(10.10 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Musím pozitivně kvitovat vyjádření, které jsem dnes zaznamenal v souvislosti s jednáním vlády, kdy předseda vlády pan Andrej Babiš podpořil, nebo řekl do médií, že zařazení tohoto bodu dnes na schůzi, že je pro toto zařazení. A doufám, že poslanecké kluby, zejména poslanecké kluby, které jsou v tuto chvíli součástí vládní koalice, budou hlasovat pro zařazení tohoto bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré ráno, nebo dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. Já jsem chtěl vystoupit po jednání našeho poslaneckého klubu v podstatě s totožným návrhem. Náš poslanecký klub dneska tuto záležitost projednal. Já bych chtěl zdůraznit, že to je vládní návrh. To je vládní návrh, který vláda poslala do Sněmovny, mám pocit, v průběhu měsíce května. Čili my jsme se dneska dohodli na tom, že podpoříme zařazení tohoto bodu na pořad dnešní schůze jako druhého bodu. Náš poslanecký klub bude hlasovat pro toto zařazení, tak aby se tento zákon stihl projednat do konce letošního roku. Děkuji. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dále se s přednostním právem přihlásil pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové. Navrhuji zařazení nového bodu s názvem Projednání základního parametru důchodové reformy. A nyní mi dovolte náš návrh zdůvodnit.

Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie dlouhodobě považuje za jeden z klíčových problémů zajištění důstojného života lidem, kteří svůj produktivní věk pracovali, kteří celý svůj produktivní věk pracovali, a tedy odváděli státu daně a pojištění. Dnes jsou v chudobě statisíce důchodců, jejichž důchod objektivně nestačí na základní životní potřeby. Opakuji - na základní potřeby důstojného života. Tedy nájemné, energie a služby, potraviny a náklady spojené s udržením zdravotního stavu. Ještě tíživější je situace seniorů, kteří ztratí životního partnera.

Snad všechny dosavadní vlády deklarovaly zájem na realizaci důchodové reformy, ale vždy to byla nakonec jen prázdná slova a činy chyběly.

Naše hnutí SPD prosazuje kroky, které povedou k úpravám některých nedostatků současného systému. Především odmítáme zpochybnění zásadní úlohy prvního pilíře důchodového systému. Ten musí zajistit garanci důstojného života pro lidi s nejnižším důchodem. K tomu je nutné jeho případné vícezdrojové financování. Právě nejnižší důchod je zásadní pro posouzení životní situace důchodců a kvality důchodového systému. Jsme pro vysokou míru sociální solidarity v prvním pilíři a jsem přesvědčen, že tento princip akceptují i lidé s vyšším příjmem.

Chceme prosadit princip, že nejnižší důchod je nutné pevně svázat s výší minimální mzdy. To znamená, například v letošním roce by to bylo 12 200 korun pro všechny důchodce minimálně a od této částky zásluhově. Podle našeho názoru jak nejnižší důchod, tak minimální mzda, v obou případech jde o podobnou sociální garanci státu.

V případě zařazení tohoto námi navrhovaného bodu navrhujeme následující usnesení Sněmovny: "Poslanecká sněmovna považuje za nutné při řešení důchodové reformy zajistit výši minimálního důchodu na úrovni minimální mzdy."

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další s přednostním právem pan předseda Bartošek. Poté pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já bych vás chtěl požádat o zařazení nového bodu na program jednání Poslanecké sněmovny. Návrh tohoto bodu je Uctění památky obětí k padesátiletému výročí invaze a okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968.

Rozhodli jsme se požádat o zařazení tohoto bodu z důvodu, že ať už komunistická strana v rámci České republiky, tak i Rusko se chová tak, že znevažuje a překrucuje to, co se odehrálo tehdy v roce 1968. Myslím, že Poslanecká sněmovna se má jasným způsobem vyjádřit, že v roce 1968 se jednalo o invazi a následně o okupaci naší země. Chci vás požádat o zařazení tohoto bodu na program schůze s tím, že klub KDU-ČSL navrhuje toto usnesení: "Poslanecká sněmovna deklaruje, že vtrhnutí vojsk pěti států Varšavské smlouvy v srpnu 1968 do Československa bylo aktem invaze a následné okupace a bylo v rozporu s mezinárodním právem."

Jsme přesvědčeni, že Poslanecká sněmovna musí mluvit jasnou řečí a dát na srozuměnou, že pro Československo - tehdejší Československo - to byla invaze a okupace. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní pan předseda Kováčik. Poté pan předseda Okamura.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní a pánové, vážená vládo, kolegyně a kolegové, přeji hezký dobrý den. Máme dvě věci, které vám chci sdělit v rámci programu.

Co se týká návrhu pana poslance Bartoška na zařazení nového bodu, není to nic nového pod sluncem. Odkazuji na usnesení vysočanského sjezdu KSČ, mimořádného čtrnáctého. Obsahuje, je to téměř totéž, takže se dobývá do poměrně dost otevřených dveří. Nevím, proč v této souvislosti mluví o Komunistické straně Čech a Moravy. Ale to je možná jenom z neznalosti.

Ta druhá věc. Komunistická strana Čech a Moravy, její poslanci a poslankyně jsou připraveni podpořit onen návrh zákona, který opět upravuje otázku platů ústavních činitelů. Učiní tak v okamžiku, kdy bude jisté, že bude měřeno všem, kteří jsou podle tohoto zákona placeni, stejně. Má-li být koeficient 1,5, nebo 2,5, nebo 1, nebo to je jedno jaký, zachován, musí být zachován jak pro poslance, senátory, soudce a všechny ostatní. V okamžiku, že tomu tak nebude, tak jenom upozorňuji, že se vzdalujeme spíše od ústavního principu dělby moci a rovnosti jednotlivých složek moci než k. V tomto okamžiku deklaruji, že pokud bude jisté, že v takovéto podobě zákon bude projednáván, pak s tím poslanecký klub KSČM nejen že nemá žádné problémy, ale jako jeden muž a jedna žena konečně znění tohoto zákona podpoří. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych se také vyjádřil k tomu návrhu na zařazení návrhu zákona o platech ústavních činitelů na tuto schůzi. No, nám to vzbuzuje v SPD úsměv. Piráti navrhují zvýšení platů politiků, ANO navrhuje zvýšení platů politiků. No, samozřejmě, že navrhujete zvýšení platů politiků. Ovšem menší, než by byla tato původní valorizace. Vy navrhujete zvýšení platů politiků. Vy navrhujete zařadit na program schůze zákon, který zvyšuje platy ústavních činitelů. A my s tím nesouhlasíme v SPD.

Já připomenu, že před čtyřmi lety my jsme navrhli zamrazení platů politiků. Tady o tom hlasovala celá Sněmovna. My jsme navrhli pozměňující návrh právě k tomuto zákonu o platech ústavních činitelů, kde jsme navrhli zamrazení platů politiků až do roku 2018. Jediní, kdo hlasovali pro zamrazení, jsme tady byli tenkrát my. Já, Jaroslav Holík a Radim Fiala. Všechny ostatní strany, a bylo to hnutí ANO, ČSSD, KDU-ČSL, ODS, TOP 09 - ano, Piráti tady nebyli tenkrát - tak hlasovali proti zamrazení platů politiků. Je to i v záznamech ve Sněmovně. Podívejte se pod moje jméno u návrhů zákonů pozměňujících na www.psp.cz.

Takže náš návrh tady už byl hlasován a my v SPD chceme zamrazit platy politiků. Ale protože je tady většinová... vy, tady ostatní strany, které i v tomto volebním období jste vlastně většinově zamítly tento náš návrh, proto jsme s tímto návrhem teď nepřišli, protože to by byl opravdu populismus. Ale už tady byl, už se o něm hlasovalo. Vy všichni jste si odhlasovali zvýšení (platů) politiků. Teď i Piráti dokonce navrhují zvýšení platů politiků podle stávajícího zákona.

Proč, vážení Piráti, nenavrhnete zamrazení platů politiků a nepřidáte se k našim programovým návrhům? Tak navrhněte zamrazení, jako navrhovalo SPD. Ale o tom už se hlasovalo, o našem návrhu. To už není váš návrh, už by to nebyla žádná novinka. Takže to bych chtěl připomenout, že se tady bavíme o dvou návrzích na zvýšení platů politiků, ústavních činitelů. A Piráti si tady hrajou nějakou polívčičku, jako když nechtějí zvyšovat platy. Tak já nevím, jestli tady neumíme počítat, jestli neumíme matematiku. Asi jste ten zákon nečetli, nebo novináři ho nečetli. Ale vážení, jsou tady dva návrhy na zvýšení platů politiků. My nesouhlasíme jako SPD ani s jedním. A už jsme to projevili konkrétně naším návrhem zákona, o kterém se tady hlasovalo.

Takže jestli tedy tady chce někdo přestat být populistou, třeba Piráti, tak prosím navrhněte ten náš návrh. Přidejte se k našemu návrhu. My to máme napsáno. Ostatně je to napsáno i na stránkách Sněmovny. Ten návrh pozměňováku je tam hotov. Můžeme si ho jenom vzít, je to pod stejným zákonem a můžeme ho tady hned předložit. Můžeme o něm hned hlasovat ve druhém čtení. A pojďme se přidat k návrhu SPD na zamrazení platů politiků do konce tohoto volebního období, například. Takže to bych chtěl uvést na pravou míru, aby to tady nevypadalo, že Piráti jsou proti zvyšování platů. Je to přece přesně naopak, ten jejich návrh. (Potlesk z řad poslanců SPD.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP