(12.00 hodin)

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, rád bych zde tlumočil stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL k projednávanému tisku.

My jsme podporovali onu verzi už zde v Poslanecké sněmovně a celý senátorský klub KDU-ČSL a nezávislých senátorů podpořil pozměňovací návrh pana senátora Vystrčila. Já myslím, že tady už mnohé zaznělo o té míře spravedlnosti, zda navýšení bude směřovat k těm, kteří dnes pobírají ty vyšší penze, nebo naopak, což je předmětem senátního návrhu. Podpoříme právě tu skupinu, která má ty penze nejnižší. Takže tady bylo mnohé řečeno a je zbytečné to opakovat.

Rád bych připomněl, že pokud většinově podpoříme pozměňovací návrh Senátu, tak to jednak nezruinuje státní rozpočet, to jsme tady také slyšeli, a potom také podpoříme ženy matky, které odešly do důchodu před 60. rokem věku, a ty si to myslím zaslouží. Rád bych tady připomněl, že na půdě Poslanecké sněmovny jsme my jako klub KDU-ČSL předkládali pozměňovací návrh už při tom projednávání, který směřoval k navýšení penze o 500 korun na každé vychované dítě. A k tomu se podpora nenašla. Věřím, že dnes se najde většinová podpora pro senátní návrh. V případě, že by tomu tak nebylo, už to tady také zaznělo, samozřejmě jsme připraveni podpořit návrh původní, ale nedomníváme se, že by byl do té míry spravedlivý, jak by si naši senioři zasloužili.

A chtěl bych ještě přivítat také slova paní ministryně, která tady říkala, že si je vědoma disproporce mezi penzemi žen a mužů u nás, že ten rozdíl tam je až pětinový. Věřím, že až předložíme opakovaně onen návrh na podporu žen matek, které vychovaly děti, aby jim byly penze navýšeny, vláda toto podpoří, protože argumentovat tím, že počkáme a dáme to systémově do důchodové reformy - tak na ni čekáme už dvacet let. Já bych nerad tady další čtyři roky, tři roky hovořil o tom, že budeme čekat na důchodovou reformu. Učiňme to nyní a samozřejmě budeme to následně implantovat do důchodové reformy. To je správný postup. Ale podpořme ženy matky tímto způsobem. Věřím, že i po slovech paní ministryně k tomuto se vláda následně přikloní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já děkuji panu poslanci. Přeji hezké poledne. A jako další v pořadí požádám o vystoupení paní poslankyni Pekarovou a připraví se pan poslanec Pávek. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já musím říci, že už tady zaznělo mnohé. Argumenty zazněly z obou dvou stran, takže chci shrnout velice stručně stanovisko TOP 09, které zní, že chceme určitě podpořit senátní návrh, protože se domníváme, že opravdu vylepšil naši původní verzi. My jsme hlasovali pro pozměňovací návrh, který jsme tady měli už v průběhu projednávání ve Sněmovně. Samozřejmě stanovit naprosto spravedlivé řešení, které bude spravedlivé úplně pro všechny, v této oblasti není jednoduché, pokud je vůbec možné. Myslím, že by to bylo opravdu na nějakou ekonomickou cenu. Nicméně se domnívám, že nejméně šťastné je, když tady zaznívá kritika senátního návrhu od paní ministryně ať už financí, nebo Ministerstva práce a sociálních věcí v tom duchu, že snad stavíme skupiny seniorů proti sobě, že stavíme proti sobě starodůchodce, invalidní důchodce, kteří jsou taktéž už ve starobním důchodu. Tohle mně přijde opravdu velmi nešťastné a myslím si, že bychom se toho měli vyvarovat a ti, kteří takto argumentují, by na to měli pomýšlet.

Pokud jsou technické problémy s tím, abychom byli schopni aplikovat ten návrh tak, jak je předložen, tak se domnívám, že kde je vůle, tam je cesta, že tady už také mnohokrát zaznělo, že jsou možnosti řešení. A opět argumentovat tím, že něco nejde kvůli systémům, které používají na Ministerstvu práce a sociálních věcí, resp. České správě sociálního zabezpečení, je jenom nedostatek právě projevení té vůle, že pokud by zájem to řešit byl, tak řešení určitě možné je, existuje a ani to není až tak náročné, jak je nám to prezentováno.

Chci se pozastavit samozřejmě, jak už to bývá zvykem pokaždé, když projednáváme jakýkoli bod, který se týká důchodů, také u toho, že je nutné se zaměřit na řešení, které bude dlouhodobé. My jsme velmi kritizovali tuto novelu pro bod, který se týká zvýšení výměry z 9 na 10 %, té základní, takže už tehdy zaznívala od nás výzva vůči vládě, abychom na budoucí penze, na které bude potřeba čím dál více prostředků - připomenu čísla OECD, Světové banky a dalších renomovaných organizací - že jsou předpoklady, že třeba v roce 2060 už budeme dávat z výdajové složky rozpočtu na důchody více jak 45 %, dneska je to 33 a něco, tzn. bude to skoro už polovina. A když k tomu ještě přičteme zvýšené výdaje na sociální péči, která určitě taktéž bude zažívat větší nápor, tak to už bude 50 %. A já se ptám, na úkor čeho to bude v té době řešeno, resp. pokud to opravdu nezačneme řešit dnes, tak se to projeví na kvalitě veřejných služeb, projeví se to na výši penzí, projeví se to na dalších a dalších složkách a budeme muset tady stát před otázkou, jak vysvětlit občanům, že na to či ono prostě už peníze nebudou, nebo se budeme muset mnohem více zadlužovat.

K tomu má sloužit samozřejmě reforma penzijního systému. Minulá vláda se k tomu stavěla velmi zdrženlivě, jestli mám být takto hodně eufemistická, protože opravdu v jejím případě se o žádné snaze ani mluvit nedalo. Komise, která byla vedena panem Potůčkem, dokonce ani neměla zadání nějakou reformu jako takovou připravit, spíše to byly všechno parametrické změny toho současného systému a zrušení původní reformy penzí. Tudíž si myslím, že teď úplně na začátku tohoto období, kdy už máme vládu, my už máme období skoro tři čtvrtě roku za sebou, ale máme konečně vládu, která má legitimitu, bychom měli chtít znát právě ten konkrétní termín.

Už tady ty otázky zazněly od kolegů, stále jsme neslyšeli odpověď. Takže doufám, že paní ministryně ještě vystoupí a řekne nám svoji představu o tom, jak by to mělo být řešeno. Pokud nechce přistoupit k tomu, aby zřídila další pracovní skupinu nebo komisi, tak my jsme připraveni tento úkol vzít za ni. Musím říci, že to je věc, která určitě pro opozici není snadná. V tomto případě vždycky mnohem větší možnosti má samozřejmě vláda s ministerstvy a s odborníky, kteří by na těch ministerstvech měli být, a s těmi, které si k tomu může přizvat. Ale my jsme už několikrát nabídli pomocnou ruku. Znovu ji tady nabízím. Paní ministryně je ve funkci teď velice krátce a je tady mezi námi dnes v této funkci poprvé, takže to říkám speciálně pro ni, že jsme připraveni své odborníky, které máme, k tomuto nabídnout a spolupracovat, protože by měla být takováto reforma přijata napříč politickým spektrem, aby opravdu to nebylo řešení jenom na pár let, ale na dlouhá desetiletí dopředu. Proto tedy prosím, abychom k tomuto kroku přistoupili co nejdříve, času není nazbyt. Volební období utíká poměrně rychle, a než se nadějeme, tak budeme na jeho konci. A projednat tak zásadní věc, jako je důchodová reforma, určitě potrvá dlouhé měsíce.

Tolik k našemu stanovisku. TOP 09 podpoří senátní návrh. V případě, že ten nebude schválen, budeme hlasovat pro návrh, který vzešel ze Sněmovny. Nicméně byli bychom velmi rádi, abychom pamatovali na seniory starodůchodce a abychom v tomto případě zvolili to spravedlivější řešení z těch možných. Byť, jak jsem říkala v samotném úvodu, najít stoprocentně spravedlivé řešení, se asi těžko může někdy povést.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, paní poslankyně. A jako dalšího v pořadí požádám o vystoupení pana poslance Petra Pávka a připraví se paní poslankyně Alena Gajdůšková. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP