(16.00 hodin)
(pokračuje Kobza)

A v druhé řadě, pokud pořád ještě platí, že je sice u nás trestné převaděčství, ale nelegální pobyt na našem území je trestný jako přestupek s pokutou do 5 tisíc korun, tak tam to samozřejmě je v případě těchto migrantů za prvé nevymožitelné a za druhé to určitě není demotivující. Takže myslím si, že v první řadě odstranění motivace k migraci je první solidní a rozumný základ k tomu, abychom tuto migraci omezili. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní již nemám další faktické poznámky, proto požádám o vystoupení pana poslance Kopřivu. Pane poslanče, máte slovo. A připraví se pan poslanec Jiří Kohoutek.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nevím, jak se mi dostalo té cti po hodině a půl se konečně dostat ke slovu s první přihláškou.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, globální pak o bezpečné, řízené a legální migraci, tam s tím překladem se zase čachruje, ale regular migration skutečně znamená legální migraci, nikoliv nějaká pravidelná, nebo jak se to překládá na konspiračních webech, tak ta deklarace má 34 stránek a je volně přístupná na webu OSN, takže se dá snadno dohledat, dá se přečíst, což určitě všichni mí předřečníci udělali, a tudíž se dozvěděli, že to je nezávazný dokument, který má deklaratorní a nějaký indikativní charakter, a tudíž z hlediska práva je nevymahatelný a nemůže přinést nic nového, závazného pro ČR ani pro EU. Proč? Protože se na tom ty zúčastněné státy domluvily.

Teď k té spolupráci. V kterém klubu chceme být? Chceme být v klubu Donalda Trumpa a Viktora Orbána, nebo chceme být v klubu 191 států ze 193 členských států OSN, které se na tomto paktu shodly a nyní ho hodlají přijmout? Já si myslím, že by ČR měla být sebevědomou zemí a být v tom druhém klubu. Je to samo o sobě obrovským pokrokem v tom úsilí řešit globální problémy společně a globální migrace určitě je náš společný problém. Podle UNHCR je v pohybu 68,5 mil. lidí, údaj z minulého roku, a svoji zemi bylo nuceno opustit 25,4 mil. lidí. Týká se to všech kontinentů, všech světadílů. Opět nevidím důvod, proč by se to nemělo řešit společně na celosvětové úrovni.

Teď trošku k tomu, proč to tady vůbec dneska probíráme. Já to úplně nechápu, protože jak už tady zaznělo od pana ministra, kterého se tímto musím zastat, Newyorská deklarace byla přijata v září 2016 a současná verze, která se nejspíš schválí v prosinci tohoto roku, tak spousta času k diskuzi byla a ještě bude. Proč se to navrhlo teď, dva týdny před komunálními volbami, toto celosvětové téma, které s místními zastupitelstvy a senátními volbami vůbec nesouvisí, to je mi záhadou. Kromě toho se tedy vyřazují body jako registr smluv, případně rozšiřování pravomocí NKÚ, důchodová reforma se odkládá apod. - témata, která více souvisí s blížícími se volbami a která více pálí občany této republiky.

Takže podle mě navržení takovéhoto bodu takhle náhodou před komunálními volbami svědčí o nedostatku věcných témat. Nicméně když už jsme si to tedy zařadili na program, tak bych chtěl vyzdvihnout několik bodů z globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a prostřednictvím pana předsedajícího bych se rád zeptal odpůrců tohoto paktu, kteří snad od něj chtějí odstupovat, čím je ten pakt, ty deklarace v něm, v rozporu s usneseními, která jsme v tomto volebním období ve Sněmovně přijali, případně výbor pro evropské záležitosti, případně další výbory, které k tomu zaujaly stanovisko. Co konkrétně, které konkrétní věty vadí odpůrcům globálního paktu? Protože když se do něj podíváme, opravdu, není to dlouhý dokument, 34 stránek, tak můžeme vidět, že mezi nejdůležitější cíle, které si pakt vytyčil, tak je například ochrana lidských práv, a to bez ohledu na jejich status, především práva žen a dívek a podpora jejich plného, rovnoprávného a smysluplného zapojení, dále zajistit, že všechny děti bez ohledu na to, zda se jedná o uprchlíky nebo migranty, budou mít zajištěn přístup ke vzdělávání v horizontu několika měsíců po příjezdu do hostitelské země. To přece napomáhá integraci ve výsledku. Dále předcházet a potírat sexuální násilí, poskytovat podporu státům, které zachraňují, přijímají a na svém území poskytují útočiště velkému počtu uprchlíků a migrantů, což ČR dělá. My to tady často v usneseních kvitujeme, například teď posledně jsme poskytli libyjské pobřežní stráži nějaké lodě, posíláme policisty a další personální pomoc do nejpřetíženějších států a všichni se k tomu hlásíme na výboru pro evropské záležitosti. Dále je jedním z cílů například nalezení cesty k ukončení detence dětí za účelem určení jejich migračního statusu. Jak jsme viděli, tak i Donaldu Trumpovi soud v Kalifornii zatrhl to zavírání dětí do klecí. To přece nikdo nechceme. A pak tam jsou samozřejmě deklarace, jako osvětové kampaně a odmítání xenofobie a rasismu. Tam si také nemyslím, že by s tím měl mít kdokoliv problém. Pokud ano, tak se k tomu přihlaste. Ale chci slyšet konkrétní formulace, které odpůrcům tohoto paktu vadí.

Pak tam jsou samozřejmě nějaké formulace, které neodpovídají ideálům této Poslanecké sněmovny, ale musíme brát v úvahu, že se na tom podílelo 191 států, a tudíž se jedná o společné minimum. Nemůže to být tak dokonalé, jak bychom si tady vysnili. Pokud se nám něco nelíbí, tak jsme na to měli upozornit právě už teď v těch dvou letech, která uplynula od Newyorské deklarace. Vytáhlo se to teď, dva týdny do komunálních voleb. Překvapivě. Neslyšel jsem od odpůrců předtím ani jedinou věc, se kterou by třeba vyzvali vládu, aby vyjednala lépe tu či onu formulaci. Pokud nám vadí tedy tyto formulace, tak je odpovědností vlády vyjednat lepší pozici, ale celkově se jedná o dokument, ke kterému se ČR musí připojit, pokud chce vystupovat jako sebevědomá a suverénní země, jako součást EU, jako součást celosvětového společenství.

Co se týče navrhovaných usnesení, tak Pirátská strana se ráda připojí k nějakému konsenzuálnímu usnesení, jak už jsme to ostatně udělali u jiných debat k migraci, ale jak praví klasik, ocamcaď pocamcaď. Pokud by tam mělo být byť jen náznakem zmíněno, že se ČR nemá k paktu připojovat, tak to zásadně odmítáme. Podle České pirátské strany ČR k tomuto paktu přistoupit má, byť není dokonalý.

Na závěr bych se tedy chtěl zeptat ještě jednou a naposled odpůrců, ať tady vyjmenují konkrétní formulace, které jim vadí, ať se nad tím můžeme pobavit a můžeme k tomu přijmout nějaké usnesení, které dá vládě mandát k tomu vyjednat nějaké lepší formulace, které se nám budou líbit více, ale zatím tady slyším jen strašení a vyhrožování, zastrašování dva týdny do komunálních voleb. Nepřijde mi to úplně fér. Děkuji za slovo. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní máme tři faktické poznámky. Jako prvního prosím s faktickou poznámkou pana poslance Kotena a připraví se pan poslanec Benešík.

 

Poslanec Radek Koten: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych tady velice rád prostřednictvím pana předsedajícího reagoval na výzvy, abychom předložili nějaké důkazy, že deklarace není v pořádku nebo že je z ní něco v pořádku. Jsou tady pejorativně označovány dva státy, jako jsou Spojené státy americké, naprosto suverénní, Maďarsko jako snad klub nějakých špatných států, které vlastně si dovolily odmítnout deklaraci OSN o globálním paktu o migraci. Nechápu, proč bychom my měli demokraticky přikazovat nějakému státu, jak se má chovat, jestli to je ta demokracie, anebo jestli ty státy jsou suverénní, pokud se takto rozhodly. Já si myslím, že národní státy by se měly rozhodovat podle sebe, a ne když soused skočí do studny, tak skákat za ním! Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP