(18.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. S faktickou poznámkou pan poslanec Václav Klaus. Prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Tak úroveň debaty už lehce degeneruje. To, že je Země placatá, to hájily spíš vaše klerikální politické kruhy než ty moje, když dáváte tenhle příklad (pobavení a potlesk v sále) a upalovaly kvůli tomu. Za druhé, srovnávat Nicholase Wintona a tyto děti je prostě ubohost. To jejich vlastní rodiče je posílali do bezpečí proti zemi, která se je snažila vyvraždit. Tohle je úplně jiná situace a vy hrajete na city. Tak si ty děti vezměte všichni sami i s paní Šojdrovou, pak vám zatleskám. Ale vy to nutíte České republice. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Kopřiva, připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík a pan poslanec Výborný. A já poprosím o klid v sále, abychom tuhle dlouhou debatu mohli v nějaké důstojné atmosféře dojet a ukončit. Máme přece jenom ještě tři přihlášky s faktickými poznámkami, dvě přihlášky do rozpravy a dvě přihlášky do podrobné rozpravy, takže už jich máme daleko více s faktickými. Takže pane poslanče, prosím, máte slovo. A poprosím vás o klid v sále. Pokud máte něco důležitého, prosím, vyřizujte si to v předsálí.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, rád bych tímto prostřednictvím pana předsedajícího zareagoval na kolegu Klause s tím, že máme začít každý u sebe. Tak já třeba přispívám na různé dobročinné účely a různé projekty. Měl bych doporučení - začít v rodině, s tím souhlasím, tak existuje v České republice jedna nezisková organizace, jmenuje se Institut Václava Klause, a ta rozesílá pravidelně různé brožurky vytištěné na papíře v poměrně hojném množství. My už jsme jako klub Pirátů napsali, že to nechceme, protože rádi šetříme lesy. Tak bych chtěl doporučit, aby se Institut Václava Klause naučil publikovat elektronicky a to, co se ušetří za ten papír, tak může Institut Václava Klause poslat třeba na děti do Sýrie nebo do Jordánska. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. (V sále je stále hluk.) Vážené kolegyně, vážení kolegové, opravdu jestli chceme pokračovat v jednání o tomto bodu, tak bychom měli snížit hluk v této místnosti. S faktickou poznámkou pan poslanec Benešík, připraví se pan poslanec Výborný, pan poslanec Radim Fiala a paní poslankyně Jana Levová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Právě o to jde. Jde o to, aby bylo umožněno přijetí těch syrských sirotků. Ty rodiny, pokud vím, se našly a myslím si, že celá řada z nich je právě z luhů a hájů KDU-ČSL. Takže je to o tom toto umožnit a myslím si, že ve velkém množství případů není potřeba ty rodiny hledat. Já si myslím, že pan Václav Klaus mladší je velmi inteligentní člověk a nemá potřebu se tady ztrapňovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu kolegovi Klausovi. Taky jsem ho pečlivě poslouchal... (Výkřiky ze sálu směrem k řečníkovi.) Prostřednictvím pana předsedajícího. Řekl jsem něco jiného?

Dobře jsem poslouchal. A možná tady platí to české přísloví ševče, drž se svého kopyta, protože bych rád slyšel, jak a kdy politická strana KDU-ČSL, případně Československá strana lidová, případně i předcházející jakýmkoli způsobem měly co společného s někým, kdo upaloval lidi za nějaké jejich názory apod.

Ale zpátky k věci. Mně přijde skutečně velmi cynické zpochybňovat to, že ty děti skutečně reálně existují, protože to může potvrdit řecká vláda, to vám může potvrdit naše europoslankyně Michaela Šojdrová, která je osobně navštívila, a říkat "možná nějaké a kdoví jestli vlastně vůbec existují, jestli jste si to nevymysleli", to mi přijde opravdu skutečně nemístné. A já chci říci jednoznačně, nikdo je neposílá České republice. Česká republika má naštěstí dostatek obyvatel, kteří jsou dostatečně empatičtí a jsou ochotni se dočasně, dočasně o tyto děti postarat. Nikdo je nevnucuje, opět prostřednictvím pana předsedajícího, rodině Klausových. Já tomu rozumím, je to otázka naprosté dobrovolnosti, ale je to skutečně principiální věc solidarity a soucitu. Moc bych si přál, abychom si to už opravdu všichni uvědomili a tu debatu neposouvali někam jinam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Radim Fiala s faktickou poznámkou ruší toto pořadí, takže paní poslankyně Jana Levová s faktickou poznámkou. Pak jsou s přednostním právem pan ministr Hamáček a pan předseda.

 

Poslankyně Jana Levová: Děkuji za slovo. Já bych chtěla prostřednictvím pana předsedajícího k panu Kopřivovi. Co se týče šetření lesů (ukazuje písemný dokument), není to váš dokument, který jste mohli rozeslat elektronicky, když šetříte ty lesy? (Potlesk.) Takový populismus, pane poslanče.

Dále bych se chtěla ještě jednou vrátit k vám, a to ohledně vyhrožování a zastrašování, které jste zde uvedl. Nevím, jestli jste někdy zažil vyhrožování a zastrašování na vlastní kůži, protože pak byste věděl velmi dobře, že tohle není zastrašování ani vyhrožování.

K paní poslankyni Majerové -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych poprosil, abyste oslovovala poslance mým prostřednictvím.

 

Poslankyně Jana Levová: Ano. Paní Majerová uvedla, že toto téma je velké a důležité téma a že ho nemáme zlehčovat. S tím naprosto souhlasím. Na druhou stranu, kde byli celé odpoledne poslanci ODS? Jejich lavice byly prázdné.

K paní Němcové. (Předsedající: Mým prostřednictvím.) Paní poslankyně Němcová odklonila debatu na sirotky, čehož se to netýkalo. Dobře se povedlo odklonit celou debatu úplně někam jinam, než jsme ji chtěli mít.

A naposledy k panu poslanci Jurečkovi. (Předsedající: Prostřednictvím předsedajícího.) Prostřednictvím pana předsedajícího, pardon. Máme pomáhat sirotkům v Sýrii. Já říkám, nejsou náhodou i na Ukrajině? Proč neřešíme sirotky na Ukrajině? Tam není válka? Tam jsou bohatí? Proč tady budeme pět hodin mluvit o sirotcích ze Sýrie a nezamyslíme se nad tím, kde v dalších zemích jsou sirotci. Proč není poslanec, který by zajel na Ukrajinu a podíval se, jak tam ty lidi žijí, jaké jsou tam děti, v jakých podmínkách jsou tam děti? Opováží se někdo jet na Ukrajinu z našich poslanců, aby nedostal mediální masáž, kam se to vydal? O tom bychom si tady měli povídat. To je další věc.

A poslední. Já si pamatuji moji maminku, která mi vždycky vyprávěla, jak to dopadlo, když se přesouvaly národy a nutili se lidé žít ve státech, kde žít nechtěli. (Předsedající: Čas!) Byl to Stalin.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Mám tady tři faktické poznámky - paní poslankyně Richterová, pan poslanec Marian Jurečka a pan poslanec Zdeněk Ondráček. (Hluk v sále.) Poprosím o klid v sále. Pokud máte opravdu něco důležitého, vyřiďte si to v předsálí. Děkuji vám a máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se ráda prostřednictvím předsedajícího obrátila právě na své poslanecké kolegy z SPD, protože je pro mě osobně velice těžké tady z vašich úst poslouchat cosi o vyhrožování a zastrašování, když stránky SPD po celé republice po facebooku sdílí zcela lživou koláž s mým obličejem, s vylhaným textem. A zde budete hovořit o zastrašování a vyhrožování? Chci zdůraznit, že takovéto praktiky dělá ten, kdo spravuje facebookové stránky vašeho hnutí. Po celé republice to bylo sdíleno. Takže prosím, pozor s tímto!

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní poslankyně Richterová, děkuji vám za váš čas. Poprosím, abychom se drželi projednávaného bodu a nezabíhali do osobních útoků a napadání. Pan poslanec Marian Jurečka s faktickou poznámkou.***
Přihlásit/registrovat se do ISP