(14.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Z členů vlády se omlouvají: Lubomír Metnar z pracovních důvodů, Jiří Milek z pracovních důvodů, Robert Pelikán z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů, Martin Stropnický ze zdravotních důvodů. To by bylo pro tuto chvíli vše.

Nyní přistoupíme ke stanovení programu 16. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Nejprve jedno organizační sdělení. Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů a vedení Sněmovny zahájíme jednání Poslanecké sněmovny ve středu 27. června ve 12 hodin.

Teď bych vás chtěl informovat, že skupina předkladatelů bere zpět sněmovní tisk 22. Jedná se o návrh poslanců Víta Kaňkovského a Patrika Nachera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, body 1 a 67 návrhu pořadu, druhé a třetí čtení. Škrtněte si je tedy prosím v pozvánce.

Skupina předkladatelů bere zpět sněmovní tisk 153, to je návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, bod 22 návrhu pořadu, prvé čtení. I ten bod si prosím škrtněte.

Dále navrhujeme do bloku volební body zařadit nový bod. Tím by byl návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Celý volební blok, který byl původně zařazen na středu 27. 6. na 12.30 hodin, navrhuje grémium zařadit pevně na čtvrtek 28. 6. na 12.30 hodin.

Do bloku zprávy, návrhy a další zařadit nový bod. Tím je Informace ministra zemědělství a ministra životního prostředí o kůrovcové kalamitě v České republice. Zařadit jej pevně na úterý 10. 7. jako druhý bod za již pevně zařazený bod 90 návrhu pořadu, což je Česká národní banka.

Body z bloku třetích čtení, u kterých je již splněna zákonná lhůta, což jsou body 60 až 66 návrhu pořadu, projednat v pátek 29. 6., přičemž bod 62 návrhu pořadu, sněmovní tisk 76, výstavba dopravní infrastruktury, bude projednán jako první.

Poslední návrh z grémia. Ve čtvrtek 28. 6. zařadit pevně bod 8 /sněmovní tisk 138, osobní údaje, druhé čtení/, bod 9 /sněmovní tisk 139, osobní údaje, související, prováděcí předpisy, druhé čtení/ a bod 18 /sněmovní tisk 131, ochrana osobních údajů, prvé čtení/ návrhu pořadu za již pevně zařazený bod 91, což je zpráva o činnosti veřejného ochránce práv.

To je z mé strany a ze strany grémia vše. Nyní prosím poslankyně a pány poslance, aby se případně k návrhu pořadu vyjádřili a předkládali své návrhy. V tuto chvíli mám s přednostním právem jako prvního pana místopředsedu Okamuru. Zaregistroval jsem přihlášku pana předsedy Michálka a pana předsedy Chvojky.

S náhradní kartou číslo 5 hlasuje paní poslankyně Balaštíková.

Prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, navrhuji jménem SPD zařazení nového mimořádného bodu na jednání Poslanecké sněmovny s názvem Projednání a odsouzení výroku kancléřky Angely Merkelové zpochybňujícího odsun Němců v rámci poválečného uspořádání.

Zároveň navrhuji, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení v tomto znění: Poslanecká sněmovna odsuzuje výroky kancléřky Angely Merkelové morálně a politicky zpochybňující poválečný odsun německého obyvatelstva. Odsun proběhl na základě smluv o poválečném uspořádání Evropy a je nezpochybnitelným výsledkem porážky německého nacismu ve druhé světové válce.

Takže by to bylo toto dvouvětné usnesení, nicméně v případě, že by tento bod byl odsouhlasen, tak jsme samozřejmě otevřeni diskusi a případným úpravám. My samozřejmě na tomto usnesení nebazírujeme. Je to jenom návrh SPD.

Nyní mi dovolte krátce návrh zdůvodnit.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pane místopředsedo, okamžik. Já znovu žádám o klid v sále!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Je vidět, že tady předsedu poslaneckého klubu ČSSD, pana Chvojku, tento bod nezajímá. Chápu, že je to plně v souladu s politikou ČSSD.

Já si tedy dovolím reagovat a jsem přesvědčen, že je třeba reagovat na výroky německé kancléřky Angely Merkelové, která zpochybnila morální a politické důvody, které vedly k odsunu německého obyvatelstva z východní Evropy. Je samozřejmé, že tato věc se nás bytostně týká, neboť z tehdejšího Československa bylo odsunuto na 3 miliony Němců.

Je nutné se především dotknout morální stránky. Během německé okupace byl zpracován plán konečného řešení české otázky. Tento plán měl plnou podporu představitelů takzvaných sudetských Němců a měl nezpochybnitelnou podporu i našich bývalých německých spoluobčanů. Tento plán nebyl ničím než fyzickou a biologickou likvidací českého národa. Kromě odsunu na Východ a poněmčování zahrnoval také masové vraždění, jehož rozsah by se blížil vyvražďování židů. Pouze vítězství spojenců zachránilo existenci našeho národa. Měli jsme plné právo požadovat radikální a definitivní vyřešení této existenční hrozby, kterou se v době války a v letech před ní bohužel stali naši němečtí spoluobčané.

Naprosto odmítám také politické zpochybnění. Odsun proběhl na základě mezinárodních dohod a je výsledkem dohod spojenců o uspořádání po skončení druhé světové války. Naprosto nemohu souhlasit s postojem ministerstva zahraničí vlády Andreje Babiše, které fakticky na tyto revanšistické výroky nereaguje a zlehčuje je. Je samozřejmé, že tyto výroky byly proneseny v kontextu německé politické situace, ale to nic nemění na jejich politické nebezpečnosti a především to nic nemění na tom, že takové výroky musíme vážně vnímat jako bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku. Pokud nejedná ministerstvo zahraničí oficiálně - a já je k tomu z tohoto místa naléhavě vyzývám - je nutné, aby jednala Sněmovna. Jednala klidně, ale rozhodně.

Proto si dovolím ještě jednou zopakovat v případě zařazení tohoto bodu usnesení, o kterém chceme, aby se diskutovalo, případně bylo přijato­: Poslanecká sněmovna odsuzuje výroky kancléřky Angely Merkelové morálně a politicky zpochybňující poválečný odsun německého obyvatelstva. Odsun proběhl na základě smluv o poválečném uspořádání Evropy a je nezpochybnitelným výsledkem porážky německého nacismu ve druhé světové válce.

Navrhuji zařadit tento bod na dnešek po skončení druhých čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Dále s přednostním právem pan předseda Michálek. Připraví se pan předseda Chvojka, poté pan místopředseda Pikal.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji jednoduchou změnu programu, a to zařadit sněmovní tisk 167, vládní návrh zákona o platech politiků, za bod 13, tak abychom jej stihli projednat, protože teď je zařazen jako bod 30 a může se stát, že Poslanecká sněmovna bude projednávat některé zákony déle, než je avizováno, a byla by škoda, aby se tento návrh, který předkládá vláda, je to vládní návrh zákona, nestihl na této schůzi Poslanecké sněmovny projednat.

Dnes se o tom ostatně diskutovalo na grémiu. Mělo by proběhnout nějaké setkání ve středu dopoledne. Takže zařazení za bod 13 povede k tomu, že to bude realizovatelné, už to bude projednané i na grémiu a budeme moci o tom vládním návrhu zákona rozhodnout. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Další je pan předseda Chvojka s návrhem na změnu pořadu schůze. Poté pan místopředseda Pikal. Stále přednostní práva. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl poprosit, vážené kolegyně, vážení kolegové, o pevné zařazení bodu číslo 6, což je sněmovní tisk 104, senátní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Byť je to druhé čtení, které by se mělo odehrát dnes, tak bohužel zástupce Senátu pan senátor Plaček nemůže a prosí o pevné zařazení na zítřek, to znamená na středu, ve 14.30 jako první bod po polední pauze. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP