(21.40 hodin)

 

Poslanec Jan Skopeček: Já chci zareagovat na pana kolegu Bělohrádka. Já musím říct, že moje maminka je učitelka, moje sestra je učitelka, manžel mé sestry je učitel a dobře si uvědomuji, že museli absolvovat ne jednoduché vysokoškolské vzdělání, a že by si samozřejmě podle mého názoru jak moje maminka, tak moje sestra, tak manžel její sestry zasloužili vyšší platy. A věřte, že si vážím jakékoliv práce, ať už je to práce, která vyžaduje vysokoškolské vzdělání, ale vážím si velmi i lidí, kteří pracují rukama. Já sám jsem docela nešikovný člověk, takže o to více obdivuji lidi, kteří mají řemeslné možnosti něco vyrábět a dělat. Opravdu to obdivuju. Takže z mé strany to určitě nebylo podceňování těchto lidí.

Nicméně my ekonomové pracujeme s průměrnými čísly, ono to ani jinak nejde. A když se podíváte na to, jaké skupiny obyvatel berou nejvyšší platy, tak v drtivé většině jsou to ti nejvíce kvalifikovaní. Tam mířila ta moje poznámka, nikoliv snad tam, abych urážel lidi, kteří třeba nemají vysokoškolské vzdělání. Nikdy jsem tak lidi nerozlišoval. Poznal jsem lidi dobré, slušné, hodné, neslušné a nikdy to příliš nesouviselo s tím, jaký stupeň vzdělání získali.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou - omlouvám se paní ministryni - budou nyní reagovat pan předseda Bělobrádek, po něm pan předseda vlády Babiš.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji. Jmenuji se Bělobrádek. To je jedna věc.

A druhá. Já jen upozorňuji na to, že je to takové klišé. Že zdanění těch, kteří mají vyšší příjmy, že jsou to ti aktivní a vzdělanější, což vy jste tady jasně řekl, takže to vypadá, že ti, kteří berou méně, jsou nevzdělaní nebo méně aktivní. Že to úplně takhle nefunguje. To bylo vše, co jsem chtěl říct.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Já jsem vás nazval korektně, takže ke mně se ta poznámka nemohla vztahovat. Nyní má slovo pan premiér. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji. Pane Bělobrádku, já vás chci jenom poprosit, abyste pozdravoval demonstranty, že se nemůžu dostavit. Protože my musíme žádat, i když chceme jít na toaletu. Je to usnesení, takže tady musíme sedět. Můžeme chodit na toaletu jenom se souhlasem předsedy. Takže pozdravujte demonstranty, že mi je líto. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickým poznámkami nyní vystoupí páni poslanci v následujícím pořadí - pan předseda Stanjura, pan předseda Kalousek, pan poslanec Jurečka, pan poslanec Čižinský. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: V rámci faktické poznámky mohu dát procedurální návrh. Pan premiér Babiš chce jít evidentně mezi demonstranty. Usnesení mu to neumožňuje. Nicméně dávám procedurální návrh, abychom přerušili naše jednání na 15 minut, a můžete jít mezi ně, pokud se nebojíte. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Chápu to jako procedurální návrh na to, abychom přerušili jednání na 15 minut. O tomto návrhu dám hlasovat bezprostředně. (Gong.) Zavolal jsem poslance, kteří jsou v předsálí, a opakuji, že budeme hlasovat o návrhu, abychom přerušili jednání na 15 minut.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? - Je zde žádost o odhlášení. Takže toto hlasování prohlašuji za neplatné. Všechny vás odhlašuji. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 5. Přihlášeno 148 poslanců, pro 47, proti 78. Návrh nebyl přijat, budeme tedy pokračovat v rozpravě.

 

S faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolím si konstatovat, že toto hlasování bylo absolutně unfair, mimo jakákoliv pravidla slušného chování. Pan premiér tady vystoupil a postěžoval si, jak rád by vyšel mezi ty demonstranty, ale nemůže, neb je mu jednacím řádem, pravidly našeho jednání, regulováno i jeho vlastní močení. A pan předseda Stanjura se mu snažil v tu chvíli vyhovět a navrhl patnáctiminutovou přestávku, aby pan premiér dle svého přání mohl mezi ty demonstranty vyjít. Já jsem mezi nimi také byl a vím, že by si to přáli. Oni by si tedy mnohem víc přáli, kdyby pan premiér šel ještě dál než mezi ně a už se nevracel. (Smích z pravé strany sálu.) Ale to už je jiná věc.

Ale prostě absolutně není fér, aby tady předseda vlády říkal "já bych mezi ty demonstranty chtěl, ale nemůžu, protože mi to jednací řád Sněmovny neumožňuje", a ta Sněmovna aby mu to neumožnila. Já tedy velmi prosím, abyste přání pana premiéra vyhověli, a dovoluji si dát procedurální návrh, abychom přerušili naše jednání na 14 minut a pan premiér mohl jít ty demonstranty pozdravit, jak si přál. A jestli mu to neodhlasujete, tak jenom proto, že to od něj byl zbabělý alibistický výrok, nikoliv přání mezi ty demonstranty vyjít. (Potlesk s pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zazněl procedurální návrh pana předsedy Kalouska, abychom naše jednání přerušili na 14 minut. Je to návrh, o kterém dám opět hlasovat bezprostředně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 6. Přihlášeno je 154 poslanců, pro 56, proti 80. Návrh byl zamítnut.

 

Zeptám se pana předsedy (Bělobrádka), zda se hlásí s faktickou poznámkou, nebo s přednostním právem. (S přednostním právem.) S přednostním právem. Tak musím dát přednost paní ministryni Schillerové, která je přihlášena. Ale s faktickou poznámkou se mezitím přihlásil pan předseda Stanjura, takže má přednost s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ono se to občas stává i Andreji Babišovi, že ho ten klub neposlouchá, že jo? (Smích z pravé strany sálu.) Není to poprvé, už se to stalo asi dvakrát v historii. Chtěl být pro a klub ho přehlasoval. Teď chtěl mezi demonstranty a klub evidentně nechce. No, stává se to všem, to je asi normální. Říkají, že jsou demokratické hnutí, tak jim v tuto chvíli věřme.

Tak vstřícný krok opozice. Žádám o přestávku na jednání klubu ODS v délce 20 minut. Můžete jít, pane premiére. (Dlouhý potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zazněl požadavek na přestávku pro jednání poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Tomuto požadavku vyhovuji a přerušuji na 20 minut jednání Poslanecké sněmovny.

 

(Jednání přerušeno ve 21.48 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP