(Jednání pokračovalo v 16.11 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené poslankyně, vážení poslanci, takže já bych znovu zahájil pokračování schůze, kterou je žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry. Jenom bych si dovolil upozornit, aby nevznikla nějaká nedorozumění, že na základě usnesení Poslanecké sněmovny je stanoveno, že všichni členové vlády se zúčastní úvodního jednání schůze Poslanecké sněmovny až do schválení jejího pořadu a celého projednávání bodu pořadu schůze, kterým je žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry. Takže bych chtěl tímto požádat, aby se členové vlády řídili tímto usnesením Poslanecké sněmovny. Budeme pokračovat v projednávání. (Odmlka.)

Jelikož ještě chybí členové vlády, například ministr obrany, tak já vyhlašuji pauzu na dalších 10 minut. (Po chvíli pokračuje.) A zároveň bych chtěl tedy požádat členy vlády, aby zajistili, abychom mohli pokračovat v jednání, tak bych vás chtěl požádat, abyste zajistili, a cituji, přítomnost skutečně všech členů vlády, aby se zúčastnili projednávání bodu žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry.

 

(Jednání přerušeno v 16.14 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP