(Jednání pokračovalo v 14.41 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobré odpoledne. Poprosím o klid v sále, budeme pokračovat.

Než otevřu další body, přečtu vám některé omluvenky. Pan poslanec Julius Špičák se nám omlouvá od 12.00 do 13.30 z osobních důvodů. Pan poslanec Pavel Kováčik se nám omlouvá z odpolední části jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Birke se nám z pracovních důvodů omlouvá od 15 hodin a pan poslanec Pavel Staněk se nám omlouvá mezi 15. a 20. hodinou z rodinných důvodů. Děkuji.

 

Nyní nás dle schváleného pořadu čeká další, druhý bod.

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb.,
o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 167/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Hezké odpoledne, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Cílem tohoto vládního návrhu zákona, který předložila ještě má předchůdkyně paní ministryně Němcová, je zmírnění značného nárůstu výše platových základen představitelů státní moci, který je zapříčiněn nejen průběžným růstem průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, ale také postupným zvyšováním násobku průměrné mzdy používaného za účelem stanovení platové základny představitelů státní moci na základě příslušného speciálního ustanovení zákona č. 236/1995 Sb. Podle současné právní úpravy obsažené v citovaném zákoně by totiž od 1. ledna 2019 mělo dojít k mimořádnému skokovému navýšení násobku platové základny představitelů státní moci, a to na 2,75násobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře.

Jak jistě víte, návrh novely zákona stabilizuje do budoucna výši násobku pro výpočet platové základny představitelů státní moci na hodnotě 2,5, která je platná pro kalendářní rok 2018. V návaznosti na výklad Nejvyššího soudu se také upřesňuje, že pro účely výpočtu platových základen se má použít údaj o průměrné nominální měsíční mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v nepodnikatelské sféře, nikoliv o průměrné nominální měsíční mzdě fyzických osob v nepodnikatelské sféře. Jedná se pouze o formální změnu. V praxi je údaj o průměrné mzdě na přepočtené počty zaměstnanců již používán.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji za uvedení. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Volný.

 

Poslanec Jan Volný: Všechny vás srdečně zdravím, kolegyně, kolegové, pane předsedající. Myslím si, že to nebudu zvlášť protahovat. Myslím si, že bylo řečeno vše paní ministryní. Má to v podstatě v podtextu tu myšlenku, že pokud se zvyšují platy o 10 % všem pracovníkům ve státní správě, bylo by namístě, aby i poslanci, respektive ústavní činitelé, měli to tempo zachováno. Bylo by dobře, kdyby to dostalo nějaký trend a nějaký automat. Myslím si, že i tento návrh menšinové vlády toto obsahuje. Takže si myslím, že víc k tomu nemusím říkat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji za úvodní slovo a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli... Tak nejdřív pan předseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, tak jak už jsem říkal dopoledne, tak my jako poslanci SPD jsme před velmi komplikovanou situací. Protože na návrh Pirátů se dostal na program návrh hnutí ANO, že se platy ústavních činitelů, to znamená politiků, mají zvýšit cirka o 10 %. Když tento návrh tady Sněmovna nepodpoří, tak se zdvihnou platy politiků o 20 %. A náš návrh zákona, to znamená SPD, který jsme tady v minulém volebním období u tohoto stejného zákona předložili, aby se zamrazily platy politiků, což je politika SPD, tak byl zamítnut většinou hlasů stran, které tady dneska jsou. Takže v podstatě to je tedy opravdu situace, kdy kromě nás jako SPD všichni ostatní navrhují zvýšení platů politiků. Piráti prosadili s ANO, že to bude o 10 %, s čím my taky nesouhlasíme. Ano, je to tak, to je potřeba si říci. Piráti nenavrhují zamrazení, to není pravda. Vy navrhujete o 10 %. Vždyť to všichni vidíme, je to cirka o 10 %. Jinak to bude o 20 %.

A teď mi dovolte krátký exkurz, jak k tomu vlastně došlo. Došlo k tomu před cirka čtyřmi lety v minulém volebním období, kdy tady přišly strany tehdejší vládní koalice, bylo to hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL, s novelou zákona o platech ústavních činitelů. Já si na to velice dobře pamatuji. Přišly právě s tímto kvocientem a s tímto návrhem tyto tři strany, z kterého vyplývá, že teď od 1. 1. 2018 by se ty platy ústavních činitelů, respektive politiků, měly zvyšovat až o 20 %. My jsme před těmi čtyřmi lety u tohoto stejného zákona říkali, že s tím nesouhlasíme. Ale znovu je potřeba zrekapitulovat, kdo tenkrát jak hlasoval. Pro zvýšení platů politiků - to znamená, teď by to bylo od 1. 1. 2018 o 20 %, o astronomických 20 % - tehdy hlasovali poslanci hnutí ANO, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a ODS. Teď nevím, jak tenkrát hlasovala KSČM. A jediní, kdo tenkrát ve Sněmovně hlasovali proti - a dokonce jsme přišli i s pozměňovacím návrhem k tomuto zákonu právě na to zamrazení na celé volební období, to znamená, aby bylo zvýšení nula - tak jsme byli tenkrát my a já konkrétně jsem to od tohoto stolku navrhl a hlasovalo se o tom.

Vy, ty stejné strany teď, kvůli vám to tady hlasujeme znovu, protože jste si uvědomili, že ten váš návrh je vlastně asociální, že je vlastně špatný, a teď to tady předkládáte, ovšem opět ve špatné verzi, protože si opět přidáváte 10 % cirka. A to mě teda překvapuje, že to podporují i třeba Piráti, kteří mediálně, kdybych si přečetl média, tak by mi z toho vyplynulo, že chtějí zamrazení. Ale oni nechtějí zamrazení. Oni chtějí, aby prošel ten návrh o 10 %. A pro mě je to prašť jako uhoď. O 10, nebo o 20. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP