvěděli zásadní fakta, a to především to, co říkal pan poslanec Kalousek. Pan poslanec Kalousek nám sdělil, že český parlament nemá v rukou pravomoci ohledně migrace, protože jasně řekl, že pro to, aby mohl hlasovat pro usnesení navržené SPD - já tu jednu větu zopakuji: "migrační a azylová politika České republiky musí zůstat v plné rozhodovací kompetenci České republiky" -, že pro to nemůže hlasovat, protože nám to nedovolují prý mezinárodní smlouvy. Takže ano, to je přesně to zjištění, které je potřeba si tu zopakovat. My pro to hlasovat budeme. Tak je pojďme změnit. Pojďme jednat o změně. Pojďme to otevřít na mezinárodní scéně.

Ale to, co tady pan předseda Kalousek prostřednictvím pana předsedajícího potvrdil a zmínil, to je to, na co my poukazujeme celou dobu. Jestli to, co Česká republika nemá v rukou, stoprocentně v rukou, azylová a se svojí azylovou migrační politiku. A my to chceme změnit. My za SPD říkáme, my to chceme změnit. Proto prosazujeme mimo jiné referendum, aby občané mohli rozhodnout, občané aby mohli rozhodnout o našem členství v Evropské unii. Pod tím je samozřejmě schovaná i Lisabonská smlouva. Protože jestli se na nás tady hrnou tyto právní návrhy, o kterých jsem hovořil ve svém vystoupení, tak to je na to, abychom se o tom pobavili, abychom si jasně řekli, co dál.

Takže pan předseda Kalousek nám tady k tomu potvrdil to, co jsem samozřejmě věděl. A je potřeba si to říct. A my trváme na návrhu našeho usnesení. A mimochodem, teď se mi dostal do rukou i návrh usnesení výboru pro evropské záležitosti. No tak jako vždyť víme, že Evropská unie není schopna rozlišit ekonomického migranta a jiného migranta. To je pořád ten kolotoč.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, skončil čas pro faktickou poznámku. Děkuji. Pana předsedu Kalouska požádám ještě o strpení, protože mám další dvě faktické poznámky, a to pana poslance Mikuláše Peksy nejdřív a potom pana poslance Bžocha. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Děkuji. Chtěl bych tady jenom rychle zareagovat na svého předřečníka. Já mám za to, že Česká republika má jako suverénní stát právo podepsat mezinárodní smlouvy, ze kterých vyplyne, že na některých politikách bude spolupracovat s dalšími státy. To udělala. To se stalo. Právo České republiky uzavírat mezinárodní smlouvy, případně tyhlety revidovat, případně přijmout další se tím nijak nemění.

Prosím vás, nedělejte z toho furt takové drama. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Ondřej Bžoch. (Poznámka z pléna: Jaroslav.) Jaroslav Bžoch, pardon. Protože už vidím pana kolegu Benešíka, který se mi přihlásil, takže jsem spletl jméno. Omlouvám se. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji, pane předsedající. Budu velmi stručný, co se týče suverenity státu a podobně. V té deklaraci se vyloženě píše - teď ji odcituji: Přijímáme marákkešský program pro období 2018 až 2020, jenž zahrnuje stávající politickou deklaraci, jakož i cílený operační akční plán založený na regionálním přístupu, ale zároveň respektující suverenitu státu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Ondřej Benešík také s faktickou poznámkou. Pane předsedo, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Tak abychom se vyhnuli demagogii, což je v současné rozpravě téměř nemožné, tak je důležité, abychom rozlišili mezi azylovou a migrační politikou. Azylová politika vychází právě z našich mezinárodních závazků. Pokud v České republice požádá kdokoli bez rozdílu rasy, náboženství atd. o azyl, to znamená o mezinárodní právní ochranu, protože mu v jeho domovské zemi, u něho doma, hrozí například smrt, tak ta žádost je posouzena, vyhodnocena českými orgány podle našeho práva, které je ale v souladu s těmito mezinárodními závazky, a ten člověk tu mezinárodní právní ochranu, protože prostě mu hrozí ztráta života u něho doma, je buď poskytnuta, nebo poskytnuta není. To je náš mezinárodní právní závazek a je jedno, jestli je to žid, křesťan anebo muslim. To je náš mezinárodní závazek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP