(9.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Pojezného, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Dobré ráno, dámy a pánové. Já dokonce mám takovou představu, že těch přípravných tříd co nejvíc ubude. Právě že tím, že jsme uzákonili povinný poslední ročník předškolní přípravy, která nahradí spoustu té práce, která se dělala zbytečně v přípravných třídách. A jestliže dětí chodí do posledního ročníku, dělají tam výchovné vzdělávací záležitosti, je to první diagnostika právě pro tyto děti, a tím, že jsme otevřeli tuto možnost, tak věřím také tomu, že bude ubývat přípravných tříd v základních školách. Jestliže chcete tam dostat ty děti přednostně v tom věku narozené od září do konce roku, ty, které chodily o něco později, tak je to tím pádem naprosto zbytečné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickými poznámkami jsou přihlášeni poslanci Klaus, Čižinský, Bartoň a Juránek. Pan poslanec Klaus má slovo. Prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Dovolil bych si zareagovat na předřečnici poslankyni Valachovou. Nevěřím vlastním očím. Prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste ten zákon sama podepsala, ten, který teď projednáváme. Teď tady váš kolega navrhuje zamítnutí a vy se od toho u pultíku napůl distancujete. To přece není normální! Buď děláme věcnou politiku o věcech, co jsme přesvědčeni, anebo politikaříme podle nějakých nálad ve Sněmovně. Ale tohle mi přijde neuvěřitelné - zákon podepsat a pak se od něj tak napůl distancovat. Ten zákon nikomu nic nezhoršuje, jenom umožňuje, dává tam slovo "přednostně", čili nadále by to bylo přednostně pro ty mladší děti, jenom dává možnost, aby i nějaké dítě v září narozené, třeba já, mohlo jít do přípravné třídy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Čižinský a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Dochází tady k určitému nedorozumění. To slovo "přednostně" znamená, že budou přijaty děti s odkladem, tzn. ty starší, a ty budou vzaty přednostně a ty bez odkladu, pokud pedagogicko-psychologická poradna řekne, že to je pro ně vhodné, tak mohou být také dobrány. A není to tak, že by přednostně byly brány ty mladší. Naopak. Přednostně by měly být pořád brány ty starší.

A ještě dochází k nedorozumění, co to je vlastně přípravná třída základní školy. V mateřské škole je 24 až 25 dětí na jednoho pedagoga. V přípravné třídě je to 10 až 15, protože ty přípravné třídy jsou právě zaměřené na to, aby se věnovaly těm dětem, které to potřebují podle našich pedagogicko-psychologických poraden víc, tak aby se jim mohly věnovat intenzivněji. To je podstatou přípravných tříd. Proto je také tak závažné, že do této třídy se nemůže čtvrtina dětí vůbec dostat. Pokud tady došlo k nějakému - tady zaznělo slovo "nepravosti". Tak ty nepravosti může páchat jenom naše pedagogicko-psychologická poradna, nikdo jiný. Tady ty nepravosti - pokud by pedagogicko-psychologické poradny dobře fungovaly, nemůže k nepravostem dojít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bartoň a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Já bych jen rád upozornil, že se nejedná pouze o problém Prahy nebo středních Čech. Tato změna pomůže v celé republice už i zejména z toho důvodu, že přípravná třída může být zřizována od deseti dětí, tzn. v menších obcích, kde není deset dětí s odkladem, by toto pomohlo vůbec založit přípravnou třídu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Juránka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Ono už to tady přede mnou vlastně zaznělo, ale já to přesto zdůrazním. Chtěl bych se obrátit na kolegu Pojezného prostřednictvím předsedajícího. Chtěl bych jenom upozornit na to, že množina těch dětí, které jdou do předškolní mateřské školy, není stejná jako množina dětí, která má tu povinnou docházku. To je první věc.

A druhá věc. Chtěl jsem jenom říci, že stejné problémy jako v Praze jsou po celé republice. Přede mnou těsně předřečník řekl, že ve skutečnosti mimo Prahu, Brno, Plzeň a Ostravu jsou ještě větší. To znamená, chtěl bych jenom zdůraznit, že je velmi dobré se o tomto zákonu pobavit a že v tuto chvíli už jsou problémy - a pro pana ministra, ty problémy jsou i v Brně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Valachové. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já bych jenom ráda zareagovala na to, co tady zaznělo. Daný návrh zákona jsem podpořila a Pavel (Jan) Čižinský, vaším prostřednictvím, pane předsedající, jistě potvrdí, že zcela čestně a transparentně jsem od samého počátku řekla, že chci řešit tu situaci, kterou on popsal věcně, nicméně že upozorňuji, že legislativně se to musí upravit v rámci druhého čtení. Takže to je všechno.

A potom druhá věc, to je možná překvapivé pro některé politické strany, ale pokud něco podpoří svým hlasem a jménem jeden poslanec ze sociálně demokratického klubu, tak to opravdu neznamená ono neomarxistické jednotné hlasování. Takže sociálně demokratický klub je zcela svobodný.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Reagovat s faktickou poznámkou bude pan poslanec Výborný. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane předsedající. První věc, formální - uvedl bych na správnou míru jméno pana kolegy. Není to Pavel Čižinský, ale Jan Čižinský, takže to máme vyřízené.

Já bych ale vrátil pozornost k tomu návrhu novely. Položme si jednoduchou otázku. Pokud tuto novelu zamítneme, čeho tím dosáhneme? Pokud ji podpoříme, pustíme ji do druhého čtení, tak aby se o ní dále diskutovalo, případně aby se ještě upravila, aby tam došlo k nějakým úpravám, které už tady byly zmíněny, no tak pak sledujeme zájem toho dítěte, toho žáka. Nechme stranou zákon, nechme stranou to, že platí v nějaké podobě nějakou dobu, ale my přece chceme prospět dítěti, žákovi, protože chceme, aby měly děti možnost být co nejlépe připraveny na základní vzdělávání. To je celé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jsme stále v obecné rozpravě. S faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Majerová Zahradníková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Děkuji. Já jsem chtěla jenom navázat na předřečníka. Přesně tak. Pro vás pro všechny, kdo školství nerozumíte, tam nejde o nic jednoduššího než umožnit dětem i pedagogům to zprůchodnění, aby to fungovalo lépe. Nic víc, nic míň v tom není. Takže tady tento návrh vlastně pomáhá, nikoli naopak.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Reagovat s faktickou poznámkou bude paní poslankyně Hyťhová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Já bych jenom krátce chtěla navázat na předřečníky a poprosit, abychom si o tom opravdu mohli pobavit ve druhém čtení. Sama jsem absolvovala praxi v přípravné třídě jak na základce, tak i v přípravné třídě, a opravdu se jedná o to dítě a rozšíření toho, aby tam mohly být i děti, které nemají povinný odložený odklad. Prosím, propusťme to do druhého čtení, pobavme se o tom. Jde jenom o to dítě, aby bylo lépe připraveno na základní školu. Když ho necháme v té mateřské škole, tak tam v podstatě dítě bude stagnovat, nenaučí se nic nového. V přípravné třídě má opravdu šanci být lépe připraven na tu první třídu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP