(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 19. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 19. schůze dne 30. srpna tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek dne 31. srpna tohoto roku.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo hlasuje s kartou náhradní. V tuto chvíli mám nahlášeno, že pan poslanec Mašek hlasuje s náhradní kartou číslo 8.

Na začátek přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Petra Dolínka a poslance Leo Luzara. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na osobu ověřovatele. Jestliže tomu tak není, tak vás poprosím, abyste se už usadili na svých místech. Ještě chvilku vyčkám. Vidím, že další kolegové ještě vcházejí do sálu...

A budeme hlasovat o určení osob ověřovatelů. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. (Ministryni Dostálové nefunguje hlasovací zařízení.) Mám tady reklamaci, že někomu nefunguje hlasovací zařízení, tak než to doběhne, prohlašuji jej za zmatečné. Já vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili ještě jednou. (Chvilku čeká.) Tak. Paní ministryně, svítíte? (Ministryně souhlasí.) Už svítíte, výborně.

 

Určujeme ověřovatele Petra Dolínka a poslance Leo Luzara.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 2. V tuto chvíli je přihlášeno 135 poslanců, pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 19. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Petra Dolínka a Leo Luzara.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádaly o omluvení své neúčasti na jednání tyto poslankyně a poslanci: Ivan Adamec bez udání důvodu, Jan Bauer - zahraniční cesta, Jiří Běhounek - pracovní důvody, Stanislav Blaha bez udání důvodu, Lenka Dražilová do 17 hodin - pracovní důvody, Radim Fiala - zahraniční cesta, Alena Gajdůšková - rodinné důvody, Pavla Golasowská - pracovní důvody, Martin Kolovratník - zahraniční cesta, Jan Lipavský - zahraniční cesta, Leo Luzar - zahraniční cesta, Radka Maxová - zdravotní důvody, Miroslava Němcová - zahraniční cesta, Jana Pastuchová do 17 hodin - zahraniční cesta, Petr Pávek - zahraniční cesta, Markéta Adamová Pekarová - zdravotní důvody, Zdeněk Podal - pracovní důvody, Pavel Pustějovský - zahraniční cesta, Martin Stropnický od 16 hodin - pracovní důvody, Petr Třešňák bez udání důvodu, Ondřej Veselý do 16 hodin - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Jan Kněžínek - osobní důvody, Jana Maláčová - pracovní důvody, Marta Nováková - zahraniční cesta, Robert Plaga - pracovní důvody, Dan Ťok od 15 hodin - pracovní důvody, Adam Vojtěch - zahraniční cesta. Pan poslanec Michálek hlasuje s náhradní kartou číslo 11.

A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 19. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve bych vás rád seznámil s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Grémium navrhuje vyřadit z návrhu pořadu bod 31, sněmovní tisk 92, což je vládní návrh zákona o zbraních, první čtení, body 1 a 124, sněmovní tisk 19 - poslanecký návrh o evidenci obyvatel, druhé a třetí čtení, body 7 a 130, to je sněmovní tisk 72 - vládní návrh zákona o znalcích, druhé a třetí čtení, body 8 a 131, sněmovní tisk 73 - vládní návrh zákona o soudních tlumočnících, druhé a třetí čtení, body 9 a 132, to je sněmovní tisk 74 - vládní návrh zákona o znalcích a soudních tlumočnících související, druhé a třetí čtení, body 10 a 133, sněmovní tisk 85 - poslanecký návrh zákona o nemocenském pojištění, druhé a třetí čtení, body 15 a 138, sněmovní tisk 118 - poslanecký návrh zákona o náhradním výživném, druhé a třetí čtení, body 16 a 139, sněmovní tisk 126 - poslanecký návrh zákona o zálohovaném výživném, druhé a třetí čtení.

Dále grémium navrhuje zrušit pevné zařazení bodu 6 návrhu pořadu schůze, to je sněmovní tisk 71 - vládní návrh zákona, insolvenční zákon, druhé čtení, který je zařazen na úterý 18. září jako druhý bod, a zařadit jej zpět do bloku zákonů ve druhém čtení.

Dále grémium navrhuje zrušit pevné zařazení bodu 84 návrhu pořadu, to je sněmovní tisk 144-E - celoživotní učení, který je zařazen na čtvrtek 13. září v 11 hodin jako první bod, a pevně jej zařadit na čtvrtek 20. září v 11 hodin jako první bod.

Dále bod 24 návrhu pořadu, to je sněmovní tisk 199 - o veřejném zdravotním pojištění, druhé čtení, zařadit pevně na úterý 18. září jako druhý bod.

Dále bod 19 návrhu pořadu, sněmovní tisk 138 - vládní návrh zákona o osobních údajích, druhé čtení, a bod 20 návrhu pořadu, což je související zákon, sněmovní tisk 139 - GDPR, zařadit pevně na úterý 18. září jako třetí a čtvrtý bod.

Bod 182 návrhu pořadu, což je návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny ke lhůtě pro vyšetřovací komisi k OKD, zařadit na dnes, to jest úterý 11. září, jako první bod.

Tak. To je z mé strany a ze strany grémia vše. Ale teď se musíme vypořádat s jednotlivými přihláškami. Jako první se mi s přednostním právem hlásil ještě před schůzí pan místopředseda Okamura. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl zařazení mimořádného bodu s názvem Zhodnocení účinnosti platné legislativy v oblasti sociální politiky České republiky.

Zdůvodnění. Česká republika prožívá období hospodářského růstu a rekordně nízké nezaměstnanosti. To jsou dobré zprávy. Ale bohužel mají také svou druhou stranu mince. Paradoxně roste počet tzv. nepřizpůsobivých občanů žijících ve vyloučených lokalitách. Roste počet těchto lokalit. Náklady na sociální dávky neklesají úměrně s nabídkou práce. Podle ekonomických ukazatelů by tento sociální jev měl ubývat a místo toho roste. Dnes je v České republice přes 600 tzv. vyloučených lokalit a žije v nich přes 110 tisíc lidí. To je minimálně dvojnásobek proti stavu v roce 2009. Druhým paradoxem je, že problém roste přes ujišťování odpovědných orgánů a především Ministerstva práce a sociálních věcí, že problém prý řeší. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP